Znamienici ludzie: Hadhrat Umar ibn al – Khaṭṭāb(17) - Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)
Powiązane treści

Znamienici ludzie: Hadhrat Umar ibn al – Khaṭṭāb(17)

Khalifatul Masih V, Piąty Następca Obiecanego Mesjasza

Streszczenie Kazania Piątkowego wygłoszone przez Jego Świątobliwość Mirza Masroora Ahmada (aba), Khalifat-ul-Masih V w meczecie Mubarak, Islamabad w Tilford w Wielkiej Brytanii.

Po wyrecytowaniu TaszahhudTa’ałłuz i Surah Al-Fatihah, Jego Świątobliwość Hadhrat Mirza Masroor Ahmad (aba) powiedział, że będzie nadal podkreślał wydarzenia z życia Hadhrata Umara (ra).

Traktowanie Ubaidullah bin Umar

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że po męczeńskiej śmierci Hadhrata Umara (ra), Ubaidullah bin Umar był gotów nie pozostawić przy życiu ani jednego więźnia lub niewolnika i wziął na siebie zabicie tych, którzy spiskowali przeciwko jego ojcu (tj. Hormuzan i Jufajna). Różni starsi Towarzysze próbowali z nim rozmawiać, aby zrozumiał powód, jednak nie zmienił swojego stanowiska. W tym czasie Hadhrat Uthman (ra) nie został jeszcze wybrany na kolejnego Kalifa. Odnotowano, że Ubaidullah został wzięty do niewoli. Po tym, kiedy Hadhrat Uthman (ra) został Kalifem, Ubaidullah został postawiony przed nim i Hadhrat Uthman (ra) szukał rady na temat tego, co należy zrobić z Ubaidullah. Niektórzy sugerowali, że powinien zostać skazany na karę śmierci. Inni mówili, że należy go wypuścić. Jednak według jednej narracji Hadhrat Uthman (ra) określił kwotę zadośćuczynienia, którą miał zapłacić Ubaidullah bin Umar.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że istnieje inna narracja, w której jest powiedziane, że Hadhrat Uthman (ra) przekazał Ubaidullaha bin Umara synowi Hormuzana i pozwolił mu określić los Ubaidullaha. Odnotowano, że syn Hormuzana zapytał Towarzyszy, czy ma prawo do Ubaidullaha, a oni odpowiedzieli twierdząco. Następnie syn Hormuzana wybaczył mu i pozwolił mu odejść, a Towarzysze radowali się z jego decyzji. Jego Świątobliwość (aba) zacytował Drugiego Kalifa (ra), który powiedział, że z przykładu Towarzyszy jasno widać, że w takich przypadkach o działaniu przeciwko winnemu decyduje wyłącznie państwo, a działania nie powinny być podejmowane na poziomie indywidualnym.

Pokora Hadhrata Umara (ra)

Jego Świątobliwość (aba) powiedział w odniesieniu do pokory Hadhrata Umara (ra), że poprosił, aby jego trumna była prosta i że nie należy go nadmiernie chwalić, ani też nie należy wspominać o żadnych cechach, których nie posiadał.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że pewnego razu syn Hadhrata Umara (ra) powiedział mu, że przez niego islam rozprzestrzenił się na wiele nowych krajów. Hadhrat Umar (ra) odpowiedział, że nie chciał być dumny z tych osiągnięć, chciał raczej skupić się na bojaźni Bożej.

Poziom poświęcenia Hadhrata Umara (ra)Poziom poświęcenia Hadhrata Umara (ra)

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że Hadhrat Umar (ra) pragnął osiągnąć wielkie wyżyny w swoim poziomie poświęcenia. Hadhrat Abu Bakr (ra) reprezentował najwyższy standard składania ofiary, więc Hadhratb Umar (ra) zamierzał przekroczyć lub osiągnąć ten sam poziom. Pewnego razu, gdy Prorok (sa) wystąpił z apelem o przedstawienie ofiar finansowych, Hadhrat Umar (ra) zamierzał zrobić więcej niż Hadhrat Abu Bakr (ra), więc przedstawił połowę tego, co posiadał w domu. Jednak Hadhrat Abu Bakr (ra) prezentował wszystko, co miał i nie zostawiał niczego w domu. Jednak Hadhrat Umar (ra) chciał intencją i czynami przedstawić najwyższy poziomu poświęcenia, jaki tylko mógł.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że przed śmiercią Hadhrat Umar (ra) miał gorące pragnienie, aby zostać pochowanym w pobliżu Proroka (sa). Osoba tak wielkiej postury jak Hadhrat Umar (ra) chciała być pochowana tylko w pobliżu swego mistrza, pokazując, że Hadhrat Umar (ra) pragnął tylko osiągnąć zadowolenie swojego Pana i to było jego motywacją do wszystkiego, co robił.

Pogrzeb Hadhrata Umara (ra)

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że na pogrzebie Hadhrata Umara (ra) Hadhrat Ali (ra) modlił się za niego i powiedział, że zawsze myślał, że zostanie pochowany w pobliżu Proroka (saw). W rzeczywistości często słyszał, jak Prorok (saw) odnosił się do siebie, Hadhrat Abu Bakra (ra) i Hadhrat Umara (ra) w tym samym zdaniu.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że inny Towarzysz wyraził, że Hadhrat Umar (ra) był jak silna forteca dla islamu, do której ludzie wchodzili, ale nie wychodzili. Inny towarzysz wyraził, że wraz ze śmiercią Hadhrata Umara (ra) dziewięć na dziesięć części wiedzy również opuściło świat. Mówiono również, że nie było ani jednego domu, który nie został dotknięty śmiercią Hadhrat Umara (ra), który pomagał tak wielu ludziom.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że w ciągu swojego życia Hadhrat Umar (ra) miał dziesięć żon w różnym czasie, z którymi miał dziewięciu synów i cztery córki.

Świadectwo znanych autorów dotyczące cech Hadhrata Umara (ra)

Jego Świątobliwość (aba) zacytował pisarza Edwarda Gibbona, który pisał o doskonałych cechach Hadhrata Umara (ra). Napisał, że Hadhrat Umar (ra) troszczył się o wszystkich i ustanowił stypendia, aby pomagać innym, nie dbając o siebie.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że wymieniając 100 najbardziej wpływowych ludzi na świecie, Micheal H. Hart wymienił Proroka (saw) jako najbardziej wpływową osobę w historii, podczas gdy Hadhrat Umar (ra) wymienił pod numerem 52.Pisze, że początkowo Hadhrat Umar (ra) był jednym z najzagorzalszych przeciwników islamu, ale potem, po przyjęciu islamu, stał się jednym z jego najzagorzalszych wyznawców. Porównał akceptację islamu przez Hadhrat Umara (ra) do akceptacji chrześcijaństwa przez św. Pawła. To za jego czasów islam odniósł wielkie zwycięstwa i mógł rozprzestrzenić się na nowe ziemie. Hadhrat Umar (ra)stworzył także politykę w celu rządzenia tymi nowymi ziemiami, które znalazły się pod sztandarem islamu. Po Proroku (saw) odegrał kluczową rolę w szerzeniu się islamu. Jego zwycięstwa i osiągnięcia były takie, że być może są większe niż Juliusza Cezara.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że będzie nadal podkreślał wydarzenia z życia Hadhrata Umara (ra) w przyszłych kazaniach.

Modlitwy pogrzebowe

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że poprowadzi modlitwy pogrzebowe następujących zmarłych członków:

Sahibzadi Asifa Masood Begum Sahiba, żona dr Mirza Mubashar Ahmad Sahib, który był synem Hadhrat Mirza Bashir Ahmad Sahib. Była wnuczką Obiecanego Mesjasza (as) i najmłodszą córką Hadhrat Nawab Mubaraka Begum Sahiba. Pozostawiła syna i cztery córki. Zawsze była lojalna wobec Kalifatu i starała się służyć Stowarzyszeniu w każdy możliwy sposób. Zawsze radziła swoim dzieciom, aby pozostały przywiązane do Kalifatu. Jego Świątobliwość (aba)powiedział, że jest siostrą jego babci, a także ciocią, ale bez względu na jej pokrewieństwo, zawsze była całkowicie posłuszna i służyła Kalifatowi. Podkreślała wagę modlitwy, bez względu na to, jak błaha może być sprawa. Radziła modlić się, aby stać się owocną gałęzią drzewa (jako) Obiecanego Mesjasza (as), a nie suchą gałęzią. Hojnie ofiarowała datki finansowe i życzyła sobie, aby pozostały ukryte przed innymi. Żyła bardzo prostym życiem i zamiast tego wydawała więcej na datki finansowe i ofiary. Czytała wiele książek, a podczas podróży zawsze była zajęta odmawianiem różnych modlitw. Jego Świątobliwość (aba) modlił się, aby Allah potraktował ją z przebaczeniem i miłosierdziem oraz umożliwił jej dzieciom pójście w jej ślady.

Kalara Appa Sahiba żona byłego amira Kazachstanu. Pochodziła ze znanej rodziny Kazachstanu. Ona i jej mąż Rolan Sahib mieli do odegrania wielką rolę w dalszym tworzeniu Wspólnoty w Kazachstanie. W rzeczywistości nawet przeciwnicy Ahmadiyyat odnosili się do nich i mówili, że odegrali kluczową rolę w ustanowieniu Ahmadiyyat w Kazachstanie. Zawsze starała się służyć Stowarzyszeniu tak bardzo, jak tylko mogła, pozostała lojalna i służąca Kalifatowi. W domu misyjnym organizowała zajęcia dla członkiń Wspólnoty, które mogły przyjść i zadać im wszelkie pytania. Była bardzo biegła w tłumaczeniu i wykonała w tym zakresie bardzo dużo pracy. Jego Świątobliwość (aba)modlił się, aby Allah potraktował ją z przebaczeniem i miłosierdziem, przyjął jej wysiłki na rzecz Ahmadiyyat w Kazachstanie oraz spełnił jej modlitwy w tym zakresie.

Komandor Abdur Rashid Sahib, który zmarł w zeszłym miesiącu. Sam przyjął Ahmadiyyat z rąk Drugiego Kalifa (ra). Był żonaty, ale kiedy przyjął Ahmadiyyat, jego żona opuściła go i zabrała ze sobą ich dwie córki. Potem ożenił się ponownie, z którego małżeństwa miał syna. Służył w Siłach Powietrznych i był osadzany w różnych bazach. Gdziekolwiek udawał się, zawsze głosił przesłanie Ahmadiyyat. Pomimo faktu, że jego akta wyraźnie stwierdzały, że jest Ahmadi i nie powinien być mianowany na różne stanowiska, jego przełożeni uznali go za najlepszą i najbardziej godną zaufania opcję i tak go mianowali. Regularnie odmawiał modlitwy, recytował Koran i składał ofiary finansowe. Zawsze zaszczepiał w swoim potomstwie miłość do Kalifatu. Po przejściu na emeryturę służył Gminie na różnych stanowiskach. Jego Świątobliwość (aba) modlił się, aby Allah potraktował go z przebaczeniem i miłosierdziem oraz umożliwił jego potomstwu przyjęcie jego cnotliwych cech.

Zubaidah Begum Sahiba, żona Karima Ahmada Naeem Sahiba z USA. Była oddana Kalifatowi i posiadała wiele cnotliwych cech. Pozostawiła trzech synów i dwie córki. Jeden z jej synów jest przewodniczącym Humanity First USA. Traktowała wszystkich z miłością i czułością. Była życzliwa dla biednych i opiekowała się członkami rodziny. Zawsze pamiętała o swoich datkach pieniężnych. Jego Świątobliwość (aba) modlił się, aby Allah potraktował ją z przebaczeniem i miłosierdziem oraz umożliwił jej potomstwu przyjęcie jej cnotliwych cech.

Hafiiz Ahmad Ghumman Sahib, który zmarł niedawno. Uwielbiał studiować Koran i jego komentarze. Uwielbiał też studiować księgi Obiecanego Mesjasza (as). Był gościnny, prosty, pracowity i troszczący się o innych. Brał na siebie trudy, aby pomagać innym. Jeden z jego synów służy w osobistym biurze Kalifa w Londynie. Jego Świątobliwość (aba) modlił się, aby Allah potraktował go z przebaczeniem i miłosierdziem oraz umożliwił jego potomstwu przyjęcie jego cnotliwych cech.

Podsumowanie przygotowane przez Przegląd Religii.

Udostępnij