Czerpanie błogosławieństw z ofiar finansowych i rozpoczęcie 88 roku Tahrik-e-Dżadid - Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)

Czerpanie błogosławieństw z ofiar finansowych i rozpoczęcie 88 roku Tahrik-e-Dżadid

Khalifatul Masih V, Piąty Następca Obiecanego Mesjasza

Streszczenie Kazania Piątkowego wygłoszone przez Jego Świątobliwość Mirza Masroora Ahmada (aba), Khalifat-ul-Masih V w meczecie Mubarak, Islamabad w Tilford w Wielkiej Brytanii.

Po wyrecytowaniu TaszahhudTa’ałłuz i Surah Al-Fatihah, Jego Świątobliwość Hadhrat Mirza Masroor Ahmad (aba) powiedział, że w Koranie jedną z cech prawdziwych wierzących, która została stwierdzona, jest to, że wydają ze swojego bogactwa na drodze Allaha.

Znak prawdziwej Wspólnoty Bożej

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że ludzie należący do Bożych wspólnot poświęcają swoje bogactwa, aby je oczyścić, zadowolić Boga Wszechmogącego i osiągnąć Jego bliskość.

Tak jest również w przypadku Wspólnoty Obiecanego Mesjasza (as). Obiecany Mesjasz (as) przyszedł, aby szerzyć prawdziwe nauki islamu na całym świecie. Oczywiście realizacja tego monumentalnego zadania wymaga pewnych nakładów. W tym celu Ahmadi rozsiani po całym świecie prezentują takie przykłady poświęceń finansowych, które ewidentnie dowodzi, że rzeczywiście był to Obiecany Mesjasz (as) który miał szerzyć na świecie prawdziwe nauki islamu. Gdyby serca przeciwników nie zostały zamienione w kamień, wtedy mogliby dostrzec te znaki i uświadomić sobie prawdziwość tej Wspólnoty.

Posiadanie właściwych intencji podczas dokonywania finansowych ofiar

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że rzeczywiście, Bóg powiedział, że ci, którzy rozdają na Jego sposób, zostaną podwójnie wynagrodzeni. Jednakże Ahmadi, którzy rozdają na sposób Allaha, robią to tylko z myślą o uzyskaniu Jego zadowolenia, a jeśli w rezultacie pojawi się jakiś ziemski zysk, to jest to dodatkowa korzyść. Tak więc prawdziwą istotą takiego wkładu i poświęcenia jest zdobycie akceptacji w oczach Allaha.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że Bóg Wszechmogący udziela Swoich błogosławieństw w każdym projekcie zainicjowanym przez Wspólnotę do tego stopnia, że ​​ludzie myślą, że musiała na to wydać miliony. Jednak Bóg obdarza Swoimi błogosławieństwami, aby nawet małe projekty wydawały się wielkie.

Prawdziwy cel ofiar finansowych

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że są tacy, którzy zastanawiają się, dlaczego konieczne są wkłady finansowe, a niektórzy nawet mówią o tym głośno w domu, co powoduje, że dzieci zastanawiają się nad tym samym. Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że obowiązkiem osób sprawujących urząd jest usunięcie takich wątpliwości wśród członków Wspólnoty. Jeśli chodzi o to, gdzie wydawane są te fundusze, Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że są wydawane w celu szerzenia islamu za pomocą różnych środków, czy to na kanał telewizyjny Wspólnoty, czy też na szkolenie misjonarzy, aby mogli wyjść na świat i szerzyć prawdziwe przesłanie islamu. Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że wspomniał o tym, nie dla tego, że wiele osób zaczęło zastanawiać się nad takimi rzeczami, ale dlatego, że nawet niewielka liczba osób może próbować wywołać nieład i wątpliwości w umysłach innych.

Niezwykłe przykłady czerpania korzyści z Tahrik-e-Dżadid

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że przedstawi kilka przykładów tego, jak Bóg nagradza tych, którzy wydają na drodze Allaha.

Jego Świątobliwość (aba) przedstawił incydent z Gwinei-Konakry, gdzie pewna pani właśnie usłyszała kazanie wygłoszone przez Jego Świątobliwość (aba) na temat wkładu finansowego. Zadzwoniła do misjonarza i powiedziała, że ​​nie ma pieniędzy na wydatki domowe. Tak złożyło się, że jej ojciec podarował jej 100 000 Gwinei. Zastanawiała się, czy powinna wykorzystać tę kwotę na wydatki domowe, czy ofiarować ją jako ofiarę finansową. Postanowiła oddać połowę na rzecz Wspólnoty, a połowę zatrzymać na swoje gospodarstwo domowe. Mówi, że później otrzymała trzykrotność kwoty, którą otrzymała od ojca, czego nie mogła spodziewać się.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że w Australii była osoba, której sytuacja finansowa nie była dobra, ale złożyła przyrzeczenie wkładu finansowego, które spełniła. Uczyniła to z modlitwą, aby Bóg obdarzył błogosławieństwem jej bogactwo. Osoba ta posiadała działkę, jednak nie spodziewano się, że jej wartość wzrośnie. Jednak po tym, jak dotrzymał zobowiązania pieniężnego, zdarzyło się, że wartość ziemi wzrosła o ponad 100%.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że jest osoba z Kerali w Indiach, która jest dość zamożna i co roku oferuje duże kwoty jako wkłady pieniężne. W ubiegłym roku z powodu pandemii koronawirusa napotkał pewne trudności w oferowaniu swoich wkładów pieniężnych. Chociaż spełnił swoje przyrzeczenia, nie miał wystarczająco dużo do zaoferowania na Tahrik-e-Dżadid. Zaledwie kilka dni przed końcem roku podatkowego był w stanie zaoferować kwotę 1 miliona (rupii) za Tahrik-e-Dżadid. Następnie podczas kazania piątkowego miejscowy misjonarz odczytał cytaty Jego Świątobliwości (aba)o poświęceniu finansowym. W rezultacie osoba ta zwiększyła kwotę, którą przekazała, do 1,8 mln, i powiedziała, że ​​liczy na otrzymanie projektu rządowego, a gdyby to wykonała, zaoferowałaby jeszcze większą kwotę. Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że w ten sposób nawet zamożni członkowie Gminy mają pasję do składania ofiar finansowych.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że pewna pani z Jordanii nawróciła się na Ahmadiyyat 22 lata temu. Z jej doświadczenia wynika, że ​​ilekroć wydaje na drodze Allaha, w jakiś sposób Bóg nagradza ją jeszcze bardziej. Czasami Bóg daje jej dokładną kwotę, którą obiecała dać. Kiedyś nie miała nic do zaoferowania jako wkład finansowy i martwiła się, jak będzie mogła spełnić swoje zobowiązanie. W tym czasie ktoś do niej przyszedł i poprosił, by udzieliła mu korepetycji. W ten sposób mogła wykorzystać kwotę, którą otrzymała z korepetycji, na wypełnienie zobowiązania finansowego.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że nawet dzieci żyjące w biednych krajach mają świadomość ofiar finansowych. Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że na Zanzibarze były dzieci, które bawiły się poza meczetem. Przechodził tamtędy starszy człowiek i dał im 1400 szylingów, żeby mogli kupić sobie słodycze. Dzieci poszły i wymieniły kwotę na mniejsze banknoty i przedstawiły po 100 szylingów jako wkład finansowy. Byli bardzo szczęśliwi, że to zrobili i zatrzymali przy sobie paragony. Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że to właśnie takie dzieci utrzymają mocne fundamenty tej Wspólnoty w przyszłości.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że podobną pasję wśród dzieci można znaleźć w innym zakątku świata. Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że było 14-letnie dziecko, które pochodziło z biednego domu. Wydał już wszystkie swoje kieszonkowe na budowę meczetu. Kiedy misjonarz wygłosił kazanie o poświęceniu finansowym, dał misjonarzowi jednego dolara i powiedział, że pochodzi to z jego rodziny. Powiedział, że to nie od niego samego, bo zaoferuje więcej w swoim własnym imieniu. Następnego dnia przyniósł misjonarzowi 10 dolarów i powiedział, że jest pewien, że Bóg ześle Swoje błogosławieństwa na jego rodzinę.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że misjonarz z Argentyny napisał artykuł o poświęceniach finansowych, aby zwrócić uwagę nowo nawróconych, a także zamieścił w swoim artykule cytat z wypowiedzi Jego Świątobliwości (aba). Później młody człowiek powiedział, że chciałby przyjść do meczetu i przedstawić datki finansowe. Przyjechał więc i dał 1000 pesos. Misjonarz był zdumiony, ponieważ wiedział, że ta osoba nie była zamożna, w rzeczywistości nawet nie jadł tego dnia, ponieważ nie miał wystarczającej ilości pieniędzy. Powiedział jednak, że słowa Jego Świątobliwości (aba) wywarły na niego głęboki wpływ, więc przedstawił wszystko, co miał.

To tylko kilka z wielu wydarzeń, o których opowiadał Jego Świątobliwość.

Jego Świątobliwość (aba) modlił się, aby Allah umożliwił nam wszystkim wydawanie z naszego czystego bogactwa w celu szerzenia islamu oraz aby te ofiary zostały zaakceptowane przez Allaha.

Rozpoczęcie 88 roku Tahrik-e-Dżadid 

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że ogłasza nowy rok Tahrik-e-Dżadid. Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że 87 rok Tahrik-e-Dżadid dobiegł końca, a teraz rozpoczął się 88 rok. Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że w ciągu ostatniego roku w ramach Tahrik-e-Dżadid zebrano łącznie 15,3 miliona funtów, co stanowi wzrost o 842 000 funtów w porównaniu z rokiem poprzednim.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że wśród krajów z całego świata Niemcy są w czołówce składek. Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że Ahmadi zmagają się w Pakistanie z wielką niedolą i trudnościami, mimo to nadal ponoszą finansowe poświęcenia. Jego Świątobliwość (aba) modlił się o poprawę ich sytuacji.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że w pierwszej dziesiątce krajów znajdują się 1. Niemcy, 2. Wielka Brytania, 3. Stany Zjednoczone Ameryki 4, Kanada 5. Dżamaՙat z Bliskiego Wschodu 6. Indie 7. Australia 8. Indonezja 9. Ghana 10. Kraj z Bliskiego Wschodu.

Jego Świątobliwość (aba) przedstawił pozycję lokalnych Dżamaՙatów i regionów z największych krajów pod względem wkładu.

Jego Świątobliwość (aba) modlił się, aby Allah obdarzył błogosławieństwem wszystkich tych, którzy dokonali finansowych poświęceń.

 

Podsumowanie przygotowane przez Review of Religions.

Udostępnij