V imenu Allaha, Milostnega, Vseusmiljenega.
Čaščenja ni vreden nihče razen Alaha, Mohamed je Alahov poslanec.
Muslimani, ki verjamejo, da je Mirza Ghulam Ahmad (as),
Obljubljeni Mesija in Imam Mahdi.

Ali islam dovoli darovanje organov?

Darovanje organov

Darovanje organov ni samo dovoljeno, islam to zelo spodbuja. Služenje človeštvu je bistvo islama in tako spodbuja vsako dobrodelno dejanje. Darovanje organov spada v to kategorijo, ker pripomore k zmanjševanju človeškega trpljenja, rešuje življenja in tako vzdržuje islamsko vrednoto dobrodelnosti. V nagovoru muslimanom Koran pravi:

»Vi ste najboljši ljudje ustvarjeni za dobro človeštva.« (Koran 3: 111)

To razkriva, da je namen muslimanovega življenja, da služi sočloveku in prispeva k izboljševanju vseh.

Zapomniti si je treba, da darovanje ni dovoljeno, če darovalec v procesu darovanja ogroža svoje življenje. Islam ne dovoli žrtvovanja enega življenja za drugega, saj to enači s samomorom.