V imenu Allaha, Milostnega, Vseusmiljenega.
Čaščenja ni vreden nihče razen Alaha, Mohamed je Alahov poslanec.
Muslimani, ki verjamejo, da je Mirza Ghulam Ahmad (as),
Obljubljeni Mesija in Imam Mahdi.

Kdaj v Sloveniji obeležujemo kurban bajram 2022?

Mesec dul-hidža se začne, ZATEM KO nova luna postane vidna očesu. V četrtek, 30. junija, zvečer bo nova Luna pod ugodnimi pogoji vidna očesu (v nadaljevanju bomo to prikazali z ilustracijami). To pomeni, da se za prvi dan meseca dul-hidže šteje 1. julij, na deseti dan meseca pa je treba praznovati kurban bajram, tj. na nedeljo, 10. julija. Da kurban bajram sovpade z desetim dnem meseca dul-hidže, razberemo mdr. tudi iz enega izmed izročil v zbirki hadisov Sahih Buhari,[1] ki pravi, da je Prerok (mir in blagoslov Alaha z njim) rekel, da je deseti dan meseca dul-hidže dan, na katerem se obhaja žrtvena slovesnost.

DOKAZI, DA JE KURBAN BAJRAM V SLOVENIJI V NEDELJO, 10. JULIJA

Koledar Luninih men:

V četrtek, 30. junija, lahko prvič ugledamo ozek srp, ki vzhaja v smeri 2 %, gl. spodnji koledar Luninih men.[2] (Kurban bajram, ki se praznuje deset dni pozneje, sovpade z nedeljo, 10. julijem).

Kurban bajram

Nova Luna je prvič vidna ravno na četrtek, 30. junija:

Še en dokaz nam ponuja znanstvena astronomska spletna stran,[3] po kateri nov Lunin krajec v Sloveniji v sredo, 29. junija, ni bil viden, viden pa bo naslednjega dne, tj. 30. junija 2022, glej spodaj:

Kurban bajram

Sončni zahod in Lunin zahod:

Ravno tako v četrtek, 30. junija, Sonce zaide pred Luno, zaradi česar Luna postane vidna. Nova Luna bo zašla 1 uro in 34 minut po sončnem zahodu. To je dovolj, da bo nova Luna vidna očesu, glej:

Kurban bajram

Moonwatch:

Na spodjem diagramu projekta Moonwatch vidimo, da nova Luna v Sloveniji v sredo, 29. junija, ni bila vidna, vidna pa bo dan pozneje, v četrtek, 30. junija[4]. (Kurban bajram, ki se praznuje deset dni pozneje, sovpade z nedeljo, 10. julijem).

ALI LAHKO PRI DOLOČANJU UPORABLJAMO MERILNE NAPRAVE?

Zakaj bi prepovedovali uporabo tehnologije, če pa jo že uporabljamo v kontekstu petih dnevnih molitev? Nihče ne stopi petkrat na dan iz hiše, da bi izmeril lego Sonca in ugotovil, ali je čas za molitev. Po Alahovi milosti je tehnologija razvita do te mere, da nam lahko astronomski observatoriji posredujejo natančne podatke o tem, kdaj je na poljubni lokaciji sveta vidna nova Luna. Z drugimi besedami, tehnologijo je dovoljeno uporabljati, hkrati pa je treba Luno opazovati tudi s prostim očesom.[5]

Naslednji verzi iz Korana[6] so glede tega jasni:

»On je tisti, ki je naredil Sonce za vir žareče svetlobe in Luno za vir hladne svetlobe ter ji določil položaj, da bi vedeli za število let in izračun časa. Alah je vse to ustvaril smo z Resnico, On pojasnjuje dokaze ljudem, ki vedo.«

KRITERIJI ZA DOLOČANJE VIDENJA NOVE LUNE

Kriterije za določanje videnja nove Lune bomo opredelili s tremi smernicami:

  1. Vidnost prvega krajca z LOKACIJE, kjer živite.
  2. Da bi bila vidna, mora Luna zaiti KASNEJE od Sonca.
  3. Nova Luna, kot jo pojmuje astronomija, ni tista, na katero se navezujejo Koran in hadisi. Astronomska nova Luna se sprva nahaja med Zemljo in Soncem, pri čemer je temna stran Lune obrnjena proti Zemlji. Osvetljena je zgolj zadnja, hrbtna stran, zaradi česar Luna ni vidna. Šele ko se Luna premakne za nekaj stopinj – to je NAJMANJ 18 ur KASNEJE – jo lahko ugledamo. Nova Luna v tem položaju se v arabščini imenuje HILAL. In to je tista nova Luna, o kateri govorijo Koran in hadisi.

ZAKAJ MUSLIMANI V SLOVENIJI KURBAN BAJRAMA NE OBHAJAJO NA ISTI DAN IN KDAJ SE TOREJ V SLOVENIJI ZAČNE PRAZNOVANJE BAJRAMA?

Žal se številni muslimani pri določanju dne, na katerega se praznuje bajram, ravnajo po različnih kriterijih; mnogi tako upoštevajo videnje prvega Lunina krajca v svoji domovini, v Savdski Arabiji ali na drugih lokacijah po svetu, zato prihaja do razlik. Ob upoštevanju dejstva, da je islam vera za ves svet, se mora musliman ravnati po videnju prvega krajca na lokaciji, kjer se nahaja. Koran in hadisi pa eksplicitno navajajo, da je treba islamski mesec začeti glede na vidnost nove Lune (ar. hilal) s kraja prebivanja. Zemlja ni ploščata, ampak okrogla, zato novi mesec ni povsod na svetu viden istega dne!

Koran uči: »Alah vam želi vse olajšati, in ne otežiti[7]

V enem od hadisov je podana razlaga: Prerok Mohamed (mir z njim) je rekel: »Bogoslužje naj bo takšno, da ga bodo drugi radi obhajali. Predstavite bogoslužje v prijetni luči; ne delajte ga odbijajočega.«[8]

Po enem od hadisov Abdullah Ibn Abbas (naj bo Alah zadovoljen z njim), bratranec Preroka Mohameda (mi z njim), poroča, da je Prerok Mohamed (mir z njim) muslimanom pri določanju začetka meseca zapovedal upoštevati prvo videnje nove Lune s svoje lastne lokacije. Ta hadis je predan v zbirki Sahih Muslim[9] in je bil tudi s strani islamskih pravnikov označen za verodostojnega.

Po enem od drugih verodostojnih hadisov,[10] Prerok Mohamed (mir z njim) pojasnjuje: »va li kulli baladin ruʼjatuhum«, tj. za vsako lokacijo je značilna lastna percepcija nove Lune.

SAVDSKA ARABIJA

Smo mnenja, da o statusu Meke in Medine kot dveh najsvetejših mest islama ne sme biti dvoma, a po drugi strani Koran in Prerok Mohamed (mir z njim) pojasnjujeta, da je po svetu nova Luna vidna ob različnih dneh, odvisno od vsakokratne lokacije gledišča.

To dejstvo priznavajo tudi najuglednejši učenjaki iz Savdske Arabije; za muslimane, ki živijo v zahodnem delu sveta, so izdali fatvo,[11] ki določa, da je merodajni kriterij lastno videnje novega luninega krajca:

Šejh Adbul Aziz ibn Abdullah ibn Baaz je rekel[12] naslednje: »Kar pa zadeva one, ki trdijo, da je treba upoštevati videnje prvega krajca v Meki, je treba reči, da ta trditev nima nobene podlage ali dokaza v Koranu ali v hadisih.«

[1] Digitalna izdaja: Sahih al-Buhari 6043. (Arabska) knjižna izdaja: 78, hadis 73. (Angleška) knjižna izdaja: 8 zvezek 73. knjiga, hadis 69. Glej tudi: The Muslim Prayer Book, poglavje »Eid-ul-Fitr and Eid-ul-Adha Festivals«.

[2] https://moonphases.co.uk/

[3] https://hemel.waarnemen.com/astrokal/

[4] https://astro.ukho.gov.uk/moonwatch/nextnewmoon.html

[5] https://www.alislam.org/friday-sermon/printer-friendly-summary-2016-06-03.html%20%E2%86%91

[6] Koran 10:6.

[7] Koran 2:186.

[8] Sahih Buhari 39.

[9] Sahih Muslim 1087.

[10] Džami Tirmidi 693.

[11] https://www.central-mosque.com/index.php/Ramadhan/do-saudi-scholars-impose-saudi-moon-sighting-on-non-saudi-residents.html%20%E2%86%91

[12] Ibid.