V imenu Allaha, Milostnega, Vseusmiljenega.
Čaščenja ni vreden nihče razen Alaha, Mohamed je Alahov poslanec.
Muslimani, ki verjamejo, da je Mirza Ghulam Ahmad (as),
Obljubljeni Mesija in Imam Mahdi.

Ali islam dovoli splav in če da, pod kakšnimi pogoji?

Splav abortus

Splav obsojajo vse svetovne religije, tudi islam. Islam se zelo trudi zaščititi nedotakljivost vsakega življenja in šteje dejanje splava enako kot nekomu vzeti življenje. Pod pogojem, da je materino življenje ali zdravje ogroženo, islam materi podeli višjo pravico in ji dovoli splav. Koran pa prepoveduje splav iz strahu pred finančno stisko. V poglavju 17, v verzu 32 Bog pravi:

»Ne ubijajte svojih otrok iz strahu pred revščino. On bo ta, ki vas bo preskrbel. Umor nerojenega otroka je velik greh.«

Reduciranje častnega procesa reprodukcije na ekonomsko izbiro izniči enega izmed glavnih razlogov za institucijo zakona in nasprotuje duhu islamskih naukov.