V imenu Allaha, Milostnega, Vseusmiljenega.
Čaščenja ni vreden nihče razen Alaha, Mohamed je Alahov poslanec.
Muslimani, ki verjamejo, da je Mirza Ghulam Ahmad (as),
Obljubljeni Mesija in Imam Mahdi.

Pravice žensk v islamu

pravice

DUHOVNI STATUS

Pravi islam se zavzema za praktično pravičnost ter duhovno enakost moških in žensk. Koran pravi: Toda tisti, ki dela dobra dela, bodisi moški ali ženska, in je vernik, bo vstopil v nebesa … (4: 125). Glede na islam je najpomembnejši in največji cilj človekovega življenja doseči pravičnost in bližino z Bogom – tako moški kot ženske imajo enake zmožnosti v doseganju tega cilja. Islam poudarja, da bodo moški in ženske za svoja dejanja enako nagrajeni.

INTELEKTUALNI STATUS

Čeprav je duhovno področje najpomembnejše, islam neizmerno ceni enak status moških in žensk v sekularnem svetu. Islam je bil prva vera, ki je zagovarjala pravico žensk do izobrazbe in njihove ekonomske pravice. Prerok Mohamedsa je rekel: Dolžnost vsakega muslimana in vsake muslimanke je pridobiti znanje (Ibn Madža). Mohamedsa je tako visoko spoštoval znanje, izobrazbo in modrost svoje žene Ajše,rada je rekel: Polovica islamske religije je lahko naučena od Ajše. Po njegovi smrti je celotna muslimanska skupnost iskala nasvet pri njej. To kaže, da so ženske v islamu spoštovane kot pomemben vir znanja. Ni presenetljivo, da je trenutno najstarejša univerza na svetu Univerza al-Qarawiyyin v Maroku, ki jo je leta 859 ustanovila muslimanka Fatima al-Fihri.

EKONOMSKI STATUS

Pravi islam je ženskam zagotovil ekonomske pravice pred štirinajstimi stoletji in jim dal tako pravico do lastnine ter premoženja kakor tudi pravico, da se ločijo, znova poročijo, dedujejo in imajo enako plačo ter jim zagotovil ekonomsko neodvisnost. Koran pravi: Moški naj imajo svoj delež od tega, kar so oni zaslužili, in ženske naj imajo svoj delež od tega, kar so one zaslužile … (4: 33). Za moške je delež tega, kar jim starši in bližnji sorodniki zapustijo, in za ženske je delež tega, kar jim starši in bližnji sorodniki zapustijo, naj bo to malo ali veliko – to je predpisan delež (4: 8). Prva žena preroka Mohamedasa Hadidžara je bila lastnica in upravljavka uspešnega trgovskega posla.

SOCIALNI STATUS

Pravi islam je dvignil socialni status žensk s tem, da je poskrbel, da jih spoštujejo njihovi možje, sinovi, bratje in očetje. Mož in žena imata enako vlogo v medsebojni podpori, tolažbi in zaščiti. Drug z drugim se ujemata, kot se obleka ujema s telesom. Glede tolažbe in zaščite Koran pravi: Oni so vaša obleka in vi ste njihova obleka (2: 188). Prerok Mohamedsa je rekel: Najboljši med vami je tisti, ki je najboljši v ravnanju s svojo ženo (Abu Davd).

HIDŽAB/NAGLAVNA RUTA

Čeprav islam spodbuja oba spola, da se oblačita spodobno in pazita na svoje poglede, je ženskam naročeno, naj si pokrijejo glavo in nosijo vrhnja oblačila, da zakrijejo svojo lepoto pred neznanci. Njena obleka družbo spodbuja, da se osredotoči na njene intelektualne vrednosti namesto na fizične značilnosti. V nasprotju z nekaterimi domnevami so muslimanke aktivne v vsaki sferi življenja in so med najbolj izobraženimi ženskami na svetu. Muslimanke so tako vodje držav, zdravnice, pravnice, novinarke, inženirke, pa tudi matere, žene, sestre in hčere. Pravi islam se torej zavzema za enakost in enakopravnost žensk.