U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Putevi Prema Allahu – Finansijsko žrvovanje – Vakf i Džedid 2020

Kratki sadržaj

Poslije proučenog Šehaddeta, Euze i Sure El- Fatihe, Hazreti Halifatul Masih (da Allah bude Njegov pomagač) je rekao:

U svom magnum opusu, Filozofija učenja Islama, Obećani Mesija (a.s) spomenuo je osam načina pronalaženja i prepoznavanja Svemogućeg Allaha i jačanja vjere u njega. Ta su sredstva također potrebna da bi se ispunila svrha čovjekovog stvaranja. O tim sredstvima, Obećani Mesija (a.s) kaže: „Peto sredstvo za postizanje životne svrhe koju je Svemogući Allah odredio je istrajnost na Njegovom putu; to jeste, trebali bismo tražiti Allaha trošeći našu imovinu na Njegovom putu i koristeći sve naše sposobnosti da bi proširili Njegovu vjeru,…; kao što se kaže: Trudite se na Njegovom putu sa svojim bogatstvom i svojim životima i sa svim svojim sposobnostima; i šta god da smo vam Mi podarili inteligenciju, znanje, razumijevanje, i umjetnost, na Našem putu. Svakako upućujemo na Naš put one koji teže za Nama. ”

Zatim je Obećani Mesija (a.s) jednom prilikom rekao: „Nije moguće da volite bogatstvo, i da volite Allaha. Možete voljeti samo jedno od njih. Sretan je onaj koji voli Allaha. Ako ga neko od vas voli i troši svoje bogatstvo na Njegovu svrhu, siguran sam da će se njegovo bogatstvo povećati više nego kod drugih,… “

Obećani Mesija (a.s) dalje je rekao: „Treba biti tako da svaki član, svaki pojedinac naše Zajednice obeća da će [redovno] davati određenu količinu članarine. Ko god da obećanje  zbog Uzvišenog Allaha, Allah će zauzvrat blagosloviti njegovu imovinu. “

Allahovom milošću postoji stotinama hiljada iskrenih članova naše zajednice, koji teže povećati finansijske žrtve kako bi dobili ljubav od Uzvišenog Allaha. Da se financijski žrtvuju relativno je lako onima koji imaju sredstva, ali postoje priče koje će da vam omekšaju srca onih koji su siromašni a oni još uvijek gladuju kako bi mogli dati svoj doprinos u sustavu financijskog doprinosa džematu.

Osoba se prosto divi ovakvim žrtvovanjima. Uzvišeni Allah je blagoslovio Obećanog Mesiju (as) sa takvim pojedincima, koji su uvjek spremni da učine svaku žrtvu kako bi stekli Allahovu ljubav. Danas ću najaviti novu godinu Vakf i Džedid ovi primjeri će biti povezani sa žrtvovanjima u vezi Vakf i Džedida.

Hazreti Halifatul Masih V (da Allah bude njegov pomagač)je naveo brojne slučajeve o tome kako ljudi čine sve da bi postigli da daju novčani doprinos u svrhu vjere; prodavali su porodične dragulje, a drugi svoju imovinu kao što je sjeme za žetvu za sljedeću sezonu i malu kantu kukuruza kako bi stekli zadovoljstvo Svemogućeg Allaha. Oni koji su dali takve žrtve, vidjeli su da se njihova žetva čudesno udvostručila, njihovi poslovi donijeli su nevjerojatne profite i doživjeli su da kada daju jedinu hranu na Allahovom putu, dobili su mnogo više od onoga što su dali. Oni koji su dali novac koji su uštedjeli za liječenje, čudom su dobili medicinsku pomoć od svog zaposlenika; oni koji su dali zadnji novčić za kupovinu hrane, primali su novac od čudotvornih izvora, a oni koji su dali članarinu smanjivanjem poslovnih troškova imali su toliko trgovine da su morali odbiti ljude. Hazreti Halifatul Masih V (da Allah bude njegov pomagač) dao je primjer siromašne osobe, koji je obećao  da neće piti dnevni čaj i da će novac koji uštedi  dati za članarinu.

Hazreti Halifatul Masih V (da Allah bude njegov pomagač) naglasio je da čak i mali iznos dat sa iskrenošću,Uzvišeni Allah prihvaća na takav način da ga On vrati raznovrsnim i to naknadno postane sredstvo da steknu blizinu Uzvišenog Allaha i ojačaju njihovu veru u Njega. Ovi načini dobivanja prihoda iz neočekivanih izvora nisu puka slučajnost. Ovako se Svemogući Allah odnosi prema onima koji u njega vjeruju, kako bi ojačao njihovu vjeru, a ujedno služi i kao dokaz istinitosti Obećanog Mesije (as). Prema hadisu Časnog Poslanika (savs), ljudi koji se žrtvuju na Allahovom putu, su oni koji se smatraju dostojnim da im zavidimo.

Hazreti Halifatul Masih V (da Allah bude njegov pomagač) je onda najavio početak nove godine za Vakf i Džedid. Uz milost Svemogućeg Allaha, 62. Godina se završila  31. decembra [2019]. Tokom godine, članovi džemata bili su u mogućnosti da skupe ukupno 9.643 miliona funti, što je povećanje od 500.000 funti u odnosu na prethodnu godinu. U smislu ukupnog doprinosa, na prvom mjestu je bila Velika Britanija, Pakistan, Njemačka, SAD, Kanada, Indija, Australija, Indonezija i dva džemata na Bliskom istoku.

Po ukupnom doprinosu zemalja u Africi, pozicije su sljedeće: Gana je 1., Nigerija je druga, Burkina Faso je 3., Tanzanija je 4., Benin je 5., Gambija je 6., Kenija je 7., Mali je  8. mjesto , Sijera Leone je na 9. mjestu, a Kongo-Kinshasa na 10. mjestu.

Uz milost Svemogućeg Allaha, ukupan broj članova koji su učestvovali u Vakf i Džedid bio je 1,821 milion, što je povećanje za 89 000 učesnika. Zemlje koje su uložile značajan napor u vezi sa povećanjem broja sudionika su: Kamerun je stao na prvo mjesto, zatim Senegal, Sijera Leone, Nigerija, Burkina Faso, Indonezija, a postoje i drugi džemati.

Što se tiče ukupne kolekcije, deset velikih džemata iz Velike Britanije su: Islamabad 1. mjesto, Aldershot 2. mjesto, Worcester park 3. mjesto, zatim Birmingham South, Masjid Fazl, Putney, Gillingham, New Malden, Birmingham West i Hounslow North. Prvih pet regija su: Regija Baitul Futuh je 1., zatim regija Masjid Fazl, regija Midlands, regija Islamabad i regija Baitul Ihsan.

Prvih deset džemata za Daftar Atfal su sljedeći: Aldershot je 1. mjesto, zatim Roehampton, Putney, Islamabad, Mitcham Park, Cheam, Leamington spa, Worcester park, Raynes park, Surbiton.

Položaji džemata u Pakistanu prema zbirci od odraslih su sljedeći: Lahore je 1., Rabwah je drugi, a Karachi je treći. Pakistanska valuta je značajno devalvirala i zbog toga Pakistan nije na prvom mjestu. Da je vrijednost valute Pakistana ista kao i prošle godine, ponovno bi bili na prvom mjestu, pa s obzirom na ovo Velika Britanije se nije previše poboljšala.

Položaji okruga Pakistana iz zbirke za odrasle su sljedeći: Islamabad, Sialkot, Rawalpindi, Gujranwala, Multan, Umerkot, Hyderabad, Dera Ghazi Khan, Mirpur Khas i Peshawar.

Prvih deset džemata po pitanju skupljanja su sljedeći: Islamabad, grad Lahore, odbrana Lahore, Darul Zikr Lahore, Gulshan Iqbal Karachi, Samana Bagh Lahore, Rawalpindi, Azizabad Karachi, Gulsham Jami Karachi i Delhi Gate Lahore. Iako su suočeni sa svim vrstama poteškoća, ali ipak Allahovom milošću ljudi se tamo žrtvuju  velikim količinama.

Tri velika džemata u Pakistanu iz zbirke Daftara Atfala su sljedeća: Lahore je 1. mjesto, Karači je 2. a Rabwa je 3. a položaji okruga su sljedeći: Sialkot je 1. mjesto, Gujranwala je 2., zatim Sargodha, Hyderabad, Dera Ghazi Khan, Sheikhupura, Mirpur Khaas, Umerkot, Okara i Peshawar.

U ukupnom doprinosu, prvih pet lokalnih džemata iz Njemačke su: Hamburg je stao 1., zatim Frankfurt, Dietzenbach, Gross-Gerau, Wiesbaden. Položaji prvih deset džemata za kolekciju od odraslih su sljedeći: Neuss, Rödermark, Nieda, Mahdi-Abad, Flörsheim, Friedburg, Bensheim, Langen, Koblenz, Hanau i Pinneberg

Prvih pet regija za Daftar Atfal su sljedeće: Hessen Sud Ost, Hessen Mitte, Towinz, South Rhein, Landcorz, Nijemci bi trebali sami ispraviti imena ovih mjesta pošto je moj report napisan na Urdu.

Položaji prvih deset džemata u SAD-u po ukupnom doprinosu su sljedeći: Maryland, Silicon Valley, Los Angeles, Houston, Centralna Virdžinija, Seattle, Detroit, Južna Virdžinija, Chicago i Sjeverna Virdžinija.

Položaji u Kanadi za njihov ukupni doprinos su sledeći: Vaughan, Calgary, Peace Village, Vancouver, Mississauga.

Položaj velikih džemata [u Kanadi] je sljedeći: Durham, Bradford, Edmonton West, Milton West, planina Hamilton, Ottowa East, Ottowa West, Airedrie, Winnipeg i Abbotsford

Pet uglednih za Daftara Atfala su sljedeći: Vogan – ovo bi trebao biti Vaughan, ali na urdu su to napisali kao Vogan, Calgary, Peace Village, Western, Brampton West.

Pet značajnih džemata za Daftar Atfal su sljedeći: Durham, Bradford, Milton West i Airdire, planina Hamilton.

Položaji provincija u Indiji su sljedeći: Kerala je 1. mjesto, Jammu Kašmir je na drugom mjestu uprkos teškim okolnostima tamo, Karnataka, Tamil Nadu, Telangana, Odiseja, Punjab, Zapadni Bengal, Delhi i Uttar Pradesh.

Stavovi džemata u pogledu doprinosa su sljedeći: Pathapiriyam, Qadian, Hyderabad, Calicut, Bangalore, Kyobator, Kolkata, Karulai, Pengadi

Ukupni položaji prvih deset džemata u Australiji su sljedeći: Melbourne Long [Warren], Castle Hill, Melbourne Berwick, Marsden Park, Adelaide South, MT Druitt, Penrith, Black Town, Canberra i Perth.

Položaj džemata u Australiji za kolekciju iz Atfalla je sljedeći: Melbourne Long Warren, Adelaide South, Melbourne Berwick, MT Druitt, Penrith, Logan East, Perth, Marsden Park, Castle Hill i Logan West.

Položaj džemata u Australiji za kolekciju od odraslih je sljedeći: Castle Castle, Melbourne Long Warren, Marsden Park, Melbourne Berwick, MT Druitt, Black Town, Adelaide South, Penrith, Canberra i Perth. U Australiji su trenutno požari i prouzrokovali su puno razaranja, neka im se Svemogući Allah smiluje i neka ljudi Australije prepoznaju svog Stvaraoca. Uprkos svemu tome, Ahmedi nude velike žrtve. Neka Svemogući Allah puno blagoslovi bogatstvo i potomstvo svih onih širom svijeta koji su se žrtvovali.

Kao što je ranije spomenuto, ekonomska situacija Pakistana se pogoršava, uslijed čega je njihova valuta značajno devalvirala. Dakle, oni su zaostali na listi zbog toga. Uprkos svemu tome, nisu dozvolili da se njihove žrtve smanje. Slično tome, politička situacija u Pakistanu je također nestabilna i to ima utjecaja na ekonomske uvjete. Nadalje, u toj regiji tenzije se povećavaju između Indije i Pakistana. U kontekstu cjelokupne situacije u svijetu ovo je kao da sam svijet poziva na svoje vlastito uništenje. Bliski Istok također pada u još veći nered. Postoji sve veća mogućnost izbijanja rata između SAD-a, Irana i Izraela. Ne postoji jedinstvo među muslimanskim zemljama. Stoga bismo se trebali skrušeno moliti da spasimo svijet od katastrofe i da se čovječanstvo okrene Svemogućem Allahu. Neka Svemogući Allah obaspe Njegove blagoslove i podari im mudrost i razumijevanje.

Ulaskom u novu godinu, oblaci oluje se i dalje okupljaju. Dakle, kako bismo ovu godinu učinili blagoslovljenom, trebamo se moliti Svemogućem Allahu da On zaustavi vlade koje samo žele dokazati svoju superiornost nad drugima da svijet odvedu u propast. Neka ove vlade ne unište čovječanstvo radi svoga ega i slijedeći svoje utvrđene interese. Neka im Svemogući Allah podari mudrost. Dakle, ovaj istinski novogodišnji pozdrav postavlja veliku odgovornost na svakog Ahmadi, bilo da je to muškarac, žena ili dijete i moramo iskoristiti sve svoje snage, sposobnosti i nastojati da ovo što više postignemo. Kroz naše molitve moramo uspostaviti poseban odnos sa Svemogućim Allahom i tek tada možemo dobiti blagodati ove godine. Neka nam Svemogući Allah ovo omogući.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp