V imenu Allaha, Milostnega, Vseusmiljenega.
Čaščenja ni vreden nihče razen Alaha, Mohamed je Alahov poslanec.
Muslimani, ki verjamejo, da je Mirza Ghulam Ahmad (as),
Obljubljeni Mesija in Imam Mahdi.

Vidnost Lune

Opredelitev islamskega meseca

Veliko muslimanskih skupnosti izdela koledar, na katerem datume islamskih mesecev (kot sta ramadan in dhul hijja) predvidijo na podlagi znanstvenih napovedi, kdaj bi morala biti vidna Luna oz. krajec. Dejanski začetek in konec meseca ramadana temeljita (enako kot katerikoli drugi mesec v islamskem koledarju) na vidnosti Lune. Ne zamenjujte islamske mlade Lune, ki nastopi takrat, ko je Luna prvič vidna, z »astronomsko novo Luno«. Astronomska nova Luna, kot jo omenjajo v časopisih in na večini astronomskih spletnih mest (npr. spletno mesto ameriškega pomorskega observatorija US Naval Observatory), nastopi v času konjunkcije, ko je Luna črna; starost Lune se začne šteti na tej točki. Islamska mlada Luna pa se začne, ko je viden prvi tanek reženj Lune (prvi krajec ali »hilal«). Na to noč se začne nov islamski mesec, naslednji dan pa šteje kot prvi dan novega islamskega meseca.

Razlaga vidnosti Lune/krajca

Vidnost krajca ni odvisna od starosti Lune (čas, ki mine od konjunkcije ali »astronomske nove Lune«). Vidnost mlade Lune/krajca je odvisna predvsem od kota med Luno, opazovalcem in Soncem (kar vpliva na svetlost krajca) ter vidne višine Lune nad obzorjem in Sonca pod obzorjem (slednje vpliva na svetlost ozadja, na katerem opazujemo Luno). Seveda se med »staranjem« lune ti koti povečajo, zato je z minevanjem časa vidnost Lune vse bolj verjetna. Ne moremo pa prezreti dejanskega položaja Lune na nebu. Zato starost Lune sama po sebi ne napoveduje vidnosti mlade Lune/krajca; če se mlada Luna (konjunkcija) pojavi na določen dan, ni nujno, da bo prvi krajec viden naslednji večer (ali celo še en večer zatem!).

Znanstveni izračuni za napovedovanje vidnosti Lune/krajca

Vidnost Lune na različnih lokacijah je odvisna od več pogojev. Vsekakor pa se je zmožnost napovedovanja vidnosti Lune sčasoma in zaradi tehnološkega napredka povečala. Brez globljih razprav o tem, katera merila naj bi uporabili, so znanstveniki dosegli soglasje, da se uporablja metoda, ki jo je razvil astronom B. D. Yallop in je trenutno med najnatančnejšimi. V Veliki Britaniji je navtični urad H.M. Nautical Almanac Office to formulo sprejel za določanje vidnosti Lune. Formula omogoča izračun parametra vidnosti v razponu od A do F. Razpon parametra ustreza naslednjim tipom vidnosti za novo luno:

  1. zlahka vidna s prostim očesom,
  2. vidna v popolnih atmosferskih pogojih,
  3. možnost uporabe optičnega pripomočka za iskanje tankega Luninega krajca, preden je viden s prostim očesom,
  4. vidna samo z daljnogledom ali teleskopom,
  5. pod običajno mejo za opazovanje s teleskopom,
  6. ni vidna; pod teoretično mejo

(glejte “NAO Technical Note No. 69 – A Method for Predicting the First Sighting of the New Crescent Moon by BD Yallop”).

http://astro.ukho.gov.uk/moonwatch/background.html

Svetovni zemljevid za naslednjo mlado luno – http://astro.ukho.gov.uk/moonwatch/nextnewmoon.html

(Opomba: U.S. Naval Observatory objavlja tudi astronomske podatke, ki so zelo uporabni. A v primeru, da navede, da je »x % vidne ploskve Lune osvetljene«, to ne nujno pomeni, da je Luna vidna z Zemlje. Čeprav je to eden od dejavnikov in je lahko tudi pokazatelj, Lune morda ni mogoče videti z Zemlje, tudi če je del nje osvetljen. Glejte zgoraj: »Razlaga vidnosti Lune/krajca«.)

Ne glede na vse ima veliko ljudi raje »stari slog«, zdrava pamet pa nam tudi pove, da če nekdo vidi Luno z lastnimi očmi, je trohica opažanja vredna več kot tisoče izračunov! Seveda moramo biti previdni, kajti ljudje pogosto nehote naredijo napako, ko opazujejo nekaj, česar ni. (Nekoč so izvedli eksperiment, v katerem so astronomi skupino ljudi peljali na teren in jim naročili, naj na nebu poiščejo določeno zelo bledo zvezdo. Zvezdo je videlo približno 15 do 20 odstotkov ljudi. V resnici pa je bila to potegavščina. Zvezde sploh ni bilo! Na neki način je to podobno učinku placeba v medicini.)

Dejavniki vidnosti mlade Lune

Islamski koledar temelji na Luni in je zato lunarni koledar. Merilo, kdaj se začne vsak mesec, je trenutek, ko je na nebu viden prvi lunin krajec. Prvi krajec se pojavi po rojstvu mlade lune. Mlada luna ali konjunkcija nastopi, ko se Luna na svoji poti po orbiti znajde med Zemljo in Soncem. V tistem času je ni mogoče videti, kajti k Zemlji je obrnjena njena neosvetljena stran. Svetloba mlade Lune ali prvega krajca je vidna pod določenimi pogoji.

  1. Najpomembnejša situacija je, da mora biti kotna razdalja med Soncem, Luno in Zemljo približno devet stopinj, da je zunaj Sončevega žarenja.
  2. Starost oz. čas od rojstva mlade Lune do vidnosti prvega krajca je odvisen od hitrosti premikanja Lune. Ker je Lunina orbita eliptična, se Luna premika hitreje, ko je bliže Zemlji, in počasneje, ko je dlje od nje.
  3. Vidnost je odvisna tudi od tega, ali je orbita severno ali južno od ekvatorja. Občasno je prvi krajec viden na južni zemeljski polobli, ne pa na severni, čeprav je Lunina starost lahko manj ali več kot 20 ur.

Starost Lune se šteje od časa, v katerem se rodi, do določenega časa po tem – običajno do sončnega zahoda. Višina je razdalja med Luno in obzorjem Zemlje, izražena v stopinjah. Najpomembnejša spremenljivka je kot med Soncem in Luno; gre za kotno razdaljo med Soncem ob sončnem zahodu in višino Lune nad obzorjem, izraženo v stopinjah. Zadnjih nekaj let v 19-letnem luninem ciklu je pot mlade Lune v jesenskem in zimskem času precej južneje od ekvatorja. Zaradi tega lahko nekdo na južni polobli vidi prvi krajec dan prej kot mi v Evropi.

Zaključek

Če upoštevamo vse te dejavnike, vidimo, da večina muslimanskih skupnosti izdela koledar, v katerem so napovedani datumi islamskih praznikov (kot so ramadan in dva bajrama). Ker je sončni vzhod in zahod mogoče izračunati z veliko natančnostjo, prav tako tudi natančne položaje planetov, kometov in drugih nebesnih teles, ni presenetljivo, da je znanost napredovala že do te mere, da lahko napovemo (z večjo natančnostjo kot v preteklosti), kdaj bo Luna najprej vidna. Glede na parameter vidnosti, ki ga je objavil britanski urad H.M. Nautical Almanac Office, vidnosti tipa A, B in C precej ustrezajo islamskemu konceptu videnja Lune s prostim očesom za začetek islamskega meseca. Ta parameter lahko dobimo s pomočjo storitve Websurf, ki jo omogoča H.M. Nautical Almanac Office.

Torej čeprav je veliko ljudi mnenja, da bi moral biti uradni začetek islamskega meseca šele, ko je Luna dejansko vidna s prostim očesom, uporaba preverjenih znanstvenih izračunov s pomočjo najsodobnejših orodij sovpada z dejanskimi opazovanji neba, ki jih izvajamo že dolga leta. To je lahko samo še en primer, da med tradicionalnimi islamskimi načeli in sodobnostjo ni navzkrižij in da so lahko popolnoma skladni; tradicije islama pa so enako pomembne in veljavne danes, kot so bile v preteklih stoletjih.