Hudhur podkreśla niektóre błogosławieństwa dla Dżamaՙatu Ahmadiyya
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)

Hudhur podkreśla niektóre błogosławieństwa dla Muzułmańskiego Dżamaՙatu Ahmadiyya od czasu Dżelsa Salana UK 2021

Khalifatul Masih V, Piąty Następca Obiecanego Mesjasza
błogosławieństwa dla Muzułmańskiego Dżamaՙatu Ahmadiyya

6 sierpnia 2022 r.,

O 16:37 BST 6 sierpnia 2022 roku Hadhrat Mirza Masroor Ahmad, Khalifatul Masih V, niech Allah wzmocni jego rękę, przybył do męskiego namiotu na trzecią sesję Dżelsa Salana UK 2022.

Po przyjeździe, po przekazaniu „ Assalamu alaikum ła rahmatullah ” wszystkim uczestnikom, gościom i widzom MTA, Hudhur aa  wezwał Feroz Alam Sahiba, aby wyrecytował część Koranu, który wyrecytował wersety 29-30 Sury al-Fath przed przedstawieniem tłumaczenia w urdu przetłumaczonego przez Hadhrat Khalifatul Masih IV rh.

Następnie Hudhur aa zaprosił Umara Sharif Sahiba, aby wyrecytował  nazm  napisany przez Hadhrat Mirza Ghulam Ahmada, Obiecanego Mesjasza i Mahdiego as na cześć Allaha Wszechmogącego.

Hudhur aa stanął na podium o 16:55 BST i rozpoczął swoją przemową na trzeciej sesji Dżelsa Salana UK 2022.

Po wyrecytowaniu  taszahud ,  ta’ałuz  i Sury al-Fatihah, Hudhur aa  powiedział, że zgodnie z tradycją krótko podkreśli niektóre z błogosławieństw, którymi Allah obdarzył Dżamaՙat  w ciągu ostatniego roku.

Dzięki łasce Allaha, poza Pakistanem, powstało 355 nowych  Dżamaՙatów  i było 855 miejsc, gdzie po raz pierwszy zostało zasiane ziarno Ahmadiyyat. Trzy pierwsze kraje, w których powstało najwięcej  Dżamaՙatów  , to Kongo Kinszasa (40 nowych  Dżamaՙatów  ), Tanzania (36) i Sierra Leone (31).

Podczas ustanawiania nowych Dżamaՙatów   miały miejsce pewne inspirujące wiarę wydarzenia, które Hudhur aa  zrelacjonował.

Misjonarz odpowiedzialny za Gambię napisał, że w pewnym miejscu, kiedy wódz tego obszaru przyjął Ahmadiyyat, powiedział, że znał Dżamaՙat od pewnego czasu i oświadczył, że zobaczył, że Dżamaՙat jest na właściwej ścieżce. Kiedy zwrócono się do imama z wioski, który miał 69 lat, przedstawiono mu 10 warunków bai’at , co go zdziwiło i oświadczył, że jest to rzeczywiście prawdziwy islam praktykowany przez Proroka sa .Bez wahania natychmiast złożył  bai’at . Kiedy dotarli do meczetu na modlitwę Zuhr, wszyscy mieszkańcy zostali wezwani do meczetu i odbyła się małe spotkanie informująca mieszkańców o Dżamaՙat. W rezultacie 566 osób zaakceptowało Ahmadiyyat.

Po przedstawieniu incydentu z Konga Kinszasa, Hudhur aa  opowiedział o incydencie z Liberii, w którym mieszkaniec wioski powiedział, że czuje się odłączony od innych religii, ale mając kontakt z Dżamaՙat, poczuł, że było to wynikiem przyjęcia jego modlitw. Kazano mu się modlić, aby ta pasja nie była tymczasowa, a trwała. Później, kiedy powiedziano mu, że jako muzułmanin Ahmadi nie wolno mu sprzedawać alkoholu, powiedział, że porzuci ten handel i w rezultacie około 30 osób przyjęło islam Ahmadiyyat na tym obszarze.

Jeśli chodzi o zakładanie nowych meczetów, które obejmują meczety zbudowane przez Dżamaՙat oraz te, które weszły w posiadanie Wspólnoty Muzułmańskiej Ahmadiyya w ciągu roku, ich liczba wynosi 209. Zbudowano 147, a 62 zakupiono. Trzy największe kraje afrykańskie z nowymi meczetami Ahmadiyya to Ghana, Sierra Leone i Nigeria.

Dżamaՙat w Belize   zorganizowało imprezę w swoim meczecie, na którą przybyli wybitni goście i chwalili Dżamaՙat za zapewnienie młodym szansy osiągnięcia sukcesu w życiu. Premier pochwalił także Dżamaՙat za ich wkład w społeczeństwo. Burmistrz Belize również docenił szczerość Dżamaՙatu, podobnie jak komisarz policji w regionie Belize.

Obiecany Mesjasz ( as )  powiedział kiedyś, że jeśli prawda nie dotarła do pewnego obszaru, to wybudujcie meczet, a automatycznie przesłanie prawdy dotrze do tego miejsca i to okazuje się być prawdą.

Amir Nigru opowiada również   o incydencie, w którym napotkali pewne trudności w podróży, aby zbudować tam meczet. Niemniej jednak meczet został zbudowany i został zainaugurowany.

Były też incydenty z Tanzanii i Fidżi.

Muallim  z Konga Kinszasa  napisał, że Pani, która jest sunnitką ofiarowuje  salat  w meczecie Ahmadiyya, a nie w meczecie, w którym modlił się jej mąż, a powodem tego było to, że w meczecie Ahmadiyya czuła zadowolenie i spokój.

Amir Burkina Faso napisał, że   w jednym miejscu było tylko kilku Ahmadi, a nie-Ahmadi, naciskali na nich, aby nie pomagali budować meczetu i unikali Dżamaՙat. Teraz, dzięki łasce Allaha, Dżamaՙat mógł zbudować piękny meczet w tym rejonie.

Misjonarz z południowoindyjskiego Dżamaՙat u napisał, że grupa członków Dżamaՙatu próbowała kupić ziemię na meczet od pewnej kobiety, ale ta odmówiła. Zapytali tą panią kilka dni później, wydarzenia potoczyły się na ich korzyść i była gotowa przyjąć ofertę. Następnie opowiedziała sen, który widziała i uznała go za wskazówkę, że musi współpracować. W ten sposób podarowała ziemię Dżamaՙatowi, gdzie teraz zbudowano meczet.

Następnie Hudhur aa opowiedział o kilku innych wydarzeniach z różnych części świata, gdzie próbowano niszczyć meczety zbudowane przez Dżamaՙat , ale tam zamanifestowały się cudowne znaki wsparcia Allaha.

Misjonarz odpowiedzialny za Sao Tome napisał, że podczas budowy meczetu Dżamaՙat  przyszedł do misjonarza pewien pan i poskarżył się na muzułmanów i ich zachowanie. Następnie wyjaśniono mu prawdziwe nauki islamu i nadejście Obiecanego Mesjasza ( as ), co nieco go pocieszyło. Później przeprowadził badania i formalnie stał się częścią Dżamaՙatu, a teraz jest aktywnym członkiem i oferuje wraz z żoną udział w sprzątaniu meczetu.

W ciągu roku powstały 123 nowe domy misyjne, z których najwięcej było w Sierra Leone i Tanzanii, następnie w Beninie, a potem w Ghanie oraz w wielu innych krajach wymienionych przez Hudhura aa .

W Australii Dżamaՙat kupił kilka różnych nieruchomości. Podobnie w Japonii jest nowy dom dla misjonarza. W Hiszpanii, Czadzie, Nigrze itd. pojawiło się wiele nowych posiadłości nabytych dzięki łasce i błogosławieństwu Allaha.

Jak wszyscy wiemy, waqar-e-amal to wyjątkowa cecha Dżamaՙatu. W Dżamaՙacie odbywają się różne sesje waqar-e-amal . W tym roku w 108 krajach odbyło się 68 186 sesji waqar-e-amal, co pozwoliło zaoszczędzić łącznie 2,9 mln USD. W tym zakresie miało miejsce wiele incydentów.

Łakalat-e-Tasnif informuje, że w tym roku hiszpańskie tłumaczenie Koranu zostało opublikowane w nowej czcionce „ Khat-e-Manzoor ”. Opublikowano angielskie tłumaczenie Maulvi Sher Ali Sahib i pięć nowych książek Obiecanego Mesjasza (as) w języku angielskim: ( Fath-e-Islam, Sirrul Khilafah, Lujjatun Nur, Nurul Quan 1 i 2, Tuhfa-e-Baghdad ).

Poza tym w minionym roku ukazało się znacznie więcej pozycji literackich. W tym roku ukazały się również książki dla dzieci, które są dostępne w księgarni Dżelsy.

W tym roku 10 tomów Malfudhat  (urdu) zostało wysłanych do druku w nowym formacie i wkrótce zostaną opublikowane.

Do druku przesłano 12 książek Obiecanego Mesjasza (as) przetłumaczonych na język arabski, a następnie wszystkie książki Obiecanego Mesjasza (as) zostaną opublikowane w języku arabskim. Następnym krokiem będzie opublikowanie książek jako zestawu  Ruhani Khazain, w 23 tomach. Często podnoszony jest zarzut, że nie tłumaczymy naszych książek. Jednak wkrótce zostanie to ukończone w większości głównych języków.

Tłumaczenie na hindi Ruhani Khazain zostało ukończone i wkrótce zostanie wydrukowane. Spośród 88 książek Ruhani Khazain wydano 78 książek, a reszta również zostanie opublikowana. InszaAllah.

W sumie 72 księgi Obiecanego Mesjasza (as) zostały przetłumaczone na język niemiecki, z czego 8 zostało przetłumaczonych w tym roku.

Dział wydawniczy Łakalat-e-Ishaat informuje, że w ciągu ostatniego roku, według raportów z 95 krajów, na całym świecie wydrukowano łącznie 6,7 miliona ulotek, broszur, folderów itp. w 46 językach. Niemiecki Dżamaՙat opublikował najwięcej literatury.

Nazarat Nashr-o-Ishaat Qadian donosi, że oprócz urdu i angielskiego opublikowano 90 802 nowych egzemplarzy książek w 11 różnych językach. Oprócz tego została wykonana dodatkowa liczba przedruku.

Łakalat-e-Ishaat Tarsiil donosi, że udało im się wysłać ponad 125 000 książek do 22 krajów w 47 różnych językach. Co więcej, w różnych krajach rozpowszechniono również 4,7 miliona egzemplarzy bezpłatnej literatury. Obecnie na świecie w Dżamaՙat jest 606 regionalnych i bibliotek markazi.

Łakalat-e-Tamil-o-Tanfidh mówi, że książki zostały wysłane na czas, jeśli pojawiły się żądania i wysłano ponad 28 000 kopii różnych książek. Zakończono różne projekty budowlane, a wiele innych jest w trakcie realizacji. Postęp widać na zdjęciach, które można oglądać w dzisiejszych czasach.

Raqiim Press w Farnham w Wielkiej Brytanii wydrukowało w tym roku ponad 229 000 książek, czasopism, ulotek itp.. Angielskie tłumaczenie Koranu z czcionką „ Khat-e-Manzoor ” zostało udostępnione przez Raqeem Press. Ten Koran był bardzo popularny na londyńskich Targach Książki i wielu muzułmanów nie będących Ahmadi doceniło go i zauważyło, że cena jest wyjątkowo niska. Drukarnie Ahmadiyya w siedmiu krajach Afryki wydrukowały ponad 500 000 książek, czasopism, ulotek itp.. Niedawno w Gambii powstała nowa, nowoczesna prasa.

W 102 krajach rozprowadzono ponad 7,6 miliona ulotek o przybliżonym zasięgu 11,69 miliona osób, wśród których najpierw są Niemcy, następnie Wielka Brytania,  Austria oraz różne inne kraje.

Amir Hiszpanii pisze, że   na północy Hiszpanii, zatrzymując się na kawę, muzułmanin niebędący Ahmadi zauważył, że nadal są obecne pewne ulotki, które za zgodą właściciela restauracji pozostawili studenci Dżamia Ahmadiyya z Wielkiej Brytanii w 2019 roku.

Jeśli chodzi o wystawy i targi książki, miało miejsce wiele incydentów, o których opowiadał Hudhur aa .

Na całym świecie publikowanych jest 120 czasopism i magazynów w 24 językach.

Al Fazl International  pisze, że od momentu powstania jest regularnie publikowany. Jest obecny w mediach społecznościowych i wystartował również na Facebooku.

Daily Al Fazl  jest publikowany w Internecie i jest również obecny w mediach społecznościowych.

Al Hakam  jest publikowany w języku angielskim i dzięki łasce Allaha liczba czytelników rośnie, a ich podcast ( Al Hakam Inspire ) zyskuje również oglądalność spoza Dżamaՙatu.

Review of Religion jest obecnie publikowany nie tylko po angielsku, ale także po francusku, hiszpańsku i niemiecku oraz jest obecnie uznawany za organizację medialną.  W tym roku wydrukowano i rozprowadzono w różnych językach 200 000 egzemplarzy Review of Religion.

Dział Prasy i Mediów Ahmadiyya przyczynił się do powstania wielu wiadomości w różnych mediach.

Alislam.org przyczynia się również do rozpowszechniania publikacji Dżamaՙatu, zwłaszcza audiobooków.

Biuro arabskie wykonuje dobrą robotę. Zdarzały się przypadki zaakceptowania modlitwy w tym zakresie, które Hudhur (aa) zrelacjonował.

Dzięki łasce Allaha Biuro rosyjskie tłumaczy przemówienia i kazania Khalifatula Masiha, a z listów Hudhur aa dowiaduje się, że jest to korzystne dla wielu ludzi.

Biura francuskie, chińskie, tureckie, swahili, indonezyjskie, hiszpańskie tłumaczą i świadczą różne usługi. Różnorodne usługi świadczy również Międzynarodowe Biuro Tłumaczeń i Badań.

Hudhur (aa) między innymi  mówił o następujących błogosławieństwach, którymi Allah obdarzył Dżamaՙat :

  • Ponad 1200 przekładów Koranu zostało rozdanych członkom społeczeństwa na całym świecie przez Dżamaՙat .
  • Audio z kazań Hudhura są teraz dostępne w 20 językach.
  • Ponad 100 000 osób słuchało nagrań dźwiękowych artykułów  Al Fazl International.
  • Biuro arabskie przygotowało i wydrukowało 166 różnych ulotek.
  • 3519 nowych dzieci przystąpiło do programu Waqf-e-Nau. Obecnie istnieje łącznie 78 000  łaqifeen-e-nau, z czego 45 832 to chłopcy, a 32 168 to dziewczęta.
  • W MTA International jest 16 działów, które składają się z 503 pracowników – tylko 80 otrzymuje zasiłki, a reszta to wolontariusze.
  • MTA International ma 8 kanałów, które działają przez 24 godziny. MTA International jest nadawany w 23 językach.
  • Na całym świecie działa 25 stacji radiowych Ahmadiyya, w tym Voice of Islam Radio, które w tym roku zostało dodatkowo rozbudowane.
  • Lokalne stacje telewizyjne i radiowe w 74 krajach dały czas na wyemitowanie programów Dżamaՙat – z tego, w samej telewizji, dostaliśmy 2519 godzin czasu antenowego. Programy te dotarły do ​​34 milionów osób.

Na końcu Hudhur aa poprowadził wszystkich w cichej modlitwie, a następnie przekazał swoje salam przed opuszczeniem Dżelsa Gah.

(Raport przygotowany przez Al Hakam )

Udostępnij