U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Sljedbenici Obećanog Mesije a.s. će utemeljiti čast islama i čast Časnog Poslanika s.a.v.s.

Jalsa Salana

Koja je sada vrsta islamskog odgovora što ovih dana pokazuju gdje ubijaju svoje sunarodnjake i uništavaju imanja? Islam ne dozvoljava udaljavanje od apsolutne pravde i poštenja, čak i u slučaju neprijateljstva s drugim nacijama, i naređuje da postupamo mudro. Ostavimo po strani ono što se nedavno dogodilo u Pakistanu i što se događa u drugim muslimanskim zemljama. U svakom slučaju, ovakvo uzrokovanje štete poslovima ili ambasadama drugih zemalja, ili nanošenje štete svom narodu ne služi nikakvoj svrsi, nego dovodi islam na loš glas. Zato muslimani trebaju nastojati i postupati mudro umjesto da slijede ove pogrešne vjerske vođe i učenjake sebi nanose uništenje na ovom svijetu kao i na Ahiretu. Danas je Allah, da bi pokazao pravac muslimanima i cijelom svijetu, poslao istinskog i revnog poklonika Svog voljenog Poslanika s.a.v.s. Prihvatite ga, slijeditei pridružite se Zajednici Mesije a.s. da biste popravili svijet i u njemu uzdigli zastavu Časnog Poslanika s.a.v.s. Nijedan drugi put, nijedan drugi vodič ne može nas voditi da postupamo po sunnetu Časnog Poslanika s.a.v.s. i da ga primjenjujemo u praksi. Ponovno uspostavljanje časti islama i utemeljenje časti Časnog Poslanika s.a.v.s. desit će se jedino kroz Zajednicu Obećanog Mesije i Mehdija a.s., inšaAllah.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp