U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Ljudi izvrsnih osobina

Kratki sadržaj

Poslije proučenog Šehadeta, Euze i Sure El- Fatihe, Hazreti Halifatul Masih V ( da Allah bude njegov pomagač je rekao:

Ime ashaba koji je učestvovao na Bedru, kojeg ću danas spomenuti je Hazreti Hilal (ra). Njegovo puno ime bilo je Hazreti Hilal (ra) bin Umajjah Vakif. Hazreti Hilal (ra) pripadao Bani Vakif iz plemena Aus koje je Ensarijsko pleme. Ime njegovog oca je bilo Umejjah bin Amir, a ime njegove majke je bilo Unaisah bint Hidam. Hazreti Hilal (ra) je imao dvije žene; obje ove žene su imale čast prihvatiti Islam u rukama Časnog Poslanika (savs). Hazreti Hilal (ra) bin Umejj bio je među najranijim pripadnicima Islama. Uništio je idole plemena Banu Vakifa i nosio je zastavu svoga naroda na dan pobjede Meke. Hazreti Hilal (ra) imao je čast da učestvuje u bitkama na Badru, Uhudu i drugim kasnijim bitkama, zajedno uz Časnog Poslanika (savs). Međutim, nije bio u mogućnosti učestvovati u bitki kod Tabuka. Hazreti Hilal (ra) bin Umejja je preminuo  u  vrijeme vladavine Amira Muavije (ra).

Hazrat Hilal (ra) bin Umajjah bio je među trojicom Ensarija koji nisu učestvovali u bitci kod Tabuka bez ikakvog dobrog razloga. Druga dva ashaba su  bili Ka'b (ra) bin Malik i Murarah bin Rabi ‘. Sljedeći ajet Časnog Kur'ana je objavljen u vezi sa njima:

“(Bog je primio pokajanje) one trojice koji su ostali iza, dok im

Zemlja, pored sve svoje širine, nije postala tijesna, i njihove duše

postale tijesne, i oni su shvatili da nema utočišta od Allaha osim kod

Njega. Onda se On njima obratio sa samilošću i oprostom, da se oni

pokaju. Sigurno Allah često prašta (i) milostiv je. (9:118)”

Bitka na Tabuku se desila u 9 godini poslije Hidžre. Hazreti Hilal (ra) bin Umejjah, Ka'b (ra) bin Malik i Murarah bin Rabi (ra) nisu učestvovali u ovoj ekspediciji   zbog odugovlačenja. Osjećali su se nezadovoljni što su ostali iza, jer se uglavnom licemjeri nisu pridružili ekspediciji. Kada se Časni Poslanik (savs) vratio iz ekspedicije, otišao je u džamiju da klanja dvije nafile (dobrovoljna molitva). Kada je Časni Poslanik (savs) završio namaz, zauzeo je mjesto u Džamiji. Oni koji se nisu mogli pridružiti ekspediciji došli su pred Poslanika  (savs) i iznijeli svoje razloge za to. Časni Poslanik (savs) je prihvatio njihove izgovore i molio se za njihov oprost i stvari prepustio Božjim rukama. Hazreti Hilal (ra) bin Umejjah, Ka'b (ra) bin Malik i Murarah bin Rabi (ra), oni su rekli istinu da nemaju valjanog razloga zašto se nisu pridružili ekspediciji. Čuvši to, Časni Poslanik (savs) im je rekao da čekaju dok Allah ne donese odluku koja se tiče njih.

Ubrzo nakon toga, Časni Poslanik (savs) je zabranio svim Muslimanima da razgovaraju sa njima troicom. Ovo je bilo vrlo teško vrijeme za njih troicu. Ostali su kod kuće i plakali  zbog svojih postupaka. Jedan od tih ashaba je, hazreti Ka'b (ra) bin Malik. On je dobio pismo od ghasanskog kralja sa pozivom da se pridruži kralju, jer su u Medini oštro postupili prema njemu. Hazrat Ka'b (ra) bin Malik kaže da sam, kad sam ga pročitao, rekao sebi: “Ovo je takođe oblik iskušenja.” Zatim sam uzeo  to pismo i bacio ga u vatru.

Kad je prošlo četrdeset od pedeset noći, izaslanik Časnog Poslanika (savs),  je došao i rekao ovoj troici ashaba da se ne približavaju svojim ženama; ali supruga Hilala (ra) bin Umejjah je tražila da ostane s njim pošto je bio starac i nije mogla sama da radi kućne poslove. Nakon dodatnih deset noći, Časni Poslanik (savs) je  objavio nakon Sabah namaza da je Svemogući Allah, iz Njegovog dobročinstva, oprostio ovoj troici ashaba. Allah je tada objavio Časnom Poslaniku sljedeću objavu:

Allah se sigurno sa milošću obratio Poslaniku, iseljenicima i pomagačima koji su ga slijedili u času nevolje, nakon što su se srca neke stranke dobro obrušila. Opet im se smilovao. Sigurno je da je On sa njima Saosjećajan, Milostiv.

Hazreti Halifatul Masih V (da Allah bude njegov pomagač) izjavio je da je već jednom govorio o bitki na Tabuku, ali ću je ponovo ukratko spomenuti. Tabuk se nalazi uz trgovački put od Medine do Sirije i udaljen je oko 375 milja od Medine. Bitka kod Tabuka poznata je i sa još nekoliko imena: Ghazvatul Usrah ili Gaishul Usrah, tj. Teška bitka ili Vojska koja se suočila s poteškoćama. Poznata je i kao Ghazvatul Fadihah, tj. Bitka koja bi ponizila i osramotila licemjere. Nakon sporazuma na Hudaibiji, prvo pismo koje je Časni Poslanik (savs) napisao je bilo rimskom cezaru i pozvao ga je da primi Islam. Guverner Busre bio je Harith bin Abu Šimar Ghassani, kršćanin, koji je postao neprijateljski nastrojen kad je primio pismo Časnog Poslanika (savs) i zaprijetio je da će napasti Medinu. To je bio rezultat da su se stanovnici Medine uplašili od napada Rimljana i drugih susjeda. Razlog zbog kojeg su vršene pripreme za ovu ekspediciju u Tabuk bio je taj što je Časni Poslanik (savs) primio vijest od sirijskog plemena Nibti, da se Rimski Cezar okupio sa svojom vojskom u Siriji. Iako ova vijest nije bila istinita, ipak je dovela do ove ekspedicije. Kada je Časni Poslanik (savs) primio vijest o ovoj vojsci, objavio je odlazak i obavijestio ashabe o odredištu, kako bi se mogli pripremiti.

Da bi se pripremili za ovu ekspediciju, bio je trenutan odgovor širom Medine, ashabi su prikupili svoje bogatstvo i nastojali predstaviti pred svojim Učiteljem, Časnim Poslanikom. U stvari, neki ashabi nisu imali ni cipele za ekspediciju. Ipak, svaka osoba je bila spremna da žrtvuje svoj život. Hazreti Omer (ra) je mislio da je, budući da kod kuće ima dosta imovine, polovinu svog bogatstva poklonio Časnom Poslaniku (savs). Hazreti Ebu Bekr (r.a.) je donio sve što je posjedovao i dao je Časnom Poslaniku (savs) količina žrtve koju je hazreti Ebu Bekr (r.a.) dao prilikom bitke kod Tabuka iznosila je 4.000 dirhema. Hazreti Osman (ra) dao je deve, konje i novac. Hazrat Abu Akiil (ra) prikupio je sredstva provodeći noći zalivajući neke usjeve i dobio je 2 saa (4-5 kilograma) hurmi. Polovinu je dao svojoj ženi i djeci, a ostatak je uzeo i doinio Poslaniku (s.a.v.s.) kako bi to dao kao njegov udio na Božjem putu. Ovom prilikom je hazreti Abdur Rahman (ra) bin Auf dao polovinu svog bogatstva Časnom Poslaniku (savs) u vrijednosti od 4,400 dirhema. Kada je hazreti Asim (ra) bin Adijj dao 100 waskova hurmi, (14,000kg ili 14 tona), licemjeri su se žalili da je to samo pokazivanje i pretvaranje. Na to je Svemogući Allah objavio sljedeći ajet Sure At-taube:

“ Oni koji prigovaraju vjernicima što sadaku daju i koji od srca čine

dobro i onima koji nemaju ništa (kod sebe) osim svog truda, i oni se

njima rugaju. Allah će odgovoriti na njihovo ruganje, i za njih je teška

kazna (odreðena).” (9:79)

Hazreti Halifatul Masih V (da Allah bude njegov pomagač) je onda rekao da će sada u ime odjela Vaqf-i-Nau objaviti da su otvorili veb stranicu pod nazivom – waqfenauintl.org, koja će danas biti zvanično pokrenuta, insha'Allah. Svi detalji vezani za Waqf-e-Nau mogu se naći na ovoj web stranici zajedno sa uputama koje sam dao u pogledu obrazovanja i odgoja djece Waqifiin-i-Nau. Štaviše, na web stranici se mogu gledati hutbe i govori Halifa, nastavni program Vakf-i-Nau i izdanjima časopisa ‘Ismail’ za dječake i magazin ‘Merjem’ za djevojčice. Uz to, djeca Vaqifiin-i-Nau mogu pronaći informacije i pomoć u vezi s planiranjem karijere. Tu je i odjseljak za obnavljanje nečije posvećenosti, za uspostavljanje kontakta sa odeljenjem Vakf-i-Nau i za održavanje novih informacija. Djeca Vakfiin-e-Naua mogu također pronaći informacije o Džematskim potrebama i vrsti obrazovanja koju bi trebali odabrati kako bi što bolje poslužili Džematu. Sekretari Vakf-i-Nau i obrasce za administraciju i izvještaje također će biti dostupne na web stranici. Nadalje, postoje video-isječci različitih pitanja i odgovora u nastavi sa mnom itd. U različitim prilikama. Tu je i uvod o Wakf-i-Nau i informacije o tome kako ostati u stalnom kontaktu sa odjelom. Također, postoje izvještaji, slike i prikazi programa Waqf-e-Nau koji se događaju širom svijeta. Stoga će danas biti pokrenuta web stranica insaAllah od koje bi djeca Waqifeen-e-Nau i roditelji Waqifeen-e-Nau-a trebali imati koristi.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp