V imenu Allaha, Milostnega, Vseusmiljenega.
Čaščenja ni vreden nihče razen Alaha, Mohamed je Alahov poslanec.
Muslimani, ki verjamejo, da je Mirza Ghulam Ahmad (as),
Obljubljeni Mesija in Imam Mahdi.

Nobena religija ne more monopolizirati odrešenja

Odrešenja

Islam uči, da nobena religija nima monopola nad odrešenjem. Koran jasno zagovarja to prepričanje, ko pravi: Zagotovo tisti, ki verujejo, in judje in kristjani in sabijanci – kdorkoli od njih zares verjame v Boga in Poslednji dan in opravlja dobra dela, bo imel svojo nagrado pri Gospodu in ničesar jih ne bo strah niti ne bodo žalovali (2: 63).

Ta verz kaže, da niso zgolj muslimani tisti, ki prejmejo nagrade za svoja dobra dela. Judje in kristjani in sabijanci – tisti, ki so neabrahamske vere – bodo nagrajeni za svoja dobra dela in vero. Zares, nemogoče je, da bi muslimani razglasili monopol nad odrešenjem, saj Koran jasno pravi, da tisti iz drugih religij, ki delajo dobra dela, ne bodo poznali strahu.

Pravi islam uči, da pravica odločiti, kdo gre v nebesa in kdo v pekel, pripada izključno Bogu. Človeška bitja – muslimani ali drugi – ne morejo sprejeti te odločitve. Koran enako pravi: Glede tistih, ki verujejo … zares, Alah jim bo sodil na dan vstajenja. Zagotovo, Alah je priča vsem stvarem (22: 18).

Koran prav tako pravi, da sta Božja milost in usmiljenje Njegovi največji lastnosti: Bog je odgovoril: Svojo kazen bom naložil tistemu, kateremu Jaz hočem; toda Moja milost obdaja vse stvari (7: 157). Islam torej uči, da bodo na koncu Božjega usmiljenja deležna vsa človeška bitja, ne glede na njihovo vero. Najsi gre za hindujca, sikha, kristjana ali celo ateista, vsi bodo deležni usmiljenosti Boga. Zares, islam uči, da če usmiljenje ne bi bilo eno od Božjih lastnosti, nikomur ne bi bilo prizaneseno. Pravi islam torej zavrača kakršenkoli monopol nad odrešenjem.