Znamienici ludzie: Hadhrat Umar ibn al – Khaṭṭāb(18) - Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)
Powiązane treści

Znamienici ludzie: Hadhrat Umar ibn al – Khaṭṭāb(18)

Khalifatul Masih V, Piąty Następca Obiecanego Mesjasza

Streszczenie Kazania Piątkowego wygłoszone przez Jego Świątobliwość Mirza Masroora Ahmada (aba), Khalifat-ul-Masih V w meczecie Mubarak, Islamabad w Tilford w Wielkiej Brytanii.

Po wyrecytowaniu TaszahhudTa’ałłuz i Surah Al-Fatihah, Jego Świątobliwość Hadhrat Mirza Masroor Ahmad (aba) powiedział, że będzie nadal podkreślał wydarzenia z życia Hadhrata Umara (ra).

Hadhrat Umar (ra) – uzyskanie Raju

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że pewnego razu Prorok ( saw ) był w sadzie, gdy ktoś podszedł do drzwi i poprosił o wejście. Prorok ( saw ) powiedział, że drzwi powinny zostać otwarte, a osoba stojąca przed drzwiami powinna otrzymać radosną nowinę o raju. Kiedy drzwi się otworzyły, był to Hadhrat Abu Bakr (ra) i otrzymał tę dobrą nowinę. Wtedy inna osoba podeszła do drzwi i Prorok ( saw ) powiedział to samo. Tym razem był to Hadhrat Umar (ra) i te radosne wieści zostały mu przekazane. Następnie do drzwi podeszła trzecia osoba, a Prorok ( saw )powiedział, że powinien otrzymać radosną nowinę o raju, mimo że musi znosić trudy. Kiedy drzwi zostały otwarte, był to Hadhrat Uthman (ra) i te radosne wieści zostały mu przekazane.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że przy innej okazji Prorok (saw) widział sen, w którym był w raju i widział kobietę wykonującą ablucję obok zamku. Zapytał, do kogo należy ten zamek, i powiedziano mu, że należy do Hadhrata Umara (ra).

Ranga Hadhrata Umara (ra) 

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że kiedyś Prorok (saw)powiedział w odniesieniu do Hadhrat Abu Bakra (ra) i Hadhrat Umara (ra), że byli przywódcami wszystkich tych w niebie, poza prorokami i posłańcami.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że Prorok (saw)stwierdził, że jeśli miałby być prorok zaraz po nim, byłby to Hadhrat Umar (ra). Jego Świątobliwość (aba) wyjaśnił, że Prorok (saw)miał na myśli czas tuż po jego śmierci, w przeciwnym razie już stwierdził, że Mesjasz w Dniach Ostatnich będzie prorokiem.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że są tacy, którzy nie są prorokami, ale są pobłogosławieni rozmową z Bogiem. Powiedział, że wśród jego ludzi Hadhrat Umar (ra) był Muhaddith (osobą, która otrzymuje wiele objawień).

Obiecany Mesjasz (as) wyjaśnił, że nie oznacza to, że Hadhrat Umar (ra) był jedynym Muhaddith z narodu Proroka (saw). Oznaczało to raczej, że można zostać Muhaddithem, gdy przyjmie ducha i cechy Hadhrata Umara (ra). W ten sposób zostało objawione Obiecanemu Mesjaszowi (as), że był Muhaddith, miał w sobie ducha i cechy Hadhrata Umara (ra).

Respekt Proroka (saw) w stosunku do rad Hadhrata Umara (ra)

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że Hadhrat Umar (ra) zasugerował, że Koran powinien zostać zebrany w jedną kopię. W bitwie pod Yamama wielu Huffaz (ludzi, którzy nauczyli się Koranu na pamięćzginęło męczeńską śmiercią. Tak więc Hadhrat Umar (ra) zasugerował, że aby nie utracić żadnej części Koranu, należy go skompilować w jedną kopię. Hadhrat Abu Bakr (ra) ostatecznie zaakceptował tę sugestię i to zadanie rozpoczęło się.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że kiedy zmarł Abdullah bin Ubayy bin Sulool [przywódca hipokrytów], jego syn udał się do Proroka ( saw ) i poprosił o koszulę, aby mógł w niej zostać pochowany jego ojciec. Prorok ( saw ) podarował mu koszulę. Następnie poprosił Proroka ( saw ) , aby poprowadził modlitwę pogrzebową jego ojca. Na to Hadhrat Umar (ra) wstał i powiedział, że Bóg polecił mu nie prowadzić modlitw pogrzebowych hipokrytów. Prorok ( saw ) odpowiedział, że Bóg dał mu wybór, albo modlić się o ich przebaczenie, albo nie modlić się o ich przebaczenie. Później zostało objawione Prorokowi ( saw ) aby nie prowadził modlitw pogrzebowych obłudników.

Jego Świątobliwość (aba) zacytował Obiecanego Mesjasza (as), który wyjaśnił, że ranga Hadhrata Umara (ra) była tak wysoka, że ​​czasami coś mówił lub sugerował, a wkrótce potem był objawiany Prorokowi Proroka (sa)werset Koranu, co było bezpośrednio zgodne z tym, co niedawno powiedział Hadhrat Umar (ra).

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że Prorok (saw)zwykł akceptować sugestię Hadhrata Umara (ra) w czasie wojny.

Pewnego razu podczas podróży zapasy ludu wyczerpały się, więc poprosili Proroka ( saw ) o pozwolenie na poświęcenie swoich wielbłądów na pożywienie. Hadhrat Umar (ra) poszedł do Proroka (saw)i powiedział, że jeśli to zrobią, to nie będą mogli kontynuować podróż bez swoich wielbłądów. Zamiast tego zasugerował, że każdy powinien zebrać wszelkie zapasy, jakie mają. Następnie Prorok ( saw ) modlił się nad żywnością i tak się złożyło, że każdy mógł najeść się do syta.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że Hadhrat Umar (ra) również miał sen dotyczący Azanu [wezwania do modlitwy]. Kiedy Hadhrat Umar (ra) po raz pierwszy usłyszał wezwanie do modlitwy, Hadhrat Umar (ra) poinformował Proroka ( saw ) , że widział sen, w którym słyszał te same słowa. Prorok ( saw ) chwalił Boga i powiedział, że to dodatkowo potwierdza autentyczność Azanu .

Jego Świątobliwość (aba) zacytował Obiecanego Mesjasza (as), który powiedział, że pewnego razu Hadhrat Umar (ra) odwiedził Proroka (sa) , leżącego na łóżku, które pozostawiło ślady na jego plecach i zobaczył, że dom Proroka (saw)  był praktycznie pusty. Hadhrat Umar (ra) zaczął płakać widząc trudności Proroka ( saw ) , podczas gdy niewierzący, tacy jak Cezar i Chosroes, cieszyli się luksusami tego świata.

 Prorok (sa)powiedział, że nie potrzebuje niczego z tego świata. Powiedział, że jest jak podróżnik, który podróżuje w skwarnym upale i zatrzymuje się w cieniu tylko na kilka chwil, aby jego zwierzę podróżne mogło odpocząć, a potem znów jedzie dalej w upale.

Miłość Hadhrata Umara (ra) do Proroka (saw)

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że Hadhrat Umar (ra) bardzo kochał Proroka (saw). Słysząc o śmierci Proroka (sa), Hadhrat Umar (ra) natychmiast powiedział, że Prorok (saw)nie może umrzeć i wkrótce się obudzi. Dopiero po tym, jak Hadhrat Abu Bakr (ra) pocieszył go i wyjaśnił mu rzeczywistość, zaakceptował to. Hadhrat Abu Bakr (ra) wyrecytował werset Koranu, który stwierdza, że ​​Muhammad (saw) był tylko Posłańcem i wszyscy posłańcy przed nim odeszli. Hadhrat Umar (ra) zrozumiał, że tak jak wszyscy poprzedni prorocy odeszli, tak samo było w przypadku Proroka ( saw ) .

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że raz, całując czarny kamień Ka’by, Hadhrat Umar (ra) powiedział, że całuje go tylko dlatego, że widział czyniącego tak Proroka (sa), bowiem sam kamień nie posiadał tkwiącej w nim wartość, za który by go całował. W ten sposób Hadhrat Umar (ra) zachował honor Ka’by, jednocześnie podtrzymując Jedność Boga.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że pewnego razu Hadhrat Umar (ra) powiedział Prorokowi (saw), że otrzymał we śnie mleko. Prorok ( saw ) powiedział, że odnosi się to do wiedzy. Innym razem Prorok ( saw ) powiedział, że widział we śnie różnych Towarzyszy ubranych w ubrania o różnej długości. Zobaczył także Hadhrata Umara (ra), który miał na sobie długie ubrania, które ciągnęły się za nim po ziemi. Ludzie pytali Proroka (saw ) co przez  to rozumie, a on odpowiedział, że odnosi się to do wiary.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że będzie nadal podkreślał te wydarzenia w przyszłych kazaniach.

Modlitwa pogrzebowa

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że poprowadzi modlitwę pogrzebową zmarłego członka.

Dr Taseer Mujtaba Sahib, który był lekarzem w szpitalu Fazl-e-Umar (Rabwah). Chociaż cierpiał na różne dolegliwości, zachorował dość nagle, co ostatecznie doprowadziło do jego śmierci. Po ukończeniu studiów służył przez jakiś czas w wojsku, potem w różnych szpitalach. Poświęcił swoje życie również przez kilka lat, w tym czasie służył w szpitalu w Ghanie, założonym przez jego ojca. Służył w Ghanie przez około 23 lata, a później w szpitalu Fazl-e-Umar przez około 17 lat. Był żonaty z wnuczką Drugiego Kalifa (ra) i miał syna oraz córkę. Kiedy jego żona poszła spotkać się z nim w szpitalu, przekazał pozdrowienia pokoju dla Jego Świątobliwości (aba) i czuła, że ​​sposób, w jaki mówił, był taki, jakby odchodził. Nigdy nie miał zwyczaju źle mówić o innych, a gdyby słyszał, że ktoś to robi, milczał. Opiekował się pacjentami nawet po skończonej zmianie, aby otrzymali opiekę i mógł pomóc odciążyć innych lekarzy. Traktował pacjentów bardzo życzliwie i często badał ich bez żadnych opłat. Był bardzo skromny i prosty, tak rzadko spotykane wartości u innych. Zawsze był gotowy do nauki, aby lepiej pomagać innym. Miał szczególną pasję do oferowania wyrzeczeń finansowych. Jako lekarz zawsze starał się służyć ludzkości i to było jego siłą napędową. Wraz z zdobywaniem wiedzy świeckiej pasjonował się pogłębianiem swojej wiedzy religijnej poprzez czytanie ksiąg Obiecanego Mesjasza(as) i innej literatury Wspólnoty.

Był bezinteresowną jednostką, która chciała służyć ludzkości. Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że widział te cechy w nim i w jego ojcu. Widział, że nie tylko zapewnia lekarstwa, ale nawet zapewnia żywność swoim pacjentom. Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że osobiście zna Afrykanów, którzy czule ich wspominają ze względu na ich służbę w Ghanie. Służył z prawdziwym duchem oddania. Był niezwykle gościnny, a Jego Świątobliwość (aba) skomentował, że mężczyzna może być gościnny tylko przy wsparciu żony, która posiada te same cechy. Jego Świątobliwość (aba) również modlił się o jej długie życie. Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że dr Taseer Mujtaba Sahib był z pewnością jak anioł.

 

Podsumowanie przygotowane przez Przegląd Religii.

Udostępnij