U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Ljudi izvrsnih osobina

Kratki sadržaj

Poslije proučenog Šehaddeta, Euze i Sure El-Fatihe, Hazreti Halifatul Masih V (da Allah buden njegov pomagač ) je rekao:

Dobio sam informacije da je Aldershot džemat bio na prvom mjestu za Vakf i Džedid u Velikoj Britaniji.

Onda je Hazur nastavo da govori o ashabima koji su učestvovali na Bedru. Hazur je popravio neke informacije u vezi Hazreti Sa’d bin Ubadah koje je naveo 27 Decembra, 2019.

Kada se vodila bitka kod rova, Časni Poslanik (savs.) se savjetovao sa samo dvoicom ashaba Hazreti Sa'd bin Mu'az i Hazreti Sa'd  bin Ubadah (ra) o slanju Ujainah bin Hisn trećinu hurmi iz Medine, pod uvjetom da se ljudi plemena Ghatafan vrate nazad. Obojica su odgovorili: „Allahov Poslaniče, ako ti je Svemogući Allah naredio da to učiniš, onda na sve načine postupi tako. Međutim, ako to nije slučaj, pravila koja su ranije postojala i dalje bi se trebala primjenjivati na njih. Časni Poslanik (savs) bio je zadovoljan njihovim odgovorom.

Tokom bitke kod Benu Kuraiza, hazreti Sa'd (ra) bin Ubadah je na nekoliko kamila natovario hurme koje je poslali kao hranu za Časnog Poslanika i muslimane. Tom prilikom, Časni Poslanik (savs) je rekao: “Kakav je odličan oblik ishrane u hurmama!”

Za vrijeme bitke kod Maute, koja se odvijala u Džumadi al-ula u 8. godini poslije Hidžre,  hazreti Zaid (ra) je postao šehid,  Časni Poslanik (savs) je otišao njegovoj kući da izrazi saučešće. Njegova kćerka je došla Časnom Poslaniku i plakala je. Časni Poslanik (savs) je također počeo da plače. Hazreti Sa'd (ra) bin Ubadah je zatim upitao: “Šta je razlog tome?”, Na šta je Časni Poslanik (savs) odgovorio: “ovo je reakcija voljenog prema njegovom voljenom”.

Kada je Časni Poslanik (savs) krenuo u osvajanje Meke, Kurejšije su dobili vijest o tome i  otišli su istraživati . Časni Poslanik, (savs), je naredio hazreti Abbasu (r.a.) da zadrži Ebu Sufjana na prolazu planine, kako bi mogao vidjeti muslimansku vojsku, njenu odanost i pobožnost. Arapska plemena su toga dana marširala kao vojnici puti vjere. Uzvikivali su slogane o Islamu. Njihova predanost islamu mogla se vidjeti na njihovim licima, i čuti  u njihovim pjesmama i sloganima. Najzad došao je Poslanik (savs), okružen vojskama Ensarija i Muhadžira. Ovaj prizor se pokazao najimpresivnijim od svih. Pobožnost ovih muslimana, njihova odlučnost i njihova predanost činili su se preplavljujućim. Ebu Sufjan je bio potpuno nadmoćan. Rekao je: “Abbas, tvoj bratić je postao najmoćniji kralj na svijetu.” “Još si daleko od istine, Ebu Sufjane. On nije kralj; on je Poslanik, Božiji Poslanik “, odgovorio je hazreti Abbas (r.a.)” Da, da, neka bude kao što kažeš, Poslanik “, dodao je Ebu Sufjan.

Dok je muslimanska vojska marširala pored Ebu Sufjana, poglavica Ensarija, Sa'd (ra) bin Ubadah je opazio Ebu Sufjana i nije se mogao oduprijeti rekavši da je Bog tog dana učinio zakonitim da oni silom uđu u Meku i da Kurejšije će biti poniženi. Kad je Poslanik (savs) prolazio, Ebu Sufjan je upitao Poslanika (savs): “Da li si ti dozvolili pokolj svoje braće i rodbine? Zar nećeš oprostiti i zaboraviti sve što je učinio tvoj narod? “Časni Poslanik (savs), obraćajući se Ebu Sufjanu, rekao je:” Nije dan klanja. Ovo je dan oproštenja. Kurejšije i Kaba će biće počašćeni od Boga. ” Zatim je poslao po Sa'da i naredio mu da preda zastavu Ensarija svom sinu, Kejsu, jer će on sada biti zapovjednik Ensarijske vojske.

Bitka na Hunejnu (poznata i kao Havaazin bitka) dogodila se nakon osvajanja Meke u Ševalu 8 godini poslije Hidžre. Časni Poslanik (savs), je podijelio plijen stečen ovim ratom Muhadžirima. Ensarije su  se osjećali uznemirenim. Hazreti Sa'd (ra) bin Ubadah predstavio je to Časnom Poslaniku (savs.) koji ga je zamolio da okupi svoje pleme. Časni Poslanik (savs) nakon što je veličao Svemogućeg Allaha, rekao je: “O, Ensarije, šta se događa?” Primam izvještaje da ste uznemireni što niste dobili ništa od ratnog plijena. Prije nego što sam došao kod vas, niste li bili u zabludi? Svemogući Allah vam je dao uputu. Niste li bili siromašni prije nego vam je Svemogući Allah dao bogatstvo? Niste li bili neprijatelj jedni drugima sve dok Svemogući Allah nije usadio ljubav jednim prema drugima u vaša srca? “Oni su odgovorili:„ Doista su Allah i Njegov Poslanik (savs) su bolji i dobrotvorniji . “ Časni Poslanik (savs) je izjavio: ‘O, Ensarije! Jeste li osjećali strah od beznačajnog komada ovozemaljskog bogatstva koji sam dao drugima, a ne vama? Odobrio sam im kako bih utješio njihova srca kako bi prihvatili islam i tako postali čvrsti u svojoj vjeri, ali ja sam vama povjerio vašu vjeru u islam. O, Ensarije! Zar vam se ne sviđa da će se drugi ljudi vratiti svojim kućama dobijajući ovce, koze i deve, a vi ćete se vratiti kući, zajedno sa Allahovim Poslanikom? “Časni Poslanik (savs) se molio:„ O Allahu! Blagoslovi Ensarije i Ensarijske sinove, kao i Ensarijske unuke. “

Povodom Hadžatul  Vida, Časni Poslanik (savs.) je otputovao iz Medine da obavi hadž. Kad je stigao na mjesto hadža, njegova kamila je nestala. Hazrat Sa'd (ra) bin Ubadah došao je kod Časnog Poslanika (savs) zajedno sa svojim sinom Kejsom (r.a.) i doveo je kamilu natovarenu sa svim potrebnim da krene na putovanje. Kad je Sad (ra) došao kod Časnog  Poslanika (savs), izgubljena kamila se pojavila. Hazreti Sa'd (ra) je rekao: “Allahov Poslaniče! Čuli smo da je tvoja kamila zajedno sa svim potrebama za putovanje nestala. Molim te, umjesto toga uzmi našu kamilu. “Časni Poslanik (savs) je odgovorio:” Svemogući Allah mi je vratio kamilu. Možete da vratite kamilu koju ste doveli; neka vas Svemogući Allah obadvoicu blagoslovi.

Hazreti Usama bin Zaid (ra) kaže: „Jedna od kćeri Časnog Poslanika (savs),  mi je rekla da je njen sin na smrtnoj postelji i da bi trebao doći da ih vidi. Kad je Časni Poslanik,  otišao da ih vidi, dijete je udisalo posljednje dahe. Ugledavši dijete u takvom stanju, Časni Poslanik (savs), je zaplakao. Hazreti Sa’d, je rekao: Allahov Poslaniče! Šta je ovo? “Na šta je Časni Poslanik (savs.) odgovorio:” To je zahvaljujući milosti koju je Svemogući Allah stavio u srca ljudi, a Svemogući Allah daje samo svoju milost onima koji pokazuju milost drugima. ” Emocionalno stanje nije nešto neobično, to je jednostavno zahvaljujući milosti Svemogućeg Allaha.

Kad se Hazrat Sa'd (ra) bin Ubada razbolio, Časni Poslanik (s.a.v.s.) je otišao da ga posjeti, i vidjevši njegovo stanje, počeo je da plače. Kad su ljudi ugledali Časnog Poslanika (savs.) u ovom stanju, počeli su da plaču. Časni Poslanik (savs) je rekao: ‘Čujte moje riječi! Svemogući Allah nikada ne kažnjava za suze koje su prolivene niti ako srce osjeća bol. Umjesto toga, kaznit će ili pokazati milost zbog ovoga “, onda je Časni Poslanik (s.a.v.s.) pokazao na svoj  jezik i  tada je rekao: “Umrli prima kaznu ako članovi porodice kukaju i vrište nad umrlim.” Hazreti Sa'd (ra) bin Ubadah nije preminuo tokom ovog intenzivnog perioda bolesti.

Hazreti Džabir bin Abdullah bin Haram kaže: “Jednom me je otac uputio da pripremim Harira i ja sam to učinio.” Harira je poznato jelo koje se priprema od brašna, putera i vode. „Po naredbi svog oca uzeo sam Hariru i donio je Časnom Poslaniku (savs).Poslanik (savs) me je upitao: ‘O Džabire, je li ovo meso?’, Rekao sam: ‘Allahov Poslaniče (savs), ne, to je Harira.’ Rekao sam svome ocu da me je Poslanik (savs), pitao da li je to što sam donio bilo meso. Čuvši to moj otac je pomislio da možda Časni Poslanik (savs) želi jesti meso i tako zaklao kozu, a zatim skuhao njeno meso i rekao mi da ga uzmem i odnesem Časnom Poslaniku (savs). Donio sam kozje meso Poslanika (savs) on je rekao: ‘Allahu! Podari nagradu Ensarijama od mene, posebno Abdullaha (ra) bin Amr bin Haram i Sa'd (ra) bin Ubadah. “

U drugom hadisu koji prenosi Ebu Hurejre (r.a.) navodi da je hazreti Sa'd (ra) bin Ubada pitao Časnog Poslanika (savs) Ako vidim nekoga sa svojom ženom, da li mu smijem učiniti išta dok ne nađem četiri svjedoka koji su ih zapravo vidjeli kako čine zlo? “Časni Poslanik (savs) je odgovorio:„ Da “. Hazreti Sa'd (ra) bin Ubadah je rekao: „Sigurno ne, kunem se Njim, koji je poslao tebe sa  istinom da bih, ako mi se to desi, odmah riješio stvar mačem.“ Poslanik (savs) je rekao ljudima koji su bili prisutni: „Slušajte šta vaš vođa govori? Ispunjen je časti, ali ja posjedujem još veću časti od njega, a Allah Svemogući ima najveću čast. “Časni Poslanik (savs) je rekao:” Nema nikoga koji posjeduje veći osjećaj časti od Svemogućeg Allaha i nema nikoga ko je zadovoljniji od Allaha u prihvaćanju pokajanja. Iz radi ovog razloga je Svemogući Allah proglasio Svoje Poslanike nosiocima radosnih vjesti i upozoravačima. (Daju radosti i upozoravaju i ljude). Štaviše, ne postoji niko koji više vredniji hvale nego što je Svemogući Allah, zato je Allah obećao Dženet kao nagradu. Uzdržati se od grijeha zapravo je hvaliti Svemogućeg Allaha i upravo iz tog razloga je Svemogući Allah dao Dženetsko obećanje. Dakle, iako Svemogući Allah kažnjava, ali to ne čini odmah, čovjek može pokazati žurbu u izvršenju kazne, zbog svog osjećaja časti. Allah oprašta onome koji traži pokajanje i također ih nagrađuje. Dakle, Svemogući Allah ne samo da oprašta, nego i nagrađuje. Otuda je Časni Poslanik (savs)  izjavio da ljudi u svom djelovanju ne smiju prelaziti preko naredbi Svemogućeg Allaha.

Hazrat Sa'd (ra) bin Ubadah kaže da ga je Časni Poslanik (savs) odredio za nadgledanje fundacije za Sadaku [dobrotvorno udjeljivanje] koja pripadaju određenom plemenu. Časni Poslanik (savs) ga je savjetovao [da se uvijek boji Allaha] da se na Sudnjem danu ne pojavi u stanju natovarene kamile koja krvari. Hazreti Sa'd (r.a.) je odgovorio: “Allahov Poslaniče, povjeri ovu odgovornost nekom drugom.” I tako, Časni Poslanik (savs) mu nije dodijelio ovu dužnost. Stoga, onaj kome je povjereno nadgledanje nečega mora osigurati da svima daje dužna prava, uspostaviti pravdu i ne pokazuje ni malo nepoštenosti. Ako to ne učinite, težak je grijeh, a za grijeh će biti odgovoran na Sudnjem danu.

U toku života Časnog Poslanika (savs) šest ashaba je skupilo cijeli Časni Kur'an u jednu knjigu, a hazreti Sa'd (ra) bin Ubadah bio je jedan od njih. Hazreti Musleh Maud (ra) u vezi sa ovim navodi da su među Ensarijama sljedeća imena poznatih Hafiza [onih koji su zapamtili Časni Kur'an] : Ubadah bin Samit, Muaz, Mujama bin Haris, Fuzala bin Ubaid, Maslama bin Mukkhalad, Ebu Durda, Ebu Zaid, Zaid bin Sabit, Ubbej bin Kab i Sa'd bin Ubadah Umme Warqa.

Istorijski izvori dokazuju da je bilo mnogo ashaba koji su zapamtili Časni Kur'an. Ostalo je nekoliko komentara o Hazreti Sa'd (ra) bin Ubadeha koji ću inshAllah spomenuti na slijedećoj hutbi.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp