U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Ljudi izvrsnih osobina

Kratki sadržaj

Poslije proučenog Šehadeta, Euze i Sure El- Fatihe, Hazreti Halifatul Mesih V (da Allah bude njegov pomagač) je rekao:

Na prošloj hutbi sam govorio o životu Hazreti Ubah bin Gazvan (ra), i nastavit ću detalje o njegovom životu.

U 2 godini poslije Hidžre, Časni Poslanik (savs) je poslao obavještajnu ekspediciju u Nahlah pod liderstvom hazreti ‘Abdullaha bin Đahš (ra). Hazreti ‘Utbah (ra) je također bio dio ove ekspedicije. Spomenut ću neke kratke detalje o ovoj ekspediciji. Časni Poslanik (savs), poslao je grupu od osam ashaba muhadžira iz različitih Kurejšinskih plemena i dao svom vođi zapečaćenu kovertu koja  se  trebala da otvori i pročita kad odputuju dva dana od Medine. Abdullah (ra) je otvorio upute Časnog Poslanika (savs) koji je naredio ovoj grupi da istražuju obavještajne informacije o Kurejšijama i jave im o njima. Svi ashabi koji nisu želili nastaviti misiju bilo im je dozvoljeno da se vrate u Medinu bez ikakvih zadržavanja. Svi ashabi su rado učestvovali u misiji i ova grupa je krenula prema Nahli.

Sa'd bin Ebi Vakkas (ra) i ‘Utbah bin Ghazvan (ra) su izgubili svoje kamile dok su putovali, i odvojili su se od drugih ashaba, i ova grupa je sada ostala sa samo šest ljudi. Stigli su do Nahla i počeli su da rade izvidnicu… “tj. Tražili su informacije i obavještajne podatke o pokretima i namjerama nevjernika iz Meke, u slučaju da planiraju napad na muslimane. Oni su radili u tajnosti, ali nažalost, suočili su se sa karavanom Kurejšija, koji su ih prepoznali. Bili su vrlo blizu Ḥarema i ako se grupa Kurejšija ne bi tu zaustavila, sutradan bi ušli u Harem, i tu je bilo zabranjeno da se ratuje. Stoga su muslimani napali ovu grupu, i kao rezultat toga jedan čovjek nevjernika je ubijen, a dva zarobljena. Međutim, četvrti je nažalost pobjegao.

Nakon toga Abdullah bin Đahš (ra) i njegovi drugovi su se brzo vratili u Meku sa plijenom od ovog karavana kako bi izbjegli napad Kurejšija. Kada je Časni Poslanik (savs) otkrio da su ashabi napali karavan, bio je izuzetno nezadovoljan. Prenosi se da kada su  došli kod Časnim Poslanikom (savs) i obavijestili šta se desilo, Časni Poslanik (savs) izuzetno je bio nezadovoljan i odbio prihvatiti plijen. Nakon toga, Abdullah (r.a.) i njegovi drugovi osjetili su krajnje kajanje i sramotu. Sa druge strane, Kurejšije su također počeli ogromnu pobunu i govorili da su muslimani prekršili svetost Svetog mjeseca i počeli se pripremati za napad na Medinu sa još većim žarom i mukom. Časni Poslanik (savs) je oslobodio obojicu zarobljenika oni su platili odplatu da budu oslobođeni.

Hazreti Utbah bin Ghazvan (ra) je imao čast da učestvuje zajedno sa Časnim Poslanikom (savs) u bitci na Badru i svim bitkama nakon toga. Hazreti Utbah bin Ghazvan (ra) bio je među elitnim strijelcima Časnog Poslanika (savs). Hazreti Utbah (ra) je preminuo u 57. godini života. Bio je visok i zgodan muškarac.

Slijedeći ashab koga ću spomenuti je Hazreti Sa'd (ra) bin Ubadah. Hazrat Sa'd (ra) bin Ubadah pripadao je plemenu Banu Saida, koje je bilo ogranak Hazrađ koje je Ensarijsko pleme. Ime njegovog oca bilo je Ubadah bin Zulaim. Hazrat Sa'd (ra) bin Ubadah bio je vođa svog naroda i izuzetno velikodušan. Učestvovao je u svim borbama i držao zastavu Ensarija. Hazreti Sa'd (ra) bin Ubadah je bio častan i među vođama svoga naroda u Medini i za njegovo liderstvo bio je vrlo poštovan od strane svog naroda. U doba neznanja prije dolaska Islama, hazreti Sa'd (ra) bin Ubadah je bio pismen, iako u to vrijeme to je bila rijetkost. Također je bio jako vješt u plivanju i sa strijelama. Svako ko je posjedovao ove kvalitete bio bi poznat kao “Kamil”. Hazreti Sa'd (ra) bin Ubadah prihvatio je Islam tokom drugog bai’ata (zakletve) na  Akabi.

Drugi bai’at (zakletva) na Akabi, kad je skoro 70 ljudi tražilo privatni sastanak sa Časnim Poslanikom (savs). Vrijeme sastanka bilo je postavljeno u polovini mjeseca Zul u  sred noći. Radi njihove sigurnosti, Časni Poslanik (savs), naredio je Ensarijama da dolaze u parovima, a ne u skupinama, te da ne bude one koji spavaju i da ne čekaju odsutne. Tako, kad je stigao određeni datum, u toku noći, kad je prošlo oko trećina noći, Časni Poslanik (savs) je napustio svoj dom. Sa sobom je poveo amidžu Abbasa, koji je još bio idolopoklonik, ali je volio Časnog Poslanika (savs) i bio je poglavar dinastije Hašim. Okupljenoj grupi, Časni Poslanik (savs) je proučio nekoliko ajeta iz Časnog Kur'ana i u kratkom obraćanju opisao učenje Islama i uzeli su zakletvu na vjernost. To se zove ‘Drugi Bai'at na Akabi’. Poslanik (savs) je imenovao dvanaest vođa ove stranke. Jedan Kurejšija, koji se krio slušajući sve ovo, povikao je neke ružne  primjedbe o Časnom Poslaniku (savs). Ovaj glas je zaprepastio sve, ali Poslanik (savs) je ostao potpuno miran i savjetovao je muslimanima da odu natrag opet u parovima a ne u velikim grupama. Kurejšije su pratili ovu grupu i zarobili su  Sa'd bin ‘Ubadaha (ra), koji je napadnut na kamenim ulicama Meke. Vukli su ga za njegovu kosu i udarali. Konačno, kad su Đabir bin Muṭ'im i Ḥaris bin Ḥarb koji su poznavali Sada, dobili vijest o tome, spasili su ga od okrutnih Kurejšija. ”

Postoje i drugi događaji koji su u vezi hazreti Sa'd bin Ubadah (ra) o kojem ću govoriti u narednoj hutbi, ako Bog da.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp