U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Paljenje zastava ili razaranje neće utemeljiti čast Časnog Poslanika s.a.v.s.

Ja ovo kažem svima koji se nazivaju muslimanima, bilo da su ahmadi ili ne, šije ili sunnije, da pripadaju bilo kojoj drugoj sekti islama: kad se napada ličnost Časnog Poslanika s.a.v.s., ne pokazujemo trenutno uzbuđenje – da palimo zastave, izazivamo štetu, razaramo i napadamo ambasade – nego umjesto toga trebamo popraviti svoja djela, tako da drugi nemaju priliku uprijeti na njih prstom. Da li oni vjeruju da je paljenje vatri, Bože sačuvaj, sve što pokazuje čast i položaj Časnog Poslanika s.a.v.s.i da su se paljenjem zastava ili imanja neke ambasade osvetili? Ne! Mi smo sljedbenici Časnog Poslanika s.a.v.s., koji je došao da ugasi vatru, koji je Ambasador ljubavi, Princ mira. Prema tome, umjesto ovih grubih mjera, prenesite svijetu njegovo prelijepo učenje.

Da Allah dadne muslimanima sluh i razumijevanje. Međutim, ja kažem Ahmadi muslimanima da ovi ljudi ne znaju i ko zna hoćeli doći svijesti? Kao odgovor na objavljivanje uvredljivih karikatura, svako dijete, svaki odrasli, svaki omladinac, svaki muškaraci svaka žena među vama treba da zapali vatru koja se nikada neće ugasiti. Ne vatru koja će spaliti zastavu ili imetak neke zemlje, koja se ugasi za nekoliko sati. Na jednoj fotografiji iz Pakistana stoje pokazujući veliko oduševljenje u paljenju vatri, kao da su ostvarili ogromno dostignuće – ova vatra će se ugasiti za pet minuta! Vatra koju mi palimo treba da plamti zauvijek, a to je vatra ljubavi i predanosti Časnom Poslaniku s.a.v.s., vatra za prihvatanje svakog od njegovih blagoslovljenih uzora i da to pokažemo svijetu. Kad se ona jednom razbukta u vašim srcima, nastavit će da gori. Ova vatra treba da poprimi oblik dove čiji plamenovi uvijek dosežu nebesa!

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp