U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Ljudi izvrsnih osobina

Kratki sadržaj

Poslije proučenog Šehadeta, Euze i Sure El – Fatihe, Hazreti Halifatul Masih V (da Allah bude njegov pomagač) je rekao:

Na zadnoj hutbi govorio sam o životu Hazreti Sa’ad bin Ubadah. Danas ću da nastavim da govorim o nekim detaljima njegovog života. Hazreti Sa’ad bin Ubadah je bio jedan od dvanaest vođa koji su bili postavljeni na drugom bai’atu (zakletvi) na Akbi. On je bio poglavica cijelog Hazrađ plemena.

U vrijeme Časnog Poslanika (savs) ubrajan je u najuglednije Ensarije. Toliko da nakon smrti Časnog Poslanika (savs) njegovo ime su Ensarije predložili za Halifu. Časni Poslanik (savs) uspostavio je vezu bratstva između hazreti Sa'd (ra) i Sulaiba (ra) bin Umaira, koji je  došao iz Meke u Medinu. Hazreti Sa'd (ra) bin Ubadah donosio je izvrsnu hranu  Časnom Poslaniku (savs) i njegovim ashabima, dok je boravio u kući hazreti Ebu Ajjub Ensarije (ra) u periodu od 7 mjeseci nakon doseljenja iz Meke sve dok se Poslanikova džamija nije izgradila i susjednih stambenih prostori. Hazreti Sa'd (ra) bin Ubadah pozvao je Časnog Poslanika u svoju kuću i vrlo lijepo ga je ugostio. Časni Poslanik (savs) se pomolio za njega da pobožni ljudi i dalje jedu iz njegovog doma, i da meleci  se mole za njega. Hazreti Sa'd (ra) bin Ubadah je vodio 80 ashaba u njegovu kuću da se nahrane; ovo su bili siromašniji ashabi koji bi sjedili u blizini kuće Časnog Poslanika (savs). Za njih bi se najviše brinuo hazreti Sa'd (ra) bin Ubadah.

Godinu poslije preseljenja u Medinu, u mjesecu Safer, Časni Poslanik (savs) se uputio prema Abvah, mjesto koje se nalazi 23 milje od Đuhfa, u direkciji prema Mekki. Hazreti Halfiatul Masih V ( da Allah bude njegov pomagač) je objasnio riječ “ Gazvah” je putovanje na kojem je Časni Poslanik (savs) učestvovao. Sarijjah ili Ba’ath je putovanje koje je Poslanik (savs) naredio ali nije učestvovao u njemu. Prije polaska Časni Poslanik (savs) je postavio Sa’d bin Ubada, koji je bio poglavica Hazrađ plemena, za Emira Medine dok Poslanik je odsutan, i onda je krenu prema jugo-zapadu od Medine prema Meki, dok konačno nije stigao u Vaddan. Kad je stigao tu Časni Poslanik (savs) je počeo razgovor i diskusiju sa poglavicama plemena Benu Damrah, i potpisao je ugovor sa njima.

Što se tiče učestvovanja Hazreti Sa'da (ra) bin Ubadeha u bitci na Badru, postoje dva različita mišljenja koja su sugerisala da je on bio spreman da učestvuje, ali ga je ugrizao pas i kao rezultat toga nije bio u mogućnosti da učestvuje u bitci. Časni Poslanik (savs) je izjavio da, iako Sad (ra) nije učestvovao u bitci, u potpunosti je želio da učestvuje i tako mu je dodelio dio ratnog plijena. Hazreti Sa'd (ra) bin Ubadah je učestvovao u svim bitkama uz Časnog Poslanika (savs), uključujući  bitke na Badru, Uhudu i Hendeku.

Hazrat Sa'd (ra) bin Ubadah je objasnio Čanom Poslaniku (savs) razloge koji stoje iza nepristojnog ponašanja Abdullaha bin Ubajj bin Saluula. Hazrat Sa'd (ra) bin Ubadah je objasnio da su ljudi iz Medine ranije odlučili da ga imenuju, tj. Abdullaha bin Ubajja, za svog vođu i da stave krunu liderstva na njegovu glavu. Međutim, dolaskom Časnog Poslanika (savs) to mu je oduzeto. Zbog toga je bio ljubomoran na Poslanika (savs) i rekao je gore spomenuto. Čuvši to, Časni  Poslanik (savs) mu je oprostio. Nakon sjajnog uspjeha Muslimana na Badru, Abdullah bin Ubajj bin Saluul je potvrdo vjerovanje u Časnog Poslanika (savs) i zakleo se za vjernost njemu, i prihvatajući Islam sa tim.

Hazreti Sa'd (ra) bin Ubadah je bio dio ratnog vijeća za Bedr i imao je čast čuvati Časnog Poslanika (savs) noć prije bitke na Uhudu. Hazreti Sa'd (ra) bin Ubadah bio je među onim ashabima (ra) koji su odlučno stajali uz Časnog Poslanika (savs) za vrijeme bitke na Uhudu. Kada se Časni Poslanik (savs) vratio u Medinu iz bitke na Uhudu i sišao sa svog konja, pridržali su ga Hazreti Sa'd (ra) bin Muaz i Hazreti Sa'd (ra) bin Ubadah do njegove kuće. Časni Poslanik (savs) je zadobio povrede, pa je sišao s konja i uzeo pomoć ova dva ashaba.

Ghazwa Hamra-ul-Asad odvijao se u mjesecu Ševalu, u 3 godini poslije Hidžre. Kada se Časni Poslanik (savs) vratio sa bitke na Uhudu. Kurejšije su se zaustavili u Rauhi, koja se nalazi oko 36 milja od Medine. Dok su u ovom mjestu, Kurejšije su mislili da će, budući da su muslimani teško pretrpjeli povrede i gubitke, da se oni trebaju da vrate i započnu iznenadni napad na Medinu. Zbog gubitka koji su pretrpjeli muslimani, oni neće moći im uzvratiti. Nakon toga, kada je Časni Poslanik (savs) saznao za njihove namjere, odlučio je krenuti i slijediti Kurejšije. Stigao je do Hamra-ul-Asada. Hamra-ul-Asad je oko 8 milja od Medine. Kad je vojska Kurejšija saznala da se Časni Poslanik približava, brzo su otrčali prema Meki. Kada su saznali da su Muslimani, umjesto da pokažu slabost, zapravo došli da ih napadnu, oni su pobjegli. Hazeti Sa'd (ra) bin Ubadah je doveo 30 deva i hurmi na Hamra-ul-Asad za hranu.

Nakon uspjeha u borbi Benu Nazir koja se desila   u Rabi-ul-Evalu u  4 dodini poslije Hidžre. Hazreti Sa'd (ra) bin Ubadah i Hazreti Sa'd (ra) bin Muaz predložili su Časnom Poslaniku (savs). da podijeli cijelokupan ratni plijen Muhadžirima. Na to je Časni POslanik (savs) rekao:” O Allahu! Obaspi Svoju Milost na Ensarije i njihove sinove.”

Majka hazreti Sa'd (ra), hazreti Hamrah (ra) bint Masud bila je među ženskim ashabima. Preminula je kad je Časni Poslanik (savs.) otišao u Ghazva Dumat-ul-Jandal, a Hazreti Sa'd (ra) je bio uz Časnog Poslanika u ovoj bitci. Hazreti Sa'd (ra) dobio je vijest skoro mjesec dana kasnije o njenoj smrti. Kad je saznao o smrti svoje majke, zatražio je od Časnog Poslanika (savs) da joj klanja dženazu u odsustvu, i Časni Poslanik (savs) je to uradio.  Hazreti Sa'd (ra) bin Ubadah je tražio savjet od  Časnog Poslanika u vezi  obećanja koje je njegova majka obećala, ali je preminula prije nego što je ona to mogla ispuniti. Časni Poslanik (savs) je rekao da bi to trebao ispuniti umjesto nje. Hazreti Sa'd (ra) je iskopao bunar u ime svoje majke. Hazrat Sa'd (ra) bin Ubadah je bio vrlo velikodušan i otvoreno je radio dobročinstvo. Nastavit ću da  govorim o njemu na slijedećoj hutbi, inshAllah.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp