V imenu Allaha, Milostnega, Vseusmiljenega.
Čaščenja ni vreden nihče razen Alaha, Mohamed je Alahov poslanec.
Muslimani, ki verjamejo, da je Mirza Ghulam Ahmad (as),
Obljubljeni Mesija in Imam Mahdi.

Položaj žensk v islamu

Polozaj zensk v islamu

Položaj žensk pred islamom

Pred začetkom islama so z ženskami ravnali zelo kruto. Sprejemljivo je bilo, da so dojenčice žive zakopali, ženske pa so dojemali kot sužnje in objekte za potešitev spolnega poželenja. Ženske niso imele v predislamski Arabiji nobenih pravic. Obravnavane so bile kot lastništvo, izbrati niso mogle niti, s kom se bodo poročile ali kdaj se bodo ločile. Rojstvo dekleta je bilo tako sramotno, da je bilo v navadi, da so jo živo pokopali, da bi obvarovali čast družine. Predislamska Arabija je bila podobna današnjemu svetu, kjer ima nasilje nad ženskami epidemične razsežnosti.

Islam je vse to spremenil in uči o enakopravnosti obeh spolov. Ženskam priznava pravico do dedovanja in nujnega deleža, kot je določeno s šeriatskim [islamskim] pravom. Ženska ima pravico do lastnine kot mati, žena, hči in sestra. Te pravice so ženske v Evropi dobile stoletja pozneje.

Prerok Mohamedsa je tako imenovane »uboje iz časti« obsodil. Te barbarske prakse je odpravil in učil, da prava čast prihaja iz obravnavanja žensk kot enakopravnih človeških bitij. Njegov primer je tudi danes zelo uporaben. Na žalost države, kot sta Savdska Arabija in Pakistan, ohranjajo grdo ravnanje z ženskami. Zahod napačno predpostavlja, da te države sledijo Mohamedovemu zgledu. Poročano je, da so nove pravice žensk nekatere Mohamedove spremljevalce tako zmotile, da so se mu pritožili. Takšnim pritožbam se je Mohamedsa smejal in zapovedal, da pravice žensk sprejmejo. Prav tako je Koran (4: 19) moškim rekel:

O vi, ki verjamete! Nezakonito je, da bi podedovali ženske proti njihovi volji … In družite se z njimi s prijaznostjo, in če jih ne marate, morda ne marate stvari, v katero je Bog dal veliko dobrega.

Predislamska Arabija je bila podobna današnjemu svetu, kjer je nasilje zoper ženske epidemično. Glede takšnega barbarstva je Mohamed moškim prepovedal škodovati ženskam na kakršenkoli način. Koran je uvedel sistematično metodo poučevanja moških, da se nikoli ne smejo zateči k nasilju nad ženskami. V času, ko so bile zlorabe žensk običajne, kakor so danes, je bil Mohamed zgled. Njegova žena Ajša je poročala:

»Prerok nikoli ni dvignil roke nad žensko.«

Prerok Mohamedsa je izboljšal intelektualni in duhovni status ženske in dejal, da je pridobivanje znanja dolžnost vsakega muslimana in muslimanke. Zavedal se je bistvene vloge, ki jo bodo ženske odigrale v razvoju družbe, zato je izrazito poudaril vzgojo deklet, ko je rekel:

›Moški, ki ima dve hčeri in ju vzgaja ter izobražuje po svojih najboljših močeh, bo sprejet v raj.‹ Ko je to slišal neki moški, je vprašal: ›O Alahov Prerok, kaj če ima eno hčer?‹ Odgovoril mu je: ›Četudi eno.‹ (Al-Modžam Al-Avsat).

Islam je edina religija, ki ženskam daje pravico do izobrazbe, lastnine, dedovanja in svobodnega odločanja glede poroke in ločitve. Podobne pravice so ženske v Evropi dobile šele stoletja po začetku islama.

Duhovni položaj

Koran pogosto govori o enakopravnosti moških in žensk na duhovni ravni:

Zagotovo, moški, ki se predajo Bogu, in ženske, ki se predajo Bogu, vernikom in vernicam, poslušnim moškim in poslušnim ženskam ter iskrenim moškim in iskrenim ženskam, moškim, ki so trdni v svoji veri, in ženskam, ki so trdne v svoji veri, ter ponižnim moškim in ponižnim ženskam, moškim, ki delijo miloščino, in ženskam, ki delijo miloščino, moškim, ki se postijo, in ženskam, ki se postijo, ter moškim, ki varujejo svojo čistost, in ženskam, ki varujejo svojo čistost, moškim, ki se pogosto spomnijo Nanj, in ženskam, ki se pogosto spomnijo Nanj, je Alah pripravil odpuščanje in bogato nagrado (Koran 33: 36).

Koran je edinstvena sveta knjiga. V verzih znova in znova poudarja enakost vseh, tako moških kot žensk. Islam uči, da sta moški in ženska pred Bogom enaka. Bog v Koranu pravi:

Toda, kdor dela dobro, ne glede na to, ali je moški ali ženska, in ki veruje, bo vstopil v raj in mu ne bo storjena nobena krivica, niti tako majhna, kot je luknjica na koščici dateljna (Koran 4: 125).

To se bo zgodilo na dan, ko boš videl, kako bo vernike in vernice spredaj in z desne strani spremljala njihova svetloba: »Blagor vam danes! Večno boste ostali v rajskih vrtovih, prepredenih z rekami. To je veličasten uspeh!« (Koran 57: 13).

Tistemu, ki ravna krepostno, ne glede na to, ali je moški ali ženska, in ki veruje, bomo zagotovo dali čisto življenje in mu zagotovo podelili nagrado za njihova najboljša dela (Koran 16: 98).

Moški in ženske so v islamu enakopravni.

Intelektualni položaj

Islam poudarja, da je izobrazba enako pomembna tako za moške kot za ženske. Preroksa je dejal:

Pridobivanje znanja je dolžnost vsakega muslimana in muslimanke (Ibn Madža).

Islam je ženskam priznal pravico do izobraževanja že pred več kot 1400 leti. Na Univerzi v Cambridgeu so ženske lahko začele opravljati izpite šele leta 1886, vse do leta 1948 pa jim omenjena univerza ni priznala akademske izobrazbe. Leta 1920 so ženskam prvič dovolili vpis na Univerzo v Oxfordu.

Preroksa je spodbujal izobraževanje žensk. Njegova žena Ajšara je bila zelo izobražena in Prerok je svojim privržencem dejal: »Od Ajše se naučite vsaj polovico vere.« Po njegovi smrti so se njegovi privrženci pogosto posvetovali prav z Ajšo,ra ki je veljala za avtoriteto na številnih ključnih področjih. Prav tako je odgovorna za nastanek številnih pristnih izročil.

Ekonomski položaj

Islam ženskam dovoljuje imeti denar, lastnino in druge dobrine:

Moški naj imajo svoj delež od tega, kar so oni zaslužili, in ženske naj imajo svoj delež od tega, kar so one zaslužile (Koran 4: 33).

Ob poroki mora mož ženi izročiti doto, ki postane njena last. Ženske lahko služijo denar, a jim ga ni treba prispevati v družinski proračun. Islam jim prav tako zagotavlja pravico do dedovanja. Ženske imajo torej pravico do svojega deleža. O dedovanju Koran pravi:

Za moške je delež tega, kar jim starši in bližnji sorodniki zapustijo, in za ženske je delež tega, kar jim starši in bližnji sorodniki zapustijo, naj bo to malo ali veliko – to je predpisan delež (Koran 4: 8).

Ženske v Angliji niso imele pravice do lastništva vse do leta 1882. Njihova posest je pripadala možu. Nasprotno je islam ženskam nemudoma priznal ekonomske pravice, med katerimi so bile tudi pravica do lastnine, pravica do prisluženega denarja in pravica do dedovanja. Zanimiva je primerjava z angleškimi vdovami, ki so pravico do dedovanja dobile šele po letu 1890. Enako pravico je islam podelil ženskam že več kot dvanajst stoletij prej.

Družbeni položaj

Islam je s svojimi učenji izboljšal družbeni položaj žensk; z njimi je zagotovil, da možje, sinovi, bratje in očetje z ženskami ravnajo spoštljivo. Mož in žena si morata nuditi enako mero opore, tolažbe in zaščite:

Oni so vaša obleka in vi ste njihova obleka (Koran 2: 188).

Ženske imajo enake pravice tako v zakonu kot ob ločitvi. Islam zapoveduje negovanje dobrih odnosov med možem in ženo ter od obeh zahteva, da upoštevata potrebe in želje drugega ter drug z drugim ravnata ljubeče. To je utemeljitelj islama čudovito ubesedil takole:

Moški, ki grdo ravna s svojo ženo podnevi in jo ljubi ponoči, ravna v popolnem nasprotju z lepoto človeške narave.

Dejal je tudi:

Ženska je krhka kot steklo, zato mora moški z njo ravnati tenkočutno in nežno, povsem tako, kot bi ravnal z dragocenostjo iz stekla.

Preroksa je prav tako rekel:

Najboljši med vami so tisti, ki najboljše ravnajo s svojimi ženami (Abu Davd).

Islam izrecno poudarja pomembnost šolanja deklet in izobrazbe. Preroksa je dejal:

Človek, ki dobro vzgoji svojo hčer in ji zagotovi kakovostno izobraževanje ter šolanje, si zasluži raj.

Islam določa, da so poleg sinov tudi hčere dedinje svojih staršev. Poudarek je na upoštevanju in spoštovanju potreb in želja matere. Preroksa je rekel:

Raj leži ob nogah tvoje matere (Ibn Nesai).