U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Okrenite svoj bijes u dove i obilno učite salavate na Časnog Poslanika s.a.v.s.

Ovo je vatra koju svaki Ahmadi musliman treba da zapali u svom srcu i treba da svoju bol iskaže u dovama. Ipak je za sve ovo posrednik Časni Poslanik s.a.v.s.: da naše dove budu primljene,da privučemo Božiju ljubav, da izbjegnemo besmislice ovog svijeta, da se zaštitimo od bezbožništva ove vrste koja se događa,da u svojim srcima čuvamo živom ljubav prema Časnom Poslaniku s.a.v.s., te za dobro našeg života na ovom svijetu i na Ahiretu mi treba da neizmjerno učimo salavate na Časnog Poslanika s.a.v.s. Zaista to treba da obilno činimo. U ovo buntovno vrijeme, da bi ostao vjeran u ljubavi Časnog Poslanika s.a.v.s. i da bi buduće generacije ostale čvrste u ahmadijjatu i islamu, svaki ahmadi se također treba strogo držati naredbe:

اِنَّ اللّٰہَ وَ مَلٰٓئِکَتَہٗ یُصَلُّوۡنَ عَلَی النَّبِیِّ ؕ یٰۤاَیُّہَا الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا صَلُّوۡا عَلَیۡہِ وَ سَلِّمُوۡا تَسۡلِیۡمًا

Allah i Njegovi meleki šalju milost na Vjerovjesnika. O vi koji vjerujete! I vi prizivajte blagoslove (salavatima) na njega i mnogo ga pozdravljajte selamom. (Sura Al-Ahzab, 33:57)

Časni Poslanik s.a.v.s. je jedanput rekao (zapravo ima mnogo navoda o ovome): ‘Za mene su Allahovi blagoslovi i blagoslovi Njegovih meleka dovoljni; ova naredba je za vas i za vašu vlastitu zaštitu.’

(1. Tafsir Durr-e-Manthur, Targhib-e-Asfahani. 2. Musnad Dailamiba-hawalah ‘Darud Sharif, sastavio od Maulana Muhammed Isma’il Halal puri, novo izdanje)

Prema tome, nama treba učenje ovih salavata radi primanja naših dova. Uzevši sve u obzir, ovaj ajet i prvi dio ovog hadisa uvjeravaju nas da nije važno koliko se oni rugaju ili ponižavaju položaj Časnog Poslanika s.a.v.s., oni nikada ne mogu uspjeti protiv dova i salavata koje Allah i Njegovi meleki prizivaju na njega. Ne mogu nikada imati ništa od ovih napada na najblagoslovljeniju ličnost, Časnog Poslanika s.a.v.s., i, islam će, ako Bog da, napredovati i pobijediti u svijetu, a zastava Časnog Poslanika s.a.v.s. će biti uzdignuta svuda.

Kao što sam rekao, u ovo doba i u ovo vrijeme Uzvišeni Allahj e ovo odredio kroz njegovog istinskog i revnog poklonika,Obećanog Mesiju a.s.

Navod od hazreti Maulane ‘Abdul-Kerima iz Sialkota u jednom isječku kaže:

“Jedanput sam čuo od hazreti Imama a.s. da mu je Allah dao položaje vrlinom njegovog učenja salavata na Časnog Poslanika s.a.v.s.

On je rekao: ‘Ja vidim da Allahove blagodati stižu Časnom Poslaniku s.a.v.s. u najdivnijoj svjetlosti, prožimaju prsa Časnog Poslanika s.a.v.s. i odatle izbijaju neviđenim putevima koji stižu do svake ispravne osobe u skladu sa vrijednošću njenog djela. Sigurno nikakva blagodat ne može stići osim preko Časnog Poslanika s.a.v.s.“

On je onda rekao:

“Šta je Darud Šerif (salavat) – prizivanje uzvišenog položaja Časnog Poslanika s.a.v.s., kroz koji ovi putevi duhovnog svjetla izbijaju? Obaveza je za svakoga ko želi blagoslove i blagodati Uzvišenog Allaha da mnogo uči salavate, tako da ova blagodat bude prenesena“.

(Al-Hakam, tom 7, br. 8, 28. februar 1903)

Da Allah učini tako da budemo sačuvani zla ovog svijeta, da gajimo ljubav Časnog Poslanika s.a.v.s. u svojim srcima, da širimo njegova učenja u svijetu i da nastavimo primati blagoslove i blagodati od učenja salavata, okrećući se Allahu i tražeći Njegovu pomoć. Da nas Svemogući Allah pomogne!

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp