V imenu Allaha, Milostnega, Vseusmiljenega.
Čaščenja ni vreden nihče razen Alaha, Mohamed je Alahov poslanec.
Muslimani, ki verjamejo, da je Mirza Ghulam Ahmad (as),
Obljubljeni Mesija in Imam Mahdi.

Ali ženske lahko vstopijo v mošejo?

mošeja

Da. Mošeje uporabljajo moški in ženske, vendar molijo v različnih prostorih, najpogosteje v različnih dvoranah. Ločevanje moških in žensk je smiselno zaradi položaja telesa med molitvijo. Tako lahko oboji ostanejo osredotočeni samo na Boga. Nekatere mošeje po svetu nimajo ločenih molitvenih dvoran za moške in ženske, vendar jih velika večina ima. Odličen primer mošeje z ločenima molitvenima dvoranama je mošeja Baitul Futuh v Londonu. Obe dvorani sta enako veliki, tako da ni razlikovanja med moškimi in ženskami. V mošeji je tudi previjalnica za dojenčke in celo zvočno izolirane otroške jasli. Tako lahko vsakdo obišče mošejo nemoteno.

Preroksa je muslimanom naročil, naj svojim ženam ne preprečujejo obiskovanja mošeje, niti ponoči ne. Dejal je:

Ženam dovolite, da ponoči obiskujejo mošeje (Sahih Buhari).

Mošeje namreč niso namenjene le čaščenju, temveč so tudi pomembna učna središča in igrajo pomembno vlogo v duhovnem in družabnem življenju muslimanov in muslimank. Namenjene so vsem in vsi imajo lahko od njih korist.