V imenu Allaha, Milostnega, Vseusmiljenega.
Čaščenja ni vreden nihče razen Alaha, Mohamed je Alahov poslanec.
Muslimani, ki verjamejo, da je Mirza Ghulam Ahmad (as),
Obljubljeni Mesija in Imam Mahdi.

Ali islam dovoli samomor?

Samomor

Samomor je greh in je v islamu prepovedan. Namreč Bog je Stvarnik človeškega življenja in Njegova božanska pravica dajanja in jemanja življenja ne sme biti zlorabljena. Ljudem je Bog zaupal življenje, zato morajo zanj skrbeti in ga varovati. S tem ko Bog prepoveduje samomor, zagotavlja svojim služabnikom, ki se obračajo k svojemu Stvarniku, ko jih doleti nesreča, da jih bo vodil skozi vsako nesrečo. V poglavju 4, v verzu 30 v Koranu Bog pravi:

»In ne ubijajte sebe. Saj Alah je milosten do vas.«

Posameznik, ki se odloči končati svoje življenje, se odpove svoji priložnosti prejeti milost svojega Gospoda, ker je umrl v dejanju zločina. Koran nas dosledno opominja, da je Bog obljubil veliko nagrado tistim, ki se potrpežljivo soočajo s težavami.