Znamienici ludzie: Hadhrat Umar ibn al – Khaṭṭāb (11) - Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)
Powiązane treści

Znamienici ludzie: Hadhrat Umar ibn al – Khaṭṭāb (11)

Khalifatul Masih V, Piąty Następca Obiecanego Mesjasza

Streszczenie Kazania Piątkowego wygłoszone przez Jego Świątobliwość Mirza Masroor Ahmad (aba) Khalifat-ul-Masih V w meczecie Mubarak, Islamabad w Tilford w Wielkiej Brytanii.

Po wyrecytowaniu TashahhudTa’ałłuz i Surah Al-Fatihah, Jego Świątobliwość Hadhrat Mirza Masroor Ahmad (aba) powiedział, że będzie kontynuował przedstawianie wydarzeń z życia Hadhrat Umara (ra).

Podbój Damaszku

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że Damaszek był oblegany przez kilka miesięcy za czasów Hadhrat Abu Bakr (ra) i ostatecznie, wkrótce po śmierci Hadhrat Abu Bakra (ra), muzułmanie odnieśli zwycięstwo w Damaszku. Jego Świątobliwość (aba) opisał niektóre wydarzenia, które miały miejsce po zwycięstwie Damaszku, tak jak miały miejsce za czasów Hadhrata Umara (ra).

Bitwa pod Fahl

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że miejsce zwane Fahl, miejsce w Syrii, zostało również zdobyte za czasów Hadhrata Umara (ra). Hadhrat Umar (ra) poinstruował, że muzułmanie powinni najpierw skupić się na podboju Damaszku, a jeśli im się to uda, to powinni udać się do Fahl. Gdy ziemie te zostały podbite, a muzułmanie odnieśli zwycięstwo nad Rzymianami, Hadhrat Umar (ra) polecił, aby ziemie zostały pozostawione pod opieką ich właścicieli. Tylko część gruntów została wykorzystana na budowę meczetów, reszta właścicieli zachowała swoje grunty.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że Besan zostało również podbite za czasów Hadhrata Umara (ra). Po zwycięstwie Fahl muzułmanie rozbili obóz pod Besan. W tym czasie rozeszły się wieści o stratach poniesionych przez Rzymian z rąk muzułmanów. Muzułmanie oblegali Besan przez kilka dni, po czym kilka osób wyszło do walki i zostało pokonanych. Reszta mieszkańców Besan zgodziła się na warunki traktatu.

Podbój Tabariyyah

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że Tabariyyah został również podbity w czasach Hadhrata Umara (ra). Kiedy Tabariyyah został zdobyty, poprosili o postawienie przed Szurahbil, tą samą osobę, która kierowała podbojami Fehl i Besan, w celu osiągnięcia porozumienia. Zgodzili się na te same warunki, które zostały ustalone z mieszkańcami Damaszku, łącznie z warunkiem, że połowa domów w miastach i wsiach zostanie opróżniona, aby mogli w nich zamieszkać muzułmanie.

Podbój Homs

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że Homs zostało również podbite za czasów Hadhrata Umara (ra). Było to znane miejsce w Syrii i miało wielkie znaczenie. Sami mieszkańcy Homs wystąpili do walki z muzułmanami, co zakończyło się ich klęską. Pogoda była wtedy zimna, a Rzymianie wierzyli, że muzułmanie nie będą w stanie długo walczyć na otwartym terenie. Zapisano, że Rzymianie mieli skórzane buty, ale ich stopy zamarzały, podczas gdy muzułmanie mieli w najlepszym razie tylko normalne buty. Niemniej jednak, pomimo zimna, muzułmanie pozostali zdecydowani, a gdy zimno minęło, a Rzymianie zdali sobie sprawę, że muzułmanów nie można pokonać, mieszkańcy Homs poprosili o zawarcie traktatu.

Bitwa pod Marj-ur-Rum

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że Marj-ur-Rum został również podbity za czasów Hadhrata Umara (ra). Muzułmanie walczyli pomimo zimna i wielu z nich leczyło rany. Wywiązała się bitwa, w której zwyciężyli muzułmanie, a jedynymi ludźmi, którzy przeżyli, byli ci, którzy uciekli. Jako łup muzułmanie otrzymywali zwierzęta do jazdy konnej, zbroje i ubrania.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że po zwycięstwie Marj-ur-Rum, Hamat został również podbity przez muzułmanów. Mieszkańcy Hamatu zgodzili się na warunki traktatu. Następnie muzułmanie przystąpili do podboju Salamiyi.

Podbój Lazica

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że następnie muzułmanie podbili Lazica. Wtedy mieszkańcy Lazica zobaczyli zbliżających się muzułmanów, zamknęli wszelkie wjazdy do swojego miasta i rozpoczęli przygotowania do walki. Muzułmanie oblegali miasto. Hadhrat Abu Ubaidah (ra) ustalił, że oblężenie zajmie bardzo dużo czasu, a nawet wtedy zwycięstwo nie będzie gwarantowane. Dlatego Hadhrat Abu Ubaidah (ra)wymyślił plan, w którym kopano różne rowy, które mogły ukryć zarówno konia, jak i jego jeźdźca. Następnego ranka, kiedy mieszkańcy Lazica nie zobaczyli muzułmanów, byli szczęśliwi i wyszli, w którym to momencie muzułmanie mogli wejść do miasta i je zdobyć. W ten sposób mieszkańcy Lazica zawarli traktat z muzułmanami. Byli w stanie zachować prawo własności do swojego zamku, obok którego muzułmanie zbudowali meczet.

Podbój Qinnasrinu

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że muzułmanie następnie podbili Qinnasrin. Mieszkańcy Qinnasrin rozbili obóz poza swoim miastem, aby walczyć z muzułmanami. Ostatecznie muzułmanie odnieśli zwycięstwo nad nimi i zawarto traktat. Byli tacy, którzy weszli do miasta i zamknęli się. Hadhrat Khalid bin Walid (ra)powiedział im, że Bóg albo umożliwi muzułmanom dotarcie do nich, albo przekaże ich muzułmanom, i że ich sztuczki są daremne. W końcu zdali sobie sprawę ze swojej winy i poddali się. Z powodu tego, co się wydarzyło, postanowiono, że wystarczy tylko zburzyć ich zamki. Wtedy mieszkańcy Qinnasrin otrzymali gwarancję bezpieczeństwa, byli w stanie zachować swoje ziemie, a tylko część ziemi została wykorzystana przez muzułmanów do budowy meczetów.

Podbój w Cezarei

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że wtedy był podbój Cezarei. Hadhrat Umar (ra) wysłał Yazida bin Abi Sufjana z 17 000 muzułmanów, którzy oblegali Cezareę, która w tym czasie była dużym miastem i była strzeżona przez dużą armię rzymską. Rzymianie zaatakowali muzułmanów, ale bezskutecznie i w wyniku bitwy zginęło 80 000 ich żołnierzy, a łącznie z tymi, którzy uciekli, liczba ta sięgnęła 100 000. Hadhrat Ubadah bin Samit (ra), Towarzysz, który brał udział w bitwie pod Badr, również brał udział w tej bitwie. Działał z wielką odwagą i zachęcał muzułmanów, mówiąc im, że za każdym razem, gdy prowadził muzułmanów do bitwy, zawsze odnosili zwycięstwo. Powiedział, że pozostanie w czołówce, gotów w razie potrzeby oddać życie. W rezultacie muzułmanie zaciekle walczyli z Rzymianami i odnieśli zwycięstwo.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że będzie nadal przekazywał wydarzenia z życia Hadhrata Umara (ra) w przyszłych kazaniach.

Modlitwy pogrzebowe

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że poprowadzi modlitwy pogrzebowe za następujących zmarłych członków:

Khadijah Sahiba żona Molvi K. Muhammada Alvi Sahiba, byłego misjonarza Kerali. Zmarła w ostatnich dniach. Posiadała wiele wspaniałych cech. Pozostawiła dwóch synów i pięć córek. Jego Świątobliwość (aba) modlił się, aby Allah potraktował ją z przebaczeniem i miłosierdziem.

Malik Sultan Rashid Khan Sahib zmarł w nocy z 22 na 23 sierpnia. Jego ojciec przyjął Ahmadiyyat z rąk Drugiego Kalifa (ra). Malik Sultan Rashid Khan Sahib pełnił funkcję Amira dystryktu Attak. Dawał pierwszeństwo swojej wierze nad światem. Był zawsze gotowy i na czele służenia Wspólnocie. Posiadał głęboką miłość do Kalifatu i był zaawansowany w duchowości i kontakcie z Bogiem, ale nigdy nie wspominał o takich rzeczach innym. Były różne gospodarstwa domowe wspierane finansowo przez Malik Sultan Rashid Khan. Miał pasję do głoszenia przesłania, a dzięki jego wysiłkom wielu ludzi zostało doprowadzonych do prawdy. Spędził dużo czasu w odosobnieniu, aby modlić się i błagać przed swoim Panem. Posiadał ogromną wiedzę i czytał księgi Obiecanego Mesjasza (as). Jego Świątobliwość (aba)powiedział, że posiada wiele wspaniałych i cnotliwych cech. Jego Świątobliwość (aba) modlił się, aby Allah potraktował go z Miłosierdziem i Przebaczeniem.

Abdul Quyyum Sahib z Indonezji, który zmarł w ostatnich dniach. Był synem Abdula Wahida Samatri sahiba, pierwszego misjonarza spoza Indii i Pakistanu. Uzyskał tytuł magistra ekonomii w specjalizacji przemysłu naftowego, a później pracował na różnych stanowiskach w swojej dziedzinie. Następnie po przejściu na emeryturę uzyskał doktorat z inżynierii chemicznej. Służył swojemu krajowi na wiele sposobów. Zaproponował rządowi formułę skroplonego gazu ziemnego, która pomogłaby rządowi osiągnąć zysk w wysokości 110 miliardów dolarów. Jego Świątobliwość (aba)powiedział, że służył swojemu krajowi na najwyższym poziomie. Otrzymał różne nagrody od rządu i otrzymał pogrzeb wojskowy za swoje wielkie zasługi. Był bardzo opiekuńczy i pełen szacunku zarówno dla swojej rodziny, jak i misjonarzy Wspólnoty. Był też bardzo miły dla tych, którzy pracowali pod jego kierownictwem. W rzeczywistości to dzięki jego uprzejmemu traktowaniu jedna osoba została zachęcona do przeczytania ksiąg Obiecanego Mesjasza (as), a później przyjęła Ahmadiyyat. Bardzo kochał Wspólnotę i Kalifat. Był na czele przedstawiania wszelkich ofiar lub potrzebnych pomocy. Kiedy czwarty Kalif (ra) odwiedził Indonezję, mieszkał w jego domu. Nigdy nie ukrywał, że był Ahmadi i zawsze był z tego dumny. Poniósł wielkie zasługi i wyrzeczenia finansowe przy budowie meczetów, domów dla gości i innych budynków Wspólnoty. Jego Świątobliwość (aba) modlił się, aby Allah potraktował go z Miłosierdziem i Przebaczeniem.

Daud Razzaq Yunus Sahib z Beninu zmarł 27 sierpnia. Był jednym z pierwszych Ahmadi w Beninie. Jego rodzina nie jest jeszcze Ahmadi, Jego Świątobliwość (aba) modlił się, aby Allah umożliwił im przyjęcie Ahmadiyyat. Był uczonym członkiem Wspólnoty i uzyskał tytuł magistra we Francji. Był sprawiedliwym człowiekiem, który regularnie ofiarowywał modlitwy. Kochał Obiecanego Mesjasza (as) oraz jego Następców i studiował ich naukę. Pełnił również przez pewien czas funkcję Przewodniczącego Humanity First w Beninie. Złożył gminie różne ofiary finansowe, a także ziemię. Jego Świątobliwość (aba) modlił się, aby Allah potraktował go z Miłosierdziem i Przebaczeniem.

Podsumowanie przygotowane przez The Review of Religions.

Udostępnij