U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Ljudi izvrsnih osobina – Hazreti Omer Ibn Al-Hatab r.a.

Kratki sadržaj

Poslije proučenog Šehadeta, Euze i sure El- Fatihe Hazreti Halifatul Masih V (da Allah bude njegov pomagač) je rekao da će nastaviti da govori o životu Hazreti Omera r.a.

Uspostavljanje Kadhe (suda)

Halifa, da Allah bude njegov pomagač je rekao da je hazreti Omer (ra) također pokrenuo sistem Kadhe (arbitraže). Pravosuđe je uspostavljeno u svakom regionu, gdje bi se imenovali kadije (sudije). Hazreti Omer (ra) je savjetovao da pravdi uvijek treba dati prednost. Jednom je došlo do spora između hazreti Omera (ra) i Ubejja bin Ka’ba (ra). Stvar je otišla pred sudiju. Kad je hazreti Omer (ra) ušao, sudac je umjesto njega ustupio svoje mjesto. Hazreti Omer, ra, rekao mu je da je to nepravedno i sjeo je pored Ubejja bin Ka’ba kako bi pokazao da se prema njima treba ponašati jednako.

Uspostavljanje ifta sistema (izdavanje uredbi)

Huzur (aba) je rekao da je hazreti Omer (ra) također pokrenuo sistem ifte (uredbi). Ljudi koji poznaju šerijat (islamski zakon) bili bi imenovani za donošenje odluka i izdavanje edikata. Hazreti Omer (ra) je osigurao da samo imenovani trebaju izdavati edikte kako bi se izbjegla zabuna i lažne informacije.

Uspostavljanje policijskog sistema

Halifa (aba) je rekao da je hazreti Omer (ra) također pokrenuo sistem policije. To je trebalo osigurati sigurnost svih građana i osigurati poštivanje zakona i pravila. Hazreti Omer, ra, također je ustanovio zatvore, kojih prije nije bilo.

Osnivanje trezora

Huzur (aba) je rekao da je hazreti Omer (ra) također pokrenuo riznicu. Prije ere hazreti Omer (ra), svako primljeno bogatstvo odmah bi se podijelilo. U doba hazreti Omera (ra), veliki iznos je primljen iz Bahreina, a nakon konsultacija odlučeno je da se uspostavi riznica kako bi se na sigurnom čuvali tako veliki iznosi bogatstva. Nakon toga, ovaj sistem posjedovanja blagajne uspostavljen je i u svim drugim pokrajinama. Hazreti Omer ra bi dao sagraditi velike zgrade za riznicu, a izvan nje bi bili stražari.

Njegova svetost (aba) je rekao da je jednom hazreti Osman (ra) vidio čovjeka kako hoda po velikoj vrućini. Kada se čovjek približio, shvatio je da je to vođa vjernika Hazreti Omer (ra). Hazreti Osman (ra) ga je upitao zašto je vani po tako velikoj vrućini? Hazreti Omer (ra) je odgovorio da je kamila iz riznice pobjegla, pa je bio u potrazi za njom.

Preduzete inicijative za boljitak ljudi

Huzur (aba) je rekao da je hazreti Omer (ra) poduzimao razne inicijative za dobrobit svih ljudi. Na primjer, uspostavio je razne rijeke i potoke kako bi svim ljudima osigurao vodu.

Huzur (aba) je rekao da je hazreti Omer (ra) također osnovao različite zgrade, kao što su džamije, sudstva, kasarne, razne kancelarije, kuće za goste, hoteli itd. Također je uspostavio sigurnosne punktove oko Medine radi osiguranja sigurnosti.

Osnivanje organizirane vojske

Huzur (aba) je rekao da je hazreti Omer (ra) formalno uspostavio i organizovao vojsku. On je podelio vojsku na dva dela; oni koji bi išli u rat i oni koji su bili dobrovoljci. Hazreti Omer (ra) bi osigurao da se vojnici podvrgnu moralnom obrazovanju. Hazreti Omer (ra) uputio je da nijedan vojnik neće ići u osvojeno područje da obavlja poslove jer bi to umanjilo njihove vještine vojnika. Halifa (aba) rekao je da danas vidimo da ljudi u vojsci uvijek žele poslovati u područjima gdje imaju odbrambene kolonije.

Huzur (aba) je rekao da je hazreti Omer (ra) osigurao da svaki vojnik bude vješt u plivanju, streljaštvu i da mogu trčati bosi. Uputio je da vojnici ne smiju jahati konje nogama u uzengijama sedla kako bi mogli lako skočiti u bitku. Vojnici bi dobijali dopust svaka četiri mjeseca kako bi posjetili svoje porodice.

Huzur (aba) je rekao da će u doba hazreti Omera (ra) čak i oni koji nisu muslimani ili koji nisu Arapi biti imenovani na visoke položaje. Postoje izvještaji da je bilo ljudi različitog porijekla imenovanih na visoke činove u vojsci. Huzur (aba) rekao je da ovih dana pakistanska vlada ne dozvoljava Ahmadi muslimanima da budu dio vojske, dok su, ako pogledamo u historiju, Ahmadi oficiri podnijeli najveće žrtve u korist Pakistana.

Sistem kontrole tržišnih cijena

Huzur (aba) je rekao da jehazreti Omer (ra) osigurao kontrolu tržišnih cijena i da se pobrinuo da cijena robe ne postane preniska jer bi to moglo potkopati druge prodavače. Jednom je hazreti Omer, ra, šetao pijacom kada je ugledao nekoga kako prodaje sušeno grožđe po vrlo niskim cijenama, što drugi trgovci nisu mogli priuštiti. Hazreti Umer (ra) je naložio da svoju robu ili oduzme sa tržišta, ili je proda po sličnoj cijeni kao i drugi dobavljači Medine, što je bila odgovarajuća i razumna cijena.

Hazreti Omerova (ra) pažnja obrazovanju

Huzur (aba) je rekao da je hazreti Omer (ra) veliku pažnju posvetio obrazovanju, škole su osnovane u svim provincijama, gdje su obrazovani ljudi imenovani za učitelje, a za te učitelje je određena i plata.

Uspostavljanje kalendara po hidžri

Huzur (aba) je rekao da je formalni hidžretski kalendar uspostavljen u doba hazreti Omera (ra). Ashabi su počeli bilježiti datume iz vremena seobe Časnog Poslanika savs. Kasnije je hazreti Omer (ra) osjetio potrebu za bilježenjem datuma. Neko je savjetovao hazreti Omera (ra) da je vidio ljude u Jemenu koji bilježe datum prema godini i mjesecu. Hazreti Omer (ra) je rekao da ovaj stil treba usvojiti. Postoje različita predanja koja pokazuju da je Časni Poslanik savs bilježio datume u određenim prilikama. Međutim, u doba hazreti Omera (ra) uspostavljen je službeni hidžretski kalendar. Odlučeno je da se kalendar započne od vremena seobe, jer drugi datumi, poput rođenja Časnog Poslanika (sa) ili datuma kada je on postao poslanik, nisu bili potpuno jasni.

Huzur (aba) je dalje rekao da su islamski novčići također uspostavljeni u doba hazreti Omera (ra). Na njima bi bile ugravirane stvari kao što su Alhamdulillah (svaka hvala pripada Allahu) i Muhammed Resoolullah (Muhammed (sa), Allahov Poslanik).

Halifa (aba) je rekao da će nastaviti da govori o životu hazreti Omera (ra) u narednim hutbama.

Dženaze

Halifa (aba) je rekao da će predvoditi dženazu (u odsustvu) sljedećih umrlih članova:

Sarpito Hadi Sahib iz Indonezije koji je preselio prošlog mjeseca. Prihvatio je Ahmadijat kada je imao 21 godinu. Iza njega je ostala supruga i osmoro djece, od kojih jedno služi kao misionar, služio je zajednici u različitim svojstvima. Bio je strastven u širenju poruke islama Ahmadijata. Sa svima se odnosio sa velikim poštovanjem. Želja mu je bila da nastavi s propagiranjem do svojih posljednjih dana. Huzur (aba) se molio da mu Allah oprosti i  podari Njegovu milost i uzdigne njegovo mjesto u Džennetu.

Chauhdary Bashir Ahmad Bhatti Sahib koji je preminuo prošlog mjeseca. Njegov sin služi kao misionar u Tanzaniji. Bio je čestita osoba i bio je redovan u molitvama i postu. Od ranog djetinjstva išao je na Džalsa Salanu (godišnju konvenciju) u Qadianu. Bio je neustrašivi Ahmedi i suočio bi se s protivljenjem s velikom hrabrošću. Iza njega su ostale dvije kćerke i pet sinova. Huzur (aba) se molio da Allah dž.š. podigne njegovu poziciju u Džennetu i omogući njegovoj djeci da nastave njegove vrline. Njegova svetost (aba) se također molio da Allah dodeli njegovom sinu strpljenje, jer nije mogao učestvovati u dženazi zbog toga što je bio na dužnosti.

Hameedullah Khadim Malhi Sahib iz Rabve. On je bio unuk ashaba Obećanog Mesije as (as). Bio je čestita osoba kojaje redovno klanjala i postila. Bio je vrlo hrabar Ahmadi. Jedan od njegovih sinova služi kao Waqf-e zindagi. Huzur  (aba) se molio da ga Allah oprosti i oprosti.

Muhammad Ali Khan Sahib iz Peshawara, koji je preminuo u 89. godini života. ⅛ svog bogatstva je donirao zajednici. Iza njega su ostale tri kćerke i sedam sinova. Prihvatio je Ahamadiyyat u vrijeme drugog halife (ra) i od tada je ostao posvećen Ahmadijatu. Služio je zajednici u različitim svojstvima. Volio je Časni Kur'an i proučavao bi knjige Obećanog Mesije as (as). Bio je vrlo čestita osoba i također bi financijski podržao one kojima je to potrebno. Njegovi rođaci pokušali su ga uvjeriti da napusti Ahmadijat, ali bez uspjeha. Na kraju su ga rođaci napustili, ali on je ostao vjeran prema Ahmadijatu. Halifa (aba) se molio da ga Allah oprosti i oprosti, podari Njegovu milost i uzdigne njegov stepen u Džennetu

Sahibzada Mahdi Latif Sahib iz SAD -a. Bio je unuk Sahibzade Abdul Latif Šehida. On je proučavao knjige Obećanog Mesije as as. Bio je redovan u obavljanju namaza, kao i u dobrovoljnim namazima. On je mnogo volio Halifat. Bio je skroman i imao je veliku strast za širenje vjere. Halifa (aba) se molio da ga Allah oprosti i oprosti, podari Njegovu milost i uzdigne njegovu poziciju u Džennetu.

Faizan Ahmad Samir Sahib iz Rabve, koji je preseliou dobi od 16 godina zbog komplikacija izazvanih Covid-19. Bio je dobro i nežno dijete. Bio je ozbiljan u pogledu studija i izbjegavao je gubiti vrijeme. Njegova svetost (aba) se molio da Allah podari strpljenje njegovim roditeljima i porodici, i Allah ga oprosti, podari Njegovu milost i uzdigne njegovu poziciju u Džennetu.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp