U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Ljudi izvrsnih osobina

Kratki sadržaj

Poslije proučenog Šehadeta, Euze i Sure El – Fatihe Hazreti Halifatul Masih V (da Allah bude njegov pomagač) je rekao:

Hazreti Jazid bin Sabit (ra) je bio ashab Časnog Poslanika (savs) koji je učestvovao u bitci na Bedru.

bio je iz porodice Banu Malik bin Nađar ogranak plemena Hazrađ koje je bilo Ensarijsko pleme. Otac mu se zvao  Sabit bin Zahak. On je oženio Dubaija bint Sabit. Hazreti Jazid bin Sabit (ra) je učestvovao na Bedru i Uhudu. Postao je šehid u bitci Jamama u 12 poslije Hidžre u toko Hilafeta Hazreti Ebu Bekra (ra).

Hazreti Jazid bin Sabit (ra) prenosi da je sjedio zajedno sa grupom ashaba (ra) u društvu Časnog Poslanika (savs) kad je sahrana prošla pored njega. Kad je Časni Poslanik (savs) to vidio, brzo se uspravio i stajao je sve dok sahrana nije prošla pored njih. Hazreti Jazid bin Sabit kaže: „Jednom je, Časni Poslanik (s.a.v.s.) izašao napolje i vidio novi mezar, Poslanik (s.a.v.s.) je upitao:„ Šta je ovo? “. Ashabi su objasnili da je to mezar jedne robkinje, koja je preminula tog dana poslije podne, kada se Poslanik odmarao. Na to je Poslanik (savs) otišao do mezara i klanjao joj je dženazu. Zatim je izjavio: „Dok sam ja u vašom prisustvu, morate me obavjestiti kada neko od vas umre, jer moja molitva služi kao milost za umrle.“

Ime slijedećeg ashaba kojeg ću spomenuti je Hazreti Mu'avviz bin Amr bin Đamuh (ra). Hazreti Mu'avviz (ra) pripadao je Benu Đušam iz Hazrađ plemena koje je Ensarijsko pleme. Ime oca od Hazreti Mu'avviza je bilo Amr bin Đamuh, a ime njegove majke bilo je Hind bint Amr. Hazrat Mu'avviz bin Amr bin Đamuh (ra) učestvovao je u bitci na Badru i Uhudu.

Ime slijedećeg ashaba je Hazreti Bišr bin Bara bin Ma'rur (ra). Hazrat Bišr (ra) je pripadao Banu ‘Ubaid bin’ Adi koje je Ensarijsko pleme dio plemena Hazrađ. Hazreti Bišr (ra) je zajedno sa ocem učestvovao u drugom Bai'atu na Akbi. On je bio stručni strijelac. Časni Poslanik (savs) je uspostavio vezu bratstva između njega i hazreti Vakid bin Abdullaha, koji je došao iz Meke u Medinu. Hazreti Bišr (ra) je učestvovao zajedno sa Časnim Poslanikom (s.a.v.s.) u bitci na Badru, Uhudu, Hendeku, Hudajbijinom ugovoru i bitci kod Hajbera. Tokom bitke na Uhudu, doživio je čudesan uvjet mira i sigurnosti, kada su Muslimani bili pod neprijateljskim napadom. Za vrijeme bitke kod Hajbera, hazreti Bišr (ra) je pojeo otrovano kozje meso sa Časnim Poslanika (savs) koje im je kao dar dala jedna Jevrejka. Kada je Hazreti Bišr progutao komad mesa postao je jako bolestan, trpio je jake bolove. Bol je bila toliko jaka da se čitavu godinu nije mogao okrenuti u krevetu bez pomoći i na kraju je u tom bolnom stanju preminuo. Objašnjavajući ovaj incident detaljno, hazreti Musleh Maud (ra) objasnio je da je nakon što se tako osjećao bolesno, Poslanik (savs) je poslao po tu ženu i pitao je da li je otrovala meso. Žena je priznala i rekla:  “Odlučila sam te otrovati, vjerujući da ćeš, ako si prevarant, umrijeti i da ćemo biti na sigurnom. Ali ako si Poslanik, Bog će te spasiti.” Čuvši ovo objašnjenje, Časni Poslanik (savs) je oprostio ovoj ženi. U suprotnom, sigurno bi joj bila izrečena smrtna kazna. Ovaj incident pokazuje da je Časni Poslanik (savs.) bio spreman oprostiti onima koji su napali njega i njegove sljedbenike, a kažnjavao je samo kad je bila potrebna kazna, kad se bojao da će krivci i dalje izazivati ​​zablude i svađe. ”

Sada ću da spomenem dvije osobe koje su preminule, i ako Bog da klanjat ću im dženazu u odsustvu poslije džume.

Prva dženaza je od cijenjenog Nasiir Ahmad Sahib, koji je bio sin Cijenjenog Ali Muhammad Sahib iz Rađanpur. On je preminuo 21 Novembra 2019 u 63 godini – Zaista smo Allahovi i Njemu se vraćamo.

Druga dženaza je od Cijenjenog Ataul Kariim Mubašar Sahib, sin od Mian Allah Ditta Sahib, koji je bio rodom iz Kirtu, distrikt Šeikhupura  ali je trenutno boravio u Kanadi. Prminuo je 13 Novembra u 75 godine – Zaista smo Allahovi i Njemu se vraćamo.

Da Svemogući Allah obaspe Njegovu Milost i Oprost na preminule i uzdigne im njihov status na Ahiretu. Da omogući njihovoj djeci i buduće potomstvo da nastave da rade njihova dobra djela.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp