U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Obećani Mesija je došao da brani islam i Časnog Poslanika od zavjera

Za ovo doba, Allah je odredio Obećanog Mesiju da ispuni ovaj cilj. U vezi s napadima na blagoslovljenu osobu Časnog Poslanika s.a.v.s. u ovo doba su Obećani Mesija lično i kasnije – praćenjem njegovih učenja – njegove halife uputili Zajednicu i dali odgovore koji su donijeli pozitivne rezultate. Predstavit ću dva primjerao ovome, tako da onima koji prigovaraju da ahmadi muslimani, zato što nisu učestvovali u bojkotu i nisu im se pridružili, pokazuju da ne osjećaju bol nad klevetom Časnog Poslanika s.a.v.s. budu jasna dostignuća Zajednice.

Naš odgovor je uvijek bio i bit će takav da prenosi svijetli uzori učenje Časnog Poslanika kao i svijetli primjer učenja Časnog Kur’ana. Umjesto da budemo destruktivni, kad se suočimo sa napadima na blagoslovljenu osobu Časnog Poslanika, mi seokrećemo Allahu i tražimo Njegovu pomoć. Ja ću sada predstaviti dva primjera koji pokazuju čast i ljubav koju je prema Časnom Poslaniku gajio njegov istinski i revni poklonik Obećani Mesija a.s.

Prvi je primjer Abdulaha Athama, kršćanina koji je otkrio svoju opakost upotrebljavajući u svojoj knjizi riječ Dedžal –Bože sačuvaj- za Časnog Poslanika s.a.v.s. U to vrijeme se odvijala diskusija s Obećanim Mesijom o islamu i kršćanstvu. Debata je bila još u toku. Obećani Mesija a.s. kaže:

‘Dakle, bio sam u debati 15 dana, diskusija se nastavila i tajno sam nastavio moliti Allaha za Athamovu kaznu; to jest, za kaznu zbog riječi koje je upotrijebio. Kad je diskusija bila završena, rekao sam mu da se jedna debata završila ali da ostaje posebno nadmetanje, koje je od Boga i da je ono u vezi s onim što je u svojoj knjizi ‘Andruna Bible’ našeg Poslanika s.a.v.s. nazvao imenom Dedžal. Ja smatram da je Poslanik s.a.v.s. istinit i ispravan i vjerujem da je vjera islam od Allaha. Prema tome, ovo će nadmetanje biti riješeno nebeskom odlukom, a to je da će jednog od nas, ko je lažov i nepošteno naziva Poslanika s.a.v.s. lažovom i Dedžalom, i neprijatelj je Istine, osuditi na Džehennem još za života onog ko je istinit, u toku 15 mjeseci od danas, ukoliko se ne okrene istini. To jest, taj mora prestati nazivati istinitog i ispravnog Poslanika s.a.v.s. Dedžalom i napustiti bezočnost i ružan jezik. Ovo je rečeno na ovakav način zato što tek negiranje religije ne određuju kaznu na ovom svijetu, nego zapravo drskost, bestidnost i ružan jezik.’

Obećani Mesija a.s. dalje kaže:

Kad sam izrekao ove riječi njegovo lice je pobijeljelo. Bio je blijedi siv, a ruke su mu se počele tresti. On je onda brzo isplazio jezik, stavio ruke na uši i počeo da trese glavom i rukama, kako se prepadnuti kriminalac strasno brani da nije kriv, počeo sekajati i bio je ponizan. Nastavio je bez prestanka izgovarati danije bio neuljudan i bezočan i da nikada više neće govoriti protiv islama.

Takav je bio odgovor plemenitog Boga, koji Časnom Poslaniku s.a.v.s. ukazuje posebnu čast i koji će zaustaviti one koji počineslična djela.’

Tu je i osoba po imenu Lekh Ram koji je koristio uvredljiv jezik za Časnog Poslanika s.a.v.s. Obećani Mesija a.s. je nastojao da ga odvrati od ove drskosti. On nije odustao. Na kraju je Obećani Mesija a.s. molio Allaha i Allah mu je objavio vijesti o bolnoj smrti ovog čovjeka.

Obećani Mesija a.s. kaže:

‘Uzvišeni Allah mi je dao obećanje o neprijatelju Boga i Poslanika s.a.v.s., koji upotrebljava ružan i prost jezik za Časnog Poslanika s.a.v.s., a zove se Lekh Ram. Uzvišeni Allah je primio moje dove i u odgovoru na moje kletve za njega, dao mi vijesti da će on umrijeti u roku od 6 godina. Ovo je znak za one koji traže istinsku religiju. To se upravo i dogodilo i on je umro krajnje bolnom smrću.’

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp