V imenu Allaha, Milostnega, Vseusmiljenega.
Čaščenja ni vreden nihče razen Alaha, Mohamed je Alahov poslanec.
Muslimani, ki verjamejo, da je Mirza Ghulam Ahmad (as),
Obljubljeni Mesija in Imam Mahdi.

Islam in ravnanje z živalmi

živali

Vse živali je ustvaril Bog in jim podelil njihove pravice, zato so muslimani zanje dolžni skrbeti. Če je musliman do živali ljubeč in nežen, Bog to vidi kot dobro delo. V islamu imajo številne živali poseben pomen. Koran večkrat omeni blagoslov v medu, ki ga pridelajo čebele. Živali imajo pomembno vlogo celo v življenju preroka Mohameda,sa saj ga je rešila pajkova mreža, ko se je v jami Savr, nedaleč od Meke, skrival pred nasprotniki.

Koran pravi, da so številne živali za človeštvo koristne, na primer za prevoz in druge potrebe:

In ustvaril je konje in mezge in osle, ki jih lahko jezdite, in kot vir lepote (Koran 16: 9).

Človek prav tako potrebuje meso kot del svoje prehrane. Vendar pa smo tudi tukaj naučeni, kako v trenutku humano pokončati žival z enim samim rezom. Če je treba zaklati več živali, islam ljudi uči, naj to storijo na takšen način, da druge živali temu ne bodo priče. Ljudje morajo do te mere spoštovati občutke živali. Preroksa je prav tako prepovedal strašiti živali z nožem rekoč, da nimaš pravice živali ubiti dvakrat.

Preroksa je dejal:

Musliman nikoli ne posadi dreves ali obdeluje zemlje, in ptice ali ljudje ali zveri jedo od njih, temveč je to njegova dobrodelnost (Sahih Muslim).

Ob neki drugi priložnosti je vpričo spremljevalca Abu Hurejrahara dejal:

Neki popotnik je postal zelo žejen in je šel do vodnjaka ter pil. Ko se je vrnil, je zagledal sopihajočega psa, ki je lizal vlažno zemljo. »Ta žival,« je dejal mož, »trpi žejo, tako kot sem jo trpel jaz.« Ponovno se je odpravil k vodnjaku, napolnil svoj čevelj z vodo, ga prijel z zobmi, splezal iz vodnjaka in vodo dal psu. Bog je bil z dejanjem zadovoljen in odpustil mu je njegove grehe (Sahih Buhari).

Nekega dne je Preroksa videl nekoga, ki je molzel kozo. Zaskrbelo ga je, ali bo ostalo dovolj mleka za njene mladiče. Moža je opomnil, da mora za lačne mladiče vedno pustiti dovolj mleka.

Živali je ustvaril isti Bog, ki je ustvaril človeštvo. Da bi bili prejemniki sočutja in prijaznosti, morajo tudi muslimani pokazati prijaznost drugim bitjem, ki skupaj z njimi živijo na zemlji. Preroksa je dejal tudi naslednje:

Vsa bitja so Božji otroci in najboljši med vami je tisti, ki s svojimi bitji ravna dobro (Miškat).

Tudi živali so bitja, ki jih je ustvaril Bog.