V imenu Allaha, Milostnega, Vseusmiljenega.
Čaščenja ni vreden nihče razen Alaha, Mohamed je Alahov poslanec.
Muslimani, ki verjamejo, da je Mirza Ghulam Ahmad (as),
Obljubljeni Mesija in Imam Mahdi.

Ali v islamu obstajajo argumenti v prid evtanaziji?

Evtanazija

Islam ne ponuja nobenega opravičljivega razloga za evtanazijo. Koran pove, da nam naše življenje ne pripada – pripada samo Bogu. Koncept življenja, ki »ga ni vredno živeti«, v islamu ne obstaja. Bog je ukazal brezpogojno spoštovanje človeškega življenja in nobena količina začasnega človekovega trpljenja se ne sme vmešati v nedotakljivost človekovega življenja. V Koranu Bog pravi:

»Ne končaj življenja, ki ga je Bog naredil svetega.« (Koran 6: 152)

Trpljenje lahko nekoliko omilimo z zdravili in na druge načine. Če posamezniku ni lažje onkraj tega, potem trpljenje postane način odpuščanja za grehe, dokler Bog po svoji volji ne prinese smrti.