U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Stvarna značenja riječi ‘Nuzul-e-Mesih’, neka djela Obećanog Mesije a.s. i argumenti kao potpora njegovoj istinitosti

Dova, Molitva, Islam,

Prema tome, svako treba da razmisli, posebno oni koji se smatraju muslimanima. Njima također treba objasniti; ne treba se uplitati u debate sa takozvanim vjerskim učenjacima o tome da li je Mesija već došao ili se treba spustiti na određeno mjesto.Činjenica je da je način predstavljanja ovog koncepta rezultat nerazumijevanja hadisa.

Obećani Mesija a.s. je objasnio ovaj hadis i rekao:

Ako neko kaže da hadis jasan i očito navodi da će se Mesija, sin Merjemin, spustiti sa nebesa i da će se njegovo spuštanje dogoditi blizu istočnog minareta u Damasku, i da će svoje ruke staviti na ramena dvaju meleka – kako se onda može poreći ova posebna i jasna izjava?

To jest, ljudi pitaju kako se tako jasna i očita izjava onda može poreći.

Obećani Mesija a.s. je odgovorio:

Odgovor je da spuštanje s nebesa ne znači da će se u stvarnosti osoba tjelesno spustiti; zapravo, u vjerodostojnom hadisu čak nije ni spomenuta riječ ‘nebesa’. Uz to, riječ ‘nuzul’ (spuštanje) se vrlo često koristi. Kad čovjek krene s jednog mjesta da bi stao na drugom, također se kaže da se spustio, kao što se kaže da se armija spustila na nekom mjestu ili da se konvoj spustio. Dali se ovdje smatra da su se armija ili konvoj spustili s nebesa?Uz to, Uzvišeni Allah je jasno rekao u Časnom Kur’anu da se Časni Poslanik s.a.v.s. također spustio s nebesa. Zapravo je najednom mjestu rečeno: ‘Mi smo spustili željezo s nebesa.’ Tako je posve jasno da ovo spuštanje s neba nije ovako kako to ljudi zamišljaju.

(Izala-e-Auham, Ruhani Kha’zain, tom 3, str. 132, 133)

Obećani Mesija a.s. je rekao:

Hadisi su puni ovakvih objašnjenja. Ljudi nemaju toliko znanja,a vjerski učenjaci ih pogrešno vode.

On je dalje rekao:

Zbog ovoga su Jevreji takoer pogriješili i nisu prihvatili hazreti Isaa a.s.

U svakom slučaju, ovo su detaljne i temeljite stvari koje se nemogu spomenuti u hutbi. Ahmadi muslimani trebaju nastojati i da ih objasne u svojim krugovima, tako da se što više pravednih duša spasi. Ahmadi treba da otvoreno kažu ljudima svih religija da je došao onaj koji je i prema učenjima trebao doći.

Obećani Mesija a.s. kaže:

Predstavljam hadis koji je napisao Abu Da’ud u svojoj ‘Sahih’zbirci, i da bih skrenuo njihovu pažnju na dokaz hadisa. Treba biti jasno da hadis koji je zabilježen u Abu-Davidovoj zbirci kaže da će doći osoba po imenu Haris iz Karrasa ma wara-’unnahara, to jest iz Samarkanda, i da će ojačati narod Poslanika s.a.v.s., a njegova će pomoć i pobjeda obavezati svakog vjernika. Od Boga mi je objavljeno da ovo predskazanje i ono o dolasku Mesije, koji će biti Imam muslimana i bit će od njih, znači da oba ova predskazanja imaju zajedničku temu i da su oba ispunjena jedino u ovoj poniznoj osobi. U stvarnosti, dva su posebna znaka ovog predskazanja i odnose se na naziv ‘Mesija’. Jedan je da će Mesija svojim dolaskom i ispravnim učenjem popraviti unutrašnje stanje muslimana, koje će u to vrijeme biti sasvim izopačeno.

Ovo je spomenuto u ranijim hutbama. Muslimani se slažu da je stanje izopačeno i da je potrebna reforma.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp