V imenu Allaha, Milostnega, Vseusmiljenega.
Čaščenja ni vreden nihče razen Alaha, Mohamed je Alahov poslanec.
Muslimani, ki verjamejo, da je Mirza Ghulam Ahmad (as),
Obljubljeni Mesija in Imam Mahdi.

Ločitev religije in države

ločitev

Pravi islam zagovarja popolno ločitev mošeje in države. Koran ne zagovarja posebne oblike vladavine, pač pa zahteva prevlado pravičnosti ne glede na obliko vladavine: Zares, Bog vam ukazuje, da podarite zaupanje tistim, ki imajo do njega pravico, in da ko vladate ljudem, sodite s pravico (4: 59). Islam tako priznava, da je pravičnost, ne religija, odločilen dejavnik vladanja družbi.

ŠERIATSKO PRAVO

Koran dosledno prepoveduje predpisovanje islamskega šeriata in prepoveduje vse oblike religijske prisile: V religiji ni prisile (2: 257). Kakršenkoli poskus izvrševanja šeriata nad nemuslimani bi bil enak prisili in bi torej deloval v neposrednem nasprotju s Koranom.

V arabščini šeriat preprosto pomeni »pot« in se nanaša na pravila in običaje, ki vodijo življenja muslimanov z raznih vidikov, od dnevnih molitev do družinskih in finančnih zadev. Prerok Mohamedsa ni nikoli vsiljeval islamskega šeriata nemuslimanom. Nasprotno, kot dejanski vladar Arabije je zgladil spore med arabskimi državljani glede na njihovo individualno vero – ponudil jim je izbiro med ljudskim pravom, islamskim šeriatom in sekularno arbitražo. Islamski precedens torej zagotavlja strogo ločitev mošeje in države, še posebej glede zadev, ki se nanašajo na nemuslimansko manjšino.

Koran prav tako, ko naslavlja preroka Mohameda,sa pravi: Torej opominjaj, saj si zgolj opominjevalec; nad njimi nimaš oblasti (88: 22–23). Mohamedsa je bil odgovoren zgolj za prenos sporočila, ne za njegovo vsiljevanje. Islam uči, da enako kot Mohamedsa noben musliman ne more zahtevati od drugih, da se spreobrnejo v islam.

Pravi islam zagovarja sekularno obliko vlade bolj kot katerakoli druga religija in bolj kot katerikoli politični sistem. Samo bistvo sekularizma je, da mora biti absolutna pravičnost prakticirana ne glede na razlike v veroizpovedi, spolu, rasi, narodnosti ali prepričanju. To je natančno tisto, na kar nas Koran opominja v zadevah glede države. Pravi islam se torej zavzema za ločitev mošeje in države.