Religija mira - neke druge vrline - Ahmadija muslimanski džamat
U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija
Islam - Religija mira

Religija mira

Na kraju ću svim tragačima za mirom dati radosne vijesti da je islam sam vjera koja osigurava mir u svim domenama i na svim nivoima: individualnim, socijalnim, ekonomskim, nacionalnim i nadnacionalnim. Islam sam nosi ime, doslovno značenje mu je “mir” i onaj tko postane musliman ne ulazi sam u sigurno područje nego to garantira i drugima, i izbjegava sve radnje koje mogu voditi k nemiru i razdoru. Časni Poslaniks.a.v.s. je rekao da je musliman onaj čije riječi i djela ne štete drugima.[1] Bit poruke Časnog Poslanikas.a.v.s. koja je isporučena kratko prije njegove smrti, i nakon obreda koji je nazvan Posljednji hadž, vječni je ustav mira za cijelo čovječanstvo. Islam ugovara mir ne samo među ljudima, nego i među čovjekom i njegovim Tvorcem, tako da drugi ne budu povrijeđeni jezikom ili djelom jednog muslimana, nego da i on sam ostane siguran od Božje srdžbe i kazne, naknada koja je zaslužena kao rezultat počinjenja prijestupa. Tako je muslimanski mir postignut na ovom svijetu i također se proteže i na život poslije smrti.

Islamska učenja će u potpunosti sačuvati narode svijeta od sukoba i uništenja ukoliko ih budu slijedili. Islam je živa vjera i tvrdi da je u stanju postaviti odnos čovjeka s Bogom na isto mjesto na kojem je bilo u davnim prošlim danima. Islam ne smatra da su objava i odnos s Bogom stvar prošlosti. Vjeruje da su putevi duhovnog sjaja prekoračani Nuhoma.s., Ibrahimoma.s., Musaoma.s. i Isaoma.s., i nad svima Poslanikom islamas.a.v.s., još su uvijek otvoreni i pozivaju one koji su željni blizine Boga.

Neke druge vrline

Predmet islamskih istaknutih vrlina je veoma opširan, i ja sam bio u mogućnosti izložiti samo nekoliko aspekata koje sam odabrao za ovu priliku. Vrijeme mi neće dozvoliti više od uvođenja referenci za određene druge aspekte koje ne bih želio izostaviti.

Islam tvrdi da je Bog Tvorac svijeta i predstavlja Njegovo Jedinstvo jednostavnim terminima, razumljivim i pozivajući na oboje; neuke i obrazovane. Islam naziva Boga savršenim bićem, izvorom svakog savršenstva i Slobodnim od svih mana. On je Živi Koji Se manifestira svugdje i Koji voli Svoja stvorenja i odaziva se na njihove molbe. On stoga komunicira s čovječanstvom kao i ranije i ne zatvara puteve da Ga se dostigne.

Islam stoji pri tom da nema suprotnosti između Božje riječi i djela. Ovo nas oslobađa od tradicionalnog odudaranja između znanosti i religije, i ne traži od čovjeka da vjeruje ni u što izvan prirodnih zakona određenih od Njega. On nas upućuje da se zapitamo nad prirodom i da je stavimo u službu stvorenja, za sve što je stvoreno za dobrobit čovječanstva.

Islam ne pravi besposlene tvrdnje ili nas prisiljava da vjerujemo u ono što ne razumijemo. Podržava svoja učenja razlozima i objašnjenjima, zadovoljavajući naš razum ali i dubinu naše duše.

Islam nije baziran na mitovima ili folkloru. Poziva svakoga da ispituje samog sebe i drži do toga da se istina uvijek može provjeriti, u jednom ili drugom obliku.

Objavljena knjiga islama je jedinstvena, što ga čini posebnim od svih drugih vjera. Uprkos njihovim sveukupnim naporima tijekom stoljeća, njezini protivnici nisu bili u stanju oboriti čak ni mali dio ove čudesne knjige. Njena jasnost počiva ne samo na njenom jedinstvenom književnom savršenstvu, već također u jednostavnosti i razumljivosti njezinog učenja. Časni Kur’an tvrdi da je najbolje učenje – tvrdnja koju nije napravila ni jedna druga objavljena knjiga.

Časni Kur’an tvrdi da on sadrži najbolje osobine ranijih spisa, i sveobuhvatno i razumljivo učenje u njemu je sabrano. Časni Kur’an kaže:

“U njima je bilo učenje koje ostaje čvrsto i drži čvrsto.” [2]

“Zaista se ovo nalazi u prethodnim listovima— listovima Ibrahima i Musaa.” [3]

Jedna istaknuta vrlina islama je ta da je njegova objavljena knjiga na živom jeziku napisana. Nije li pitanje jesu li jezici svih drugih objavljenih knjiga mrtvi ili u dužoj upotrebi? Živa knjiga znači da je napisana živim i vječnim jezikom.

Naredna istaknuta vrlina  islama je ta da je  njegov Poslaniks.a.v.s. prošao kroz svaki zamišljeni nivo ljudskog iskustva, počevši od osiromašenog i osiročenog djetinjstva, a završivši kao savršeni vođa svog naroda. Njegov život je opisan detaljno i odražava neusporedivu vjeru u Boga i konstantno žrtvovanje na Njegovom putu. Imao je  život pun događaja ispunjen zbivanjima, i ostavio je iza sebe primjer savršenog morala u svakoj domeni ljudskog nastojanja. Jedina istina je to da je on bio živi prikaz učenja Časnog Kur’ana i svojim osobnim primjerom osvijetlio put čovječanstva za sva doba koja dolaze – ovo nije u potpunosti ispunjeno u slučaju drugih poslanika.

Također, vrlina islama je ta da su se njegova mnoga predviđanja ispunjavala godinama i ojačala su vjeru njegovih sljedbenika u postojanje Sveznajućeg i Živog Boga. Ovaj proces se nastavlja do ovog dana, kao svjedočanstvo preostalog otkrića sačuvanog tijela Faraona koji je protjerao Musaa.s. i njegov narod van Egipta. Drugi svjež primjer kur’anskog proročanstva je razvoj novih načina razaranja gdje će vatra biti zapaljena u dijelovima minute, koja će  protezati i huškati prije eksplozije s bijesom koji  će uzrokovati da planine nestanu.

Iduća vrlina islama je i ta da kada govori o preseljenju i životu nakon smrti, također predskazuje buduće događaje na ovom svijetu, ispunjenje koje će ojačati vjeru njegovih sljedbenika u životu poslije smrti.

Islam se razlikuje od drugih vjera po osiguravanju razumnog pravila ponašanja jedinke, kolektiva i globalnog  djelovanja. Ove smjernice obuhvaćaju svaku zamišljenu situaciju i uključuju odnose među mladima i starima, poslodavcima i zaposlenima, među članovima obitelji, među prijateljima i partnerima, čak i među  protivnicima. Pravila i principi izraženi su uistinu univerzalno i već su položili ispit vremena.

Islam tvrdi potpunu jednakost među čovječanstvom, bez obzira na klasne razlike, rasne razlike i boju. Jedini kriterij razlikovanja koji je prihvaćen bogobojaznost, ne po rođenju, bogatstvu, rasi ili boji. Časni Kur’an kaže:

“… Uistinu, kod Allaha je najplemenitiji onaj među vama koji je najbogobojazniji.” [4]

I ponovno:

“a tko god čini dobro, bilo muškarac ili žena, a vjernik je— ući će u dženet; i u njemu će biti opskrbljen, bez računa.” [5]

Islam predstavlja definiciju dobra i zla koja ga razlikuje od drugih vjera. Ne drži prirodne ljudske želje zlim. Islam nas uči da naši prirodni nagoni trebaju biti usmjereni i upućeni tako da postaju konstruktivni i dobri za društvo.

Islam ne samo da je ženu učinio nasljednicom imovine, čak joj je dao jednaka prava s muškarcima i to ne na način koji će umanjiti osobine njihove građe i njihove isključive odgovornosti u rađanju i odgoju djece.


[1] Bukhari-Kitabul Iman

[2] Časni Kur’an 98:4

[3] Časni Kur’an 87:19-20

[4] Časni Kur’an 49:14

[5] Časni Kur’an 40:41