V imenu Allaha, Milostnega, Vseusmiljenega.
Čaščenja ni vreden nihče razen Alaha, Mohamed je Alahov poslanec.
Muslimani, ki verjamejo, da je Mirza Ghulam Ahmad (as),
Obljubljeni Mesija in Imam Mahdi.

Splošna deklaracija o človekovih pravicah

pravice

Islam ceni vsako človeško življenje. Univerzalne človekove pravice spadajo med njegova temeljna načela. Poudarja, da človekova enakost izvira iz dejstva, da si ljudje delijo Edinega Stvarnika in zavrača kakršnokoli idejo o rasni ali etični superiornosti. Koran pravi: O človeštvo, ustvarili smo vas iz moškega in ženske; vas naredili za narode in plemena, tako da lahko poznate drug drugega. Zares je najbolj časten med vami v očeh Alaha tisti, ki je med vami najbolj pravičen. Zagotovo Alah vse ve in se vsega zaveda (49: 14). Islam torej nasprotuje neenakosti in podpira Splošno deklaracijo o človekovih pravicah.

Tudi prerok Mohamedsa je v svoji poslovilni pridigi zatrdil: Arabec nima posebnih moči nad Nearabcem, niti nima Nearabec posebnih moči nad Arabcem, prav tako nima belec posebnih moči nad črncem, niti nima črnec posebnih moči nad belcem, razen v primeru pobožnosti in v dobrih delih. Islam torej obravnava vse ljudi enako, ne glede na njihovo raso ali narodnost.

Na podlagi ukaza, da je do staršev treba biti prijazen, Koran to učenje razširi na celotno človeštvo: In častite Alaha in nikogar drugega Mu ne pripisujte in bodite prijazni do staršev in sorodnikov in sirot in pomoči potrebnih in soseda, ki je sorodnik, in soseda, ki je tujec, in svojega spremljevalca in popotnika in tistih, ki posedujejo vašo desno roko. Zagotovo Alah ne ljubi ošabnih in oholih (4: 37).

Razen tega je Mohamedsa zatrdil: Drug drugemu ste kot bratje, zato se zoper drugega ne pregrešite niti drugemu ne pustite, da bi ostal brez pomoči, če je zoper njega storjena pregreha (Tirmizi). Pravi islam torej zagovarja univerzalne človekove pravice.