V imenu Allaha, Milostnega, Vseusmiljenega.
Čaščenja ni vreden nihče razen Alaha, Mohamed je Alahov poslanec.
Muslimani, ki verjamejo, da je Mirza Ghulam Ahmad (as),
Obljubljeni Mesija in Imam Mahdi.

Kdaj se v Sloveniji začne ramadan 2022?

Postni mesec ramadan se začne, ZATEM KO nova luna postane vidna očesu. V soboto, 2. aprila, zvečer bo nova Luna pod ugodnimi pogoji vidna očesu (v nadaljevanju bomo to prikazali z ilustracijami). To pomeni, da se za prvi dan meseca ramadana šteje 3. april.

ZAKAJ MUSLIMANI V SLOVENIJI RAMADANA NE ZAČNEJO NA ISTI DAN IN KDAJ SE TOREJ V SLOVENIJI ZAČNE POSTNI MESEC RAMADAN?

Žal se številni muslimani pri določanju dne, na katerega se začne ramadan, ravnajo po različnih kriterijih; mnogi tako upoštevajo videnje prvega Lunina krajca v svoji domovini, v Savdski Arabiji ali na drugih lokacijah po svetu, zato prihaja do razlik. Ob upoštevanju dejstva, da je islam vera za ves svet, se mora musliman ravnati po videnju prvega krajca na lokaciji, kjer se nahaja. Koran in hadisi pa eksplicitno navajajo, da je treba ramadan začeti glede na vidnost nove Lune (ar. hilal) s kraja prebivanja. Zemlja ni ploščata, ampak okrogla, zato novi mesec ni povsod na svetu viden istega dne!

Koran uči: »Alah vam želi vse olajšati, in ne otežiti[1]

V enem od hadisov je podana razlaga: Prerok Mohamed (mir z njim) je rekel: »Bogoslužje naj bo takšno, da ga bodo drugi radi obhajali. Predstavite bogoslužje v prijetni luči; ne delajte ga odbijajočega.«[2]

KORAN, SUNA IN HADISI

»V mesecu ramadanu je bil razodet Koran kot napotilo ljudem z jasnimi dokazi, ki ločijo dobro od zlega. Kdor je v tem mesecu DOMA (šahida, tj., da si priča novi luni), naj se posti.[3]

V naslednjem hadisu to Prerok Mohamed (mir z njim) podrobneje pojasnjuje z besedami:[4] »Ne začenjaj posta, dokler ne VIDIŠ Lune, in ne praznuj bajrama, dokler ne VIDIŠ Lune. Če je nebo prekrito z oblaki, potem upoštevaj 30 dni (tega meseca).«

Druga oseba v zgornjem verzu in v hadisu implicira, da mora vernik krajec nove lune ugledati sam, torej z mesta, kjer se nahaja.[5]

Po enem od hadisov Abdullah Ibn Abbas (naj bo Alah zadovoljen z njim), bratranec Preroka Mohameda (mi z njim), poroča, da je Prerok Mohamed (mir z njim) muslimanom pri določanju začetka ramadana zapovedal upoštevati prvo videnje nove Lune s svoje lastne lokacije. Ta hadis je predan v zbirki Sahih Muslim[6] in je bil tudi s strani islamskih pravnikov označen za verodostojnega.

Po enem od drugih verodostojnih hadisov,[7] Prerok Mohamed (mir z njim) pojasnjuje: »va li kulli baladin ruʼjatuhum«, tj. za vsako lokacijo je značilna lastna percepcija nove Lune.

SAVDSKA ARABIJA

Smo mnenja, da o statusu Meke in Medine kot dveh najsvetejših mest islama ne sme biti dvoma, a po drugi strani Koran in Prerok Mohamed (mir z njim) pojasnjujeta, da je po svetu nova Luna vidna ob različnih dneh, odvisno od vsakokratne lokacije gledišča.

To dejstvo priznavajo tudi najuglednejši učenjaki iz Savdske Arabije; za muslimane, ki živijo v zahodnem delu sveta, so izdali fatvo,[8] ki določa, da je merodajni kriterij lastno videnje novega luninega krajca:

Šejh Adbul Aziz ibn Abdullah ibn Baaz je rekel[9] naslednje: »Kar pa zadeva one, ki trdijo, da je treba upoštevati videnje prvega krajca v Meki, je treba reči, da ta trditev nima nobene podlage ali dokaza v Koranu ali v hadisih.«

Drugi šejh, Salih al-Usejmin, je rekel:[10] »Z astronomskega vidika je to nemogoče, saj je po mnenju strokovnjakov s tega področja prvo videnje nove Lune različno od kraja do kraja. Zaradi tega mora vsaka dežela napraviti lasten izračun, in sicer na podlagi podatkov in znanosti. Dokaz za to je verz, v katerem Alah pravi: »Kdor koli med vami torej vidi (tj. s svojega lastnega nahajališča) (Lunin srp prve noči) meseca (ramadana), mora ta mesec spoštovati saum (post)«.

KRITERIJI ZA DOLOČANJE VIDENJA NOVE LUNE

Kriterije za določanje videnja nove Lune bomo opredelili s tremi smernicami:

  1. Vidnost prvega krajca z LOKACIJE, kjer živite.
  2. Da bi bila vidna, mora Luna zaiti KASNEJE od Sonca.
  3. Nova Luna, kot jo pojmuje astronomija, ni tista, na katero se navezujejo Koran in hadisi. Astronomska nova Luna se sprva nahaja med Zemljo in Soncem, pri čemer je temna stran Lune obrnjena proti Zemlji. Osvetljena je zgolj zadnja, hrbtna stran, zaradi česar Luna ni vidna. Šele ko se Luna premakne za nekaj stopinj – to je NAJMANJ 18 ur KASNEJE – jo lahko ugledamo. Nova Luna v tem položaju se v arabščini imenuje HILAL. In to je tista nova Luna, o kateri govorijo Koran in hadisi.

ALI LAHKO PRI DOLOČANJU UPORABLJAMO MERILNE NAPRAVE?

Zakaj bi prepovedovali uporabo tehnologije, če pa jo že uporabljamo v kontekstu petih dnevnih molitev? Nihče ne stopi petkrat na dan iz hiše, da bi izmeril lego Sonca in ugotovil, ali je čas za molitev. Po Alahovi milosti je tehnologija razvita do te mere, da nam lahko astronomski observatoriji posredujejo natančne podatke o tem, kdaj je na poljubni lokaciji sveta vidna nova Luna. Z drugimi besedami, tehnologijo je dovoljeno uporabljati, hkrati pa je treba Luno opazovati tudi s prostim očesom.[11]

Naslednji verzi iz Korana[12] so glede tega jasni:

»On je tisti, ki je naredil Sonce za vir žareče svetlobe in Luno za vir hladne svetlobe ter ji določil položaj, da bi vedeli za število let in izračun časa. Alah je vse to ustvaril smo z Resnico, On pojasnjuje dokaze ljudem, ki vedo.«

DOKAZI, DA JE PRVI DAN RAMADANA V SLOVENIJI V NEDELJO, 3. APRILA

Koledar Luninih men:

V soboto, 2. aprila, lahko prvič ugledamo ozek srp, ki vzhaja v smeri 2 %, gl. spodnji koledar Luninih men.[13]

Nova Luna je prvič vidna ravno na soboto, 2. aprila:

Še en dokaz nam ponuja znanstvena astronomska spletna stran,[14] po kateri nov Lunin krajec v Sloveniji v petek, 2. aprila, ne bo viden, viden pa bo naslednjega dne, tj. 3. aprila 2022, glej spodaj:

Sončni zahod in Lunin zahod:

Ravno tako v soboto, 2. aprila, Sonce zaide pred Luno, zaradi česar Luna postane vidna. Nova Luna bo zašla 1 uro in 33 minut po sončnem zahodu. To je dovolj, da bo nova Luna vidna očesu, glej:

Moonwatch:

Na spodjem diagramu projekta Moonwatch vidimo, da nova Luna v Sloveniji v petek, 1. aprila, še ne bo vidna, vidna pa bo dan pozneje, v soboto, 2. aprila[15].

Več informacij o vidnosti Lune: tukaj.

Ramadanski molitveni urnik 2022

[1] Koran 2:186.
[2] Sahih Buhari 39.
[3] Koran 2:186.
[4] Sahih Muslim 1080.
[5] Hubat-e-Tahir, 15. zvezek, str. 44–45, 1/19/1996.
[6] Sahih Muslim 1087.
[7] Džami Tirmidi 693.
[8] https://www.central-mosque.com/index.php/Ramadhan/do-saudi-scholars-impose-saudi-moon-sighting-on-non-saudi-residents.html%20%E2%86%91
[9] Ibid.
[10] Ibid.
[11] https://www.alislam.org/friday-sermon/printer-friendly-summary-2016-06-03.html%20%E2%86%91
[12] Koran 10:6.
[13] https://moonphases.co.uk/
[14] http://hemel.waarnemen.com/astrokal/april_2022.html
[15] https://astro.ukho.gov.uk/moonwatch/nextnewmoon.html