U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Ljudi izvrsnih osobina

Kratki sadržaj

Poslije proučenog Šehaddeta, Euze i Sure El- Fatihe, Hazreti Halifatul Masih V (da llah bude njegov pomagač) je rekao:

Ashaba kojeg ću spomenuti dadans je Hazreti Abdullah bin Ravaha (ra). Njegov otac se zvao Ravaha bin Salabah.

Hazreti Abdullah bin Ravaha (ra) je učestvovao u bai’atu (zakletvi) na  Akabi i bio je vođa Banu Haris bin Hazrađ. Titula mu je bila Ebu Muhammed. Hazreti Abdullah bin Ravaha je učestvovao je u svim bitkama zajedno sa Časnim Poslanikom (savs), uključujući bitke na Bedru, Uhudu, Hendeku, Hudejbijskom ugovoru, Hajberu i ‘Umratul Kadaa. Bio je ubijen u bitci Mauta i bio je jedan od zapovjednika u toku ove bitke.

U jednom hadisu se spominje da je hazreti Abdullah bin Ravaha (ra) došao kod Poslanika (savs), dok je održavao hutbu, u toku hutbe rekao je ljudima (unutar džamije); „Sjedi!“. Kad je hazreti Abdullah bin Rawaha (ra) čuo ove riječi, on je još stajao ispred džamije, ali je odmah sjeo. Kad je Časni Poslanik (savs) završio hutbu i saznao za ovaj incident, rekao mu je, [ARABIC], tj. „Neka te Allah još više poveća u poslušnosti prema Allahu i Njegovom Poslaniku.“ Sličan hadis je također spomenut u knjigama hadisa, koji se odnosi na hazreti ‘Abdullaha bin Mas'uda. Hazreti Abdullah bin Ravaha (ra) je volio okupljanja gdje bi razgovarali i oživjeli vjeru, a Časni Poslanik (savs) je rekao: „Neka se Allah smiluje Abdullahu bin Ravaha. On voli takva okupljanja, na koja su čak i meleci zavidni. “Hazreti Ebu Hurejra (ra) prenosi da je Časni Poslanik (savs) rekao, [arapsko] što znači,” kakav je izvrstan čovjek hazreti Abdullah bin Ravaha! “Nakon osvajanja Hajbera, Poslanik (savs) je poslao hazreti Abdullaha bin Ravaha (r.a.) kako bi napravio procjenu prinosa voća i zemlje itd. Također je bio pjesnik i bio je među onim pjesnicima koji su svojim stihovima odgovarali na uvrede protivnika Časnog Poslanika (savs).

Hazreti Ubadah bin Samit (ra) kaže da kada je Poslanik (savs) išao u posjetu hazreti Abdullahu bin Ravahi (ra), dok je bio bolestan, on nije mogao ustati iz kreveta. Časni Poslanik (savs) je pitao: „Da li znate ko su šehidi iz mog ummeta? Ljudi su odgovorili:„ Šehidi su oni muslimani koji su ubijeni. “ Časni Poslanik (savs) je rekao,„ Musliman koga ubiju je šehid, onaj koji umre zbog bolesti u stomaku je šehid, onaj koji se utopi je šehid, i žena koja umre u vrijeme porođaja je šehid, sve su to razne vrste šehida. “

Hazreti ‘Urvah bin Zaid (ra) prenosi da je Časni Poslanik (savs) postavio hazreti Zaida bin Harisa (ra) za zapovjednika vojske u bitci na Mu'tah i izjavio da ako hazreti Zaid (ra) postane šehid, onda će zapovjednik biti hazreti Džafer bin Ebi Talib (ra). Ako i on postane šehid, onda će kontrolu preuzeti Hazrat Abdullah bin Ravaha (ra). Ako i Abdullah (ra) postane šehid, muslimani bi trebali da postave zapovjednika koga žele. Zatim je Časni Poslanik (savs), poslao ovu vojsku. Kad je vojska odputovala, Časni Poslanik (savs) je rekao ljudima vijesti da su hazreti Zaida (ra), hazreti Džafar (ra) i hazreti Abdullaha (ra) postali šehidi, ovo im je rekao prije nego što je primio bilo kakve vijest da su oni bili ubijeni. Časni Poslanik (savs) je obavjestio o događajima upravo onako kako se dogodilo i kada su dobili vijesti u vezi hazreti Zaida (ra), hazreti Džafera (ra) i hazreti Abdullaha (ra), ustao je i izrazio im je počast.

Hazreti Ibn Abbas (ra) kaže da je Časni Poslanik (savs) jednom poslao neke od svojih ashaba (ra) u ekspediciju, hazreti Abdullah bin Ravaha (ra) je također bio dio ove delegacije. Bio je Petak ostali ashabi (ra) koji su bili dio ove delegacije su otišli, međutim Hazrat Abdullah (ra) bin Ravaha je rekao da će ostati iza njih i klanjati džumu iza Časnog Poslanika (savs) i poslije će se pridružite delegaciji. Kada je Časni Poslanik (savs) ugledao hazreti Abdullaha (ra) bin Ravaha, da klanja iza njega, rekao mu je da je delegacija koja je otišla na ovu ekspediciju bila važnija u ovo vrijeme od toga da on ostane i da klanja džumu, i da su oni mogli klanjati džumu dok putuju.

Hazreti Ebu Darda (ra) prenosi da je jednom prilikom hazreti Abdullah bin Ravaha (ra) otišao sa Časnim Poslanikom (savs.) bio je to izuzetno vruć dana u mjesecu Ramazanu. Navodi da je toliko bilo vruće, da su svi rukama pokrivali glavu od sunca. I kaže da niko od njih nije postio tog dana osim Časnog Poslanika (savs.) i hazreti Abdullaha bin Ravaha (ra). Ovo su bili izvještaji iz života hazreti Abdullaha bin Rawaha (ra).

Sada ću spomenuti neke detalje uvaženog dr. Latifa Ahmada Kurešija, bio je sin od Manzuura Ahmada Kurešija Sahiba. Preminuo je 19. januara 2020. oko 13:00 sati popodne u dobi od oko 80 godina – „Allahu pripadamo i Njemu ćemo se vratiti“. Milošću Allaha Svemogućeg on je bio Moosi. Nakon diplomiranja na Medicinskom fakultetu King Edwards otputovao je u Veliku Britaniju 1961. Nakon MRCP-a, radio je kao savjetnik u bolnici u Yeovilu, Somerset i specijalizirao se za bolesti povezane sa srcem. 1968. hazreti Halifatul Masih III (rh) pitao je dr. Sahib kad se planiraš vratiti kod njih, a dr. Sahib je odgovorio da će kad Huzoor zatraži od njega . I tako je hazreti Halifatul Masih III (rh) tražio da se vrati i napustio je Veliku Britaniju i vratio se u Pakistan. Dr Sahib postavljen je na službu u bolnici Fazli Umar u Rabvi i tamo je nastavio dugo raditi. Njegova ukupna služba bila je otprilike 30 godina. Njegova supruga, koja je bila kćerka Maulana Abdul Malika Khan Sahib, preminula je prije nekoliko dana. Neka Allah svemogući podari svoju milost i oprost nad njim, oba roditelja od njihove djece su preminula u kratkom vremenu, neka Allah podari njihovoj djeci strpljenje i istrajnost. Neka Allah omogući djeci da nastave dobra djela od oba roditelja. Kao što je spomenuto, majka dr. Kuraiši Sahib je živa, ali nije dobro, neka joj se Allah smiluje i podari Njegove blagoslove.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp