V imenu Allaha, Milostnega, Vseusmiljenega.
Čaščenja ni vreden nihče razen Alaha, Mohamed je Alahov poslanec.
Muslimani, ki verjamejo, da je Mirza Ghulam Ahmad (as),
Obljubljeni Mesija in Imam Mahdi.

Zvestoba državi bivanja

Zvestoba

Pravi islam od muslimanov zahteva zvestobo in pokorščino državi bivanja ter spoštovanje njenih zakonov. Koran pravi: O vi, ki verujete, ubogajte Alaha in ubogajte Preroka in ubogajte tiste, ki imajo oblast nad vami (4: 60). Ta verz kaže, da se od muslimanov zahtevata zvestoba in spoštovanje vlade, ne glede na veroizpoved tistih, ki imajo oblast. V tem smislu je prerok Mohamedsa izjavil: Poslušati morate svojega vladarja in ga ubogati, tudi če ga prezirate (Buhari). Mohamedsa je prav tako učil, da je spoštovanje vlade religiozna dolžnost: Kdorkoli uboga vladarja, uboga mene, in kdor ne uboga vladarja, ne uboga mene (Muslim).

Življenje preroka Mohamedasa je odražalo njegova učenja. Čeprav je v Meki več kot dvanajst let doživljal grenko preganjanje, se niti Mohamedsa niti njegovi privrženci niso upirali vladi Meke. Muslimani so Meko raje mirno zapustili, se vzdržali sejanja kakršnihkoli nesoglasij in tako ponazorili učenje Korana: Ne delajte nereda na zemlji (2: 13).

Islam uči, da muslimani niso dolžni le spoštovati svoje vlade, temveč morajo biti tudi hvaležni za pravice in svoboščine, ki jim jih njihove vlade omogočajo. Koran muslimane opominja: Je nagrada za dobroto lahko karkoli drugega kot dobrota? (55: 61). Ker imajo slovenski muslimani od tukajšnje vlade koristi, so se s svojo zvestobo vladi dolžni oddolžiti. Prerok Mohamedsa je zatrdil: Tisti, ki ni hvaležen ljudem, ne more biti nikoli zares hvaležen Bogu.

Zvestoba vladi Slovenije in hvaležnost ne prepovedujeta imeti lastnega mnenja. Vendar mora biti to mnenje v okviru zakona – noben musliman ne more vzeti zakona v svoje roke. Koran pravi, da je ustvarjanje nereda in ogrožanje stabilnosti pot do pogube, ne odrešitve (2: 12–16). Pravi islam torej zagovarja zvestobo državi kot svoje osnovno načelo.