V imenu Allaha, Milostnega, Vseusmiljenega.
Čaščenja ni vreden nihče razen Alaha, Mohamed je Alahov poslanec.
Muslimani, ki verjamejo, da je Mirza Ghulam Ahmad (as),
Obljubljeni Mesija in Imam Mahdi.

Kaj je islam?

islam

»Islam« je ime, s katerim je Bog poimenoval to religijo. To je arabska beseda, ki v dobesednem prevodu pomeni poslušnost in mir. Beseda »islam« izvira iz arabskega korena »salema«: mir, čistost, podreditev in poslušnost. Beseda »islam« torej pomeni pot za vse, ki so poslušni do Boga in živijo v miru z Njim in Njegovimi stvaritvami. Njegovi sledilci se imenujejo muslimani.

Islam spoštuje vse religije in za vse predpostavlja, da izvirajo od Boga. Temeljno načelo islama je vera v resnico vseh prerokov in znanilcev – vključno z Jezusom, Mojzesom, Abrahamom in Krišno (mir z njimi) – ter njihovih svetih spisov.

Islam ni nova religija. V svojem bistvu podaja enako sporočilo in vodstvo, kot ga je Bog razodel že prerokom pred Mohamedom (mir in Božji blagoslov z njim).  V Koranu Bog pravi tako:

»Verjamemo v Alaha (Boga) in vse, kar nam je bilo razodeto, vključno s tistim, kar je bilo razodeto Abrahamu, Izmaelu, Izaku, Jakobu in plemenom, ter tistim, kar je Mojzesu, Jezusu in drugim prerokom povedal njihov Gospod. Ne delamo nikakršne razlike med katerim koli od njih in se  pokoravamo Njemu.« (Koran 3: 85)

Islam je univerzalna religija, ki ne ločuje na podlagi rase, spola ali narodnosti. V Koranu piše:

»O, ljudje! Ustvarili smo vas iz moškega in ženske, razdelili smo vas v plemena in pod-plemena, da se boste lahko poznali med seboj. Zares, v očeh Alaha je najbolj častivreden med vami  tisti, ki je najbolj pošten in pravičen. Alah jeVseveden in se zaveda vsega.« (Koran 49: 14)

Islam je ustanovil Prerok Mohamed (mir in Božji blagoslov z njim) pred več kot 1400 leti v Arabiji. Prerok Mohamed (mir in Božji blagoslov z njim) je prejel razodetje od Alaha, v katerem mu je ta povedal, da je islam zadnja in najpopolnejša religija za človeštvo.

Sveta knjiga islama je Koran in vsebuje ustna razodetja, ki jih je Prerok Mohamed (mir in Božji blagoslov z njim) prejel v obdobju približno 23 let. Koran je sveta knjiga ali sveti spis muslimanov. Nalaga jim zakone in zapovedi, predpisuje pravila družbenega in moralnega vedenja ter vsebuje izčrpno filozofijo religije. Koran je vir popolnega vodstva. Njegovi nauki so v sozvočju s človekovo naravo. Jezik Korana je arabščina