V imenu Allaha, Milostnega, Vseusmiljenega.
Čaščenja ni vreden nihče razen Alaha, Mohamed je Alahov poslanec.
Muslimani, ki verjamejo, da je Mirza Ghulam Ahmad (as),
Obljubljeni Mesija in Imam Mahdi.

Šeriatsko pravo, ki ga želijo talibi izvajati, nima nič z nauki islama

Talibi

Islamsko pravo, znano tudi kot šeriatsko pravo, je eno najbolj napačno razumljenih področij v sodobnem svetu, tako med muslimani kot nemuslimani. In podobno je tudi z vlogo žensk, poudarja Talha Ahmad, ki v okviru mednarodne Muslimanske skupnosti Ahmadija, ki živi in deluje v Sloveniji. »V svojem bistvu je šeriat namenjen razvoju moralne, uspešne, skrbne in pravične družbe.

Šeriatsko pravo, ki ga želijo talibi izvajati v Afganistanu, nima nič z dejanskimi nauki islama. V njem imata moški in ženska namreč podobne pravice, na nekaterih področjih ženske v primerjavi z moškimi uživajo celo določene privilegije. Priznane so jim pravice do lastnine in svobodnega odločanja glede poroke in ločitve. Islam uči, da se jih ne sme siliti v nič, česar same ne želijo,« pravi Ahmad.

Glede izobrazbe Koran jasno nalaga, da je pridobivanje znanja dolžnost vsakega muslimana in muslimanke. »Islam je ženskam priznal pravico do izobraževanja že pred več kot 1400 leti. Zanje izobraževanje ni samo pravica, ampak dolžnost. Ajša, žena preroka Mohameda, je bila ena največjih učenjakov v islamu. Najstarejšo univerzo na svetu al-Qarawiyyin v Maroku je leta 859 ustanovila muslimanka Fatima al-Fihri. Vse to kaže, da so ženske v islamu spoštovane kot pomemben vir znanja,« dodaja. Talibi v Afganistanu in Pakistanu temu niso sledili.

»Dejanja talibov kažejo njihovo hinavščino. Trdijo, da bodo podpirali pravice žensk, a jim doslej niso dovolili sodelovati v nobenem procesu odločanja. Mnoge ženske v vladi, učiteljice, znanstvenice, si zaslužijo več.«