V imenu Allaha, Milostnega, Vseusmiljenega.
Čaščenja ni vreden nihče razen Alaha, Mohamed je Alahov poslanec.
Muslimani, ki verjamejo, da je Mirza Ghulam Ahmad (as),
Obljubljeni Mesija in Imam Mahdi.

Na kratko o šeriatskem pravu

Šeriatsko pravo

Islamsko pravo, znano tudi kot šeriatsko pravo, je eno izmed najbolj napačno razumljenih področij v sodobnem svetu, tako med muslimani kot nemuslimani. Od časa do časa z več območij sveta slišimo odmeve in slogane predpisovanja in izvedbe šeriatskega prava. Veliko muslimanov verjame, da bi šeriatsko pravo moralo biti predpisano in naenkrat vpeljano v vseh državah sveta, tako muslimanskih kot nemuslimanskih. In nemuslimani verjamejo, da če bo šeriat vpeljan, nihče več ne bo varen in zaščiten, da bodo pripadniki drugih religij prisiljeni sprejeti islam, svoboda govora in veroizpovedi pa bosta izginila s tega planeta enkrat za vselej.
Vendar pa ni bila ljubezen do šeriata ali islama tista, ki bi silila nekatere ločine muslimanov, da zahtevajo šeriatsko pravo, pač pa so jo izkoristile nekatere muslimanske vlade, politiki, radikalni muslimani, duhovniki in zeloti kot učinkovito orodje za pridobitev moči in oblasti, demonstriranja nadmoči in vladanja družbi v imenu Boga tako, kakor bi se jim zahotelo. Skratka, te zahteve niso vzniknile zaradi ljubezni do islama, temveč zaradi sle po oblasti.

Kaj je šeriat? Zakaj je njegova vpeljava za muslimane po vsem svetu tako pomembna? Ali je lahko šeriatsko pravo kjerkoli uveljavljeno s silo? Je to v današnjem svetu praktično? Zakaj se zahod tako boji islamskega šeriatskega prava? To je nekaj osnovnih pomembnih vprašanj, ki se porodijo, kadarkoli se razpravlja o šeriatskem pravu. Šeriat dobesedno pomeni »pot do napajališča ali steza do življenjske vode«. V religijski terminologiji se nanaša na zakone in ukaze, ki jih izda Bog, kajti duhovno življenje se vzdržuje na podlagi božjih učenj – šeriata. Šeriat ni lasten zgolj islamu. Ne gre za nov pojav ali stvarnost, saj ima vsaka vera svoje oblike šeriata: božja učenja in zakone. Če strnemo, šeriat so verska učenja, zapovedi, zakoni in Božje vodenje. Pri vsaki religiji, ki trdi, da temelji na svetih učenjih in zapovedih, vsi zakoni ali načela sestavljajo šeriat. Islamski šeriat je v bistvu celoten duhovni sistem islama.

Veliko ljudi šeriata ne razume povsem in ga šteje zgolj kot sistem kaznovanja. V Koranu je več kot 6000 verzov, od teh se jih skoraj 200 nanaša na šeriat. Približno 80 verzov vsebuje zakonitosti, ki jih morajo muslimani spoštovati – kazenski sistem, ki ga Koran predvideva, je zgolj del njih. Islamski šeriat lahko razdelimo na pet glavnih vej:

  • ibadah (obredno čaščenje),
  • mu’amalat (transakcije in pogodbe),
  • adab (obnašanje, morala in manire),
  • itikadat (prepričanja),
  • ukubat (kazni).

Islam predpisuje določene zakone ali načela, ki upravljajo vse glavne veje.

Zahteva nekaterih posameznikov ali skupin po vpeljavi islamskega šeriatskega prava v zahodne družbe je nelogična in kaže na skrajno napačno razumevanje šeriatskega prava. Islam verjame v spoštovanje zakonov držav. Kar se tiče verskih zadev, muslimani, ki živijo v zahodnih državah, že uživajo versko svobodo. Niso ovirani pri tem, da sami sebe imenujejo muslimani, prakticirajo svojo vero in izvajajo obrede glede na svojo vero. Svobodno lahko molijo, se postijo, plačajo zakat (miloščino), gredo na romanje v Meko itn. Islamska pravila, predpisi in zakonik življenja veljajo zgolj za muslimane. Koncept prisilne vpeljave šeriatskega prava je v nasprotju s samimi načeli šeriatskega prava, ki se želijo vpeljati. Islam verjame v svobodo vere in zavrača idejo vsiljevanja islamskih učenj komurkoli, Koran je neizpodbitno jasen,

v religiji ni prisile (Koran 2: 257).

Koran vsebuje zapoved, ki muslimanom prepoveduje, da bi vsiljevali svojo voljo, sisteme, vero ali prepričanja zoper kogarkoli, saj:

Resnica prihaja od vašega Gospodarja. Kdor hoče, naj veruje, in kdor noče, naj ne veruje! (Koran 18: 30).

Na kratko, islamski šeriat je sistem duhovne in moralne preobrazbe skozi uresničevanje pravic Boga in pravic človeštva. Gre za sistem, ki si prizadeva ustvariti družbo miru in harmonije, kjer pravica, enakost, naklonjenost, strpnost in svoboda veljajo za vse ljudi. V svojem bistvu je šeriat namenjen razvijanju in vzdrževanju moralne, uspešne, skrbne in pravične družbe.