U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Kako ahmadi muslimani treba da reaguju u takvim okolnostima

Love for all

Kao što sam rekao, reakcija drugih muslimana je njihova stvar. Međutim, ahmadi musliman treba da odgovori tako da ovi ljudi razumiju i da ih upozori na Božiji gnjev. Kao što sam ranije rekao, predstavite svijetu prelijepu sliku Časnog Poslanika s.a.v.s., okrenite se Svemoćnom Bogu i tražite Njegovu pomoć. Ako su ovi ljudi krenuli ka uništenju, onda Bog, koji ima Svoj osjećaj časti, i osjećaj časti za Svoje miljenike, ima moć da oštro kazni. On je Gospodar svih moći i nije ograničen zakonima koje je čovjek napravio. On ima moć nad svime, kad Njegovo prokletstvo dolazi, ljudski um ga ne može obuhvatiti u punom opsegu, i ondase niko ne može spasiti.

S obzirom na ponašanje nekih ljudi na Zapadu ili ponašanje nekih zemalja, ahmadi muslimani treba i dalje da se okreću Bogu. Božiji Mesija a.s. je također upozorio Evropu, kao i Ameriku. Zemljotresi, oluje i nesreće koji izbijaju u svijetu nisu namijenjeni samo Aziji. Amerika je imala površnu sliku o tome. Zato,o Evropo! Ti također nisi sigurna. Zato imajte malo straha od Boga i nemojte prkositi Božijem osjećaju časti. Ovdje ću takođe rdodati da muslimanske zemlje, ili su poznate kao takve, treba također da poprave svoje postupke. Prihvatite takve načine i odgovore da svijetu predstavite uzvišeni položaj i lijepo postupanje Časnog Poslanika s.a.v.s. Ovo je ispravan i prikladan odgovor vjernika.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp