Čuvanje Časnog Kur’ana - Ahmadija muslimanski džamat
U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija
Koran, Quran, Kur'an

Kao što sam već rekao, za učenje koje je vječno, nije dovoljno čisto da mora biti završeno i savršeno, nego tamo također mora postojati garancija za njegovo vječno očuvanje u njegovom izvornom obliku. Časni Kur’an ispunjava ove osnovne zahtjeve i Onaj koji nam je poslao Kur’an Časni objavio ga je najjasnijim riječima:

Zaista smo Mi objavili ovu opomenu i zaista ćemo je čuvati.[1]

Drugim riječima, Bog sam će ga sačuvati i nikada neće dopustiti da bude izmijenjeno. Jedan način sačuvanja teksta bio je taj da prema Božjoj volji, uvijek su bile stotine tisuća ljudi u svakom dobu koji su pamtili Časni Kur’an i ova praksa se nastavila do danas. I osnovna mjera čuvanja stvarne važnosti i neophodnosti poruke bila je Božja praksa određenih uputa, reformatora  u kasnijim dobima. Svemogući ih je označio kao duhovne vođe i pod Božjim će vodstvom razbistriti razlike i kontraverze među sljedbenicima islama, onima koji čuvaju istinski duh Časnog Kur’ana.

Naravno, postoji pitanje je li Kur’anska tvrdnja o njegovom očuvanju potkrijepljena dokazom?

Odgovor na ovo pitanje počiva na činjenici da postoji veoma veliki broj nemuslimanskih istraživača koji su, uprkos njima samima,  potpuno neuspjeli u namjeri da pokažu da je čak i jedno slovo Časnog Kur’ana izmijenjeno a kamoli tekst nakon smrti Časnog Poslanikas.a.v.s..

U stvari, mnogi su se nemuslimanski istraživači, nakon svog mukotrpnog istraživanja ovog polja, osjećali prisiljenima da potvrde otvoreno da je Časni Kur’an uistinu sačuvan i očuvan u izvornom obliku.

Na primjer, sir William Muir u svom radu Život Muhammeda (The life of Muhammad) kaže:

Možemo pod najjačim pretpostavkama potvrditi da je svaki ajet je točan i neizmijenjen sastav samog Muhhameda.[2]

Također tu je i svaka sigurnost, unutarnja i vanjska, da posjedujemo tekst koji je sam Muhammed unaprijed dao i koristio.[3]

Noldeke kaže:

Mogu postojati sitne greške u tumačenju uleme, ali verzija Časnog Kur’ana Osmana sadrži istinite elemente, čak ponekad na vrlo neobičan način. Napori europskih znanstvenika da dokažu postojanje kasnijih izmjena u Časnom Kur’anu su propali.[4]


[1] Časni Kur’an 15:10
[2] Str. XXVIII
[3] Str. XXVII
[4] Enciklopedija Britanica deveto izdanje pod riječju: Časni Kur’an