Vječna religija - Savršena religija - Ahmadija muslimanski džamat
U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija
Vječna religija - Savršena religija

Vječna religija

Druga istaknuta vrlina islama je ta da on ne samo da izjavljuje svoj univerzalni karakter, već također iznosi tvrdnju da je vječan i da nastavlja ostvarivati preduvjete takve tvrdnje, na primjer poruka može biti vječna jedino ako je potpuna i savršena u svakom pogledu, i također utvrđena na osnovu različitosti sadržaja koji nosi. Drugim riječima, objavljene knjige donose Božji nadzor protiv ljudskog miješanja i vremešnosti. Što se tiče učenja koje Časni Kur’an razmatra, Sam Svemogući u njemu tvrdi:

Danas sam Ja za vas usavršio vašu vjeru i upotpunio Svoju blagodat prema vama i izabrao sam za vas islam kao vjeru.[1]

Savršena religija

Prema islamskim posebnim i jedinstvenim tvrdnjama da su učenja Časnog Kur’ana potpuna i savršena i potpuno sposobna u vođenju čovječanstva svih doba, ova su učenja također potpuno sposobna u vođenju čovječanstva svih doba i također su potpuno podržana dokazima. Nije moguće u kratkom vremenu razmatrati ovo pitanje do detalja, i moram se ograničiti na kratke izvore nekih principa uputa i navođenjem primjera. Prvo, moramo razmotriti kako je islam uspio u suočavanju sa zahtjevima promjenjivog vremena, stoga isključuje potrebe za bilo koju provjeru njegovih učenja. Uistinu je fascinantno proučavanje islamskih praktičnih uputa o kojima ću vam predstaviti jasne primjere:

Islam jedino navodi osnovne principe i suzdržava se od propisivanja detalja kao što treba mijenjati da bi se uhvatili u koštac s vremenskim promjenama i situacijama.

Islam je potpuno ispunjen ljudskim intelektualnim, socijalnim i političkim razvojem, i njegova učenja je moguće primijeniti za sve moguće situacije. Ne prepoznaje jedino činjenicu da se događaju ponavljane promjene i razvoj među nacijama, ali također i stvarnost da nisu svi ljudi u prvom redu razvoja u danoj točci vremena. Na primjer, moguće je da je Zemlja još uvijek djelomično nastanjena ljudima kamenog doba, i neke grupe i plemena možda su još tisućama godina iza našeg doba, iako živimo u istom vremenu. Njihov intelektualni, socijalni i politički status može uistinu pripadati godinama ostalim poprilično iza. Siguran sam da ćemo se svi složiti da će to biti visoka ludost da natjera moderne političke ideologije nad originalnim naseljenicima Australije ili Pigmeji Konga.

Islam je religija koja odgovara ljudskoj prirodi i ispunjava sve ljudske potrebe. Nije potrebna nikakva promjena u njegovim učenjima, dok se događaju osnovne promjene u ljudskoj prirodi; ali  u slučaju islamskog učenja ovu mogućnost možemo odmah odbaciti.

Ovo je bilo nekoliko činjenica o principima islamskog učenja. Ja ću sada obrazložiti o njima malo više tako da se mogu potpunije razumjeti.


[1] Časni Kur’an 5:4