U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Ljudi izvrsnih osobina

Kratki sadržaj

Poslije proučenog Šehadeta, Euze i Sure El – Fatihe, hazreti Halifatul Masih V (da Allah bude njegov pomagač ) je rekao:

Spomenut ću zadnje detalje u vezi života hazreti Sa’ad bin Ubadah (ra).

Poslije smrti Časnog Poslanika (savs), Ensarije su želili da hazreti Sa'd bin Ubadah (ra) postane halifa, jer je on bio vođa njihove zajednice. Kada je hazreti Ebu Bekr (ra) izabran za halifu, to je učinilo da hazreti Sa'd bin Ubadah (ra) ostane neodlučan. Nakon što je izabran za halifu, hazreti Ebu Bekr (ra) poslao je poruku hazreti Sa'd bin Ubadeh (ra) pozivajući ga da uzme Bai’at (zakletvu), koju je on odbio. Njegovo pleme je dalo zakletvu na vjernost, ali hazrat Sa'd bin Ubadah (ra) je to odbio. Nakon savjetovanja sa svojim savjetnicima, hazreti Ebu Bekr (ra) odlučio ga je ostaviti na miru. Nakon smrti hazreti Ebu Bekra (ra), hazreti Omer (ra) je izabran za halifu. Hazrat Sa'd bin Ubadah (ra) je odbio  da isto da Bai’at i preselio se u Siriju.

Hazreti Musleh Mau'ud (ra) elokventno je opisao zašto je važno dati zakletvu halifi, kakav je status halifata i kakav je značaj ovog ponašanja hazreti Sa'da? Hazreti Musleh Mau'ud (ra) objasnio je da je možda hazreti Sa'd bin Ubadah (ra) smatrao da je uvrijeđen zato što nije bio izabran za halifu, nije cijenio da su muslimani konsenzusom birali halifu, pa je odbio da položi zakletvu na vjernost. Hazrat Musleh Mau'ud (ra) je izjavio  u jednoj od svojih hutbi : “Katal [znači ubiti na urdu] također se odnosi na prekidanje nečijih veza. Međutim, hazreti Omer (ra) ga nije ubio, niti bilo koji drugi ashab. Prema tome, jedna interpretacija fraze “Ubiti Sa'da” jest prekinuti veze sa njim i svako iz zajednice  da prekine vezu sa njim. “

Prema hadisima hazreti Sa’ad je ostao živ čak i poslije hilafeta od hazreti Omera (ra) i niko nije ni prst podigao na njega.

Hazreti Musleh Mau'ud (ra) kaže: “Status Hilafeta je takav da odvajanje od hilafeta ne zaslužuje bilo kakvu čast.” Hazrat Musleh Maud (ra) objasnio je da je hazreti Khalifatul Masih I (ra) objasnio da u Kur'anu, postaje kristalno jasno da je prvi neprijatelj hilafeta bio Iblis. Allah Uzvišeni učinio je Adema  halifom (nasljednikom), a njegov neprijatelj je bio Iblis. Hazreti Halifatul Masih I (ra) je tada rekao: “Ja sam i halifa, a ko god je moj neprijatelj je (manifestacija) Iblisa.”

Hazrat Musleh Maud (ra) je objasnio da je halifa mogao biti ‘Mamuur’ (doslovno znači ‘zapovjeđeni’) ili ne ‘Mamuur’. Hazreti Adem je bio ‘Mamuur’ i halifa. Svaki Poslanik je ‘Mamuur’, kao i halifa. u isto vrijeme je naredba za davanja poslušnosti halifi, mamuuru ili nemamuru. Doista, postoji jasna razlika u razlogu zašto se treba pokazati poslušnost obojici; treba pokazati poslušnost poslaniku jer je on žarište Božije objave i čistoće a halifa treba da se sluša jer je postavljen da izvršava i širi objave koje je donio poslanik. Ova poslušnost je bezuslovna i ne može se napustiti zbog lične greške halife. Ne može se nikad odvratiti od poslušnosti koju je Allah Svemogući odredio. Uloga halife je da uspostavi jedinstvo i onda poslušnost prema njemu je obavezna.

Hazreti Musleh Maud (ra)  je objasnio da Bog dopušta poslanicima da prave ljudske greške, kako bi pokazali razliku između Boga i poslanstva. Božiji način na koji Poslanici imaju prirodne ljudske slabosti i Bog se u to ne miješa. Ove ljudske pogreške služe kao izvor za moralnu obuku nacije, na primjer, postoji Sehvi sedžda ako neko nehotice pogriješi u toku Namaza. Dakle, ovo je takva greška koju mogu učiniti čak i poslanici. Allah, dž.š., čuva sve postupke poslanika. Za halife su sva njihova djela pod Božijom zaštitom koja su povezana sa napretkom zajednice. Čak i ako halifa ikad pogriješi, Uzvišeni Allah je učinio svoju vlastitu odgovornost da je ispravi. Ukratko, halifa nije odgovoran za svoje postupke u vezi sa Nizamom (postojećim sistemom u džematu), već je sam Bog odgovoran. Onda se kaže da Uzvišeni Allah bira samog halifu. Međutim, to ne znači da halifa ne može pogriješiti. Ono što ovo znači je da Uzvišeni Allah ispravlja bilo kakve greške putem halife. Ili, alternativno, Uzvišeni Allah osigurava da nijedan negativno djelo ne bude rezultat bilo koje greške koju je napravio halifa.

Hazreti Musleh Mau'ud (ra) objašnjava da je u svakom slučaju potrebno biti poslušan halifi, jer je to neophodno za nesmetano funkcioniranje sistema ‘Sijasat [tj. politika] džemata. Neki će se odmah iznenaditi kad čuju riječi „džematska politika“ i znatiželjno će razmišljati šta ovo znači. U općenitoj terminologiji, riječ „politika“ nazivamo negativnom riječi. A zaista u leksikonu riječ „politika“ koja znači pravilno funkcionisanje sistema, korištenje razuma kada se nešto provodi, osiguravanje postojanja sistema za sprečavanje zla, korištenje razuma i mudrosti da se nešto provede i da se da sposobnost da se međunarodna pitanja rešavaju na ispravan način. Hazreti Musleh Mau'ud (ra) ovdje koristi riječ “politika” za svoje pozitivno tumačenje. Označava mudrost, razumevanje, inteligenciju, oštrinu i sposobnosti potrebne za pravilno funkcionisanje sistema.

Hazreti Musleh Maud (ra) dalje kaže: „… jedan od najvažnijih atributa Hilafeta je da oni podržavaju i sprovode administraciju. Zbog toga je obavezno uzeti njihov Bai’at. Hazreti Sa'd bin Ubadah (ra) nije dao Baijat  hilafetu, zato ga ashabi (ra) više nisu držali na istom nivou i  poštovanju i časti kao prije i nisu bili zadovoljni sa njim. Stoga, tvrditi da se može održati čin i status bez davanja Bai'ata Halifi i pridržavanja Nizam i  Islama potpuno je suprotno historiji i učenju Islama.

Hazrat Sa'd (ra) bin Ubadah preminuo je u Siriji, on je vršio nuždu neko ga je pogodio strijelom i  umro je. Mezar Hazreti Sa'd (ra) nalazi se u selu zvanom Munaiha koje se nalazi na južnom području blizu Damaska.

Sada ću spomenuti neke detalje o dvije preminule osobe i klanjat ću im dženazu u odsustvu.

Prvi je poštovani Syed Muhammad Sarwar Shah Sahib koji je bio član Sadr Anjumana Ahmadiyya Kadian. Preminuo je 8. januara u 85. godini – svi smo Allahovi i Njemu se vraćamo. Bolovao je od raka, ali je ovu bolest podnosio s velikom snagom, strpljenjem i odlučnošću i sve do smrti, nastavio je izvršavati svoje dužnosti. 1995., nakon penzionisanja, posvetio je svoj život služenju džematu. 1996. Hazrat Halifatul Masih IV (rh) povjerio mu je razne odgovornosti. lmao je priliku da obavi Umru. Hazreti Halifatul Masih IV (rh) također ga je imenovao za revizora i također kao jednostruku komisiju. Do smrti je služio kao revizor. On je također imao priliku da služi devet godina u Kaza odboru. Slično tome, imao je priliku da služi i kao predsjednik i kao član mnogih odbora. Takođe je imao priliku da bude član Sadr Anjumana Ahmadije do smrti. Imao je sjajne administrativne vještine. Bio je veoma redovan u obavljanju tahadžud namaza. Uvijek bi bio tačan u obavljanju svojih namaza i klanjao bi ih u Mubarek džamiji. Kad su mu ruke i noge postale izuzetno slabe, uzeo bi podršku drugih i išao u džamiju. Uvijek bi išao na vrijeme na džumu i sjedio u prvom safu. Ostao bi u džamiji nakon akšam namaza do jacije i proveo bi vrijeme klanjajući  nafile, učeći dove  i sjećanje na Svemogućeg Allaha. “

Druga dženaza je od  cijenjene Shaukat Gohar Sahibe koja je bila supruga dr. Latifa Quraish Sahib iz Rabve i kćerka Maulana Abdul Malik Khan Sahib. Preminula je u Rabvi 5. januara u dobi od 77 godina – zaista smo  Allahovi i Njemu se vraćamo. Allahovom milošću ona je također bila Musi. Njen otac je bio  sjajan naučnik i ona je od malih nogu imala želju da služi džemat. Obavljala je mnoge dužnosti u mnogim kapacitetima više od 50 godina. Milošću Svemogućeg Allaha bila je veoma pobožna žena i nesebična u svojoj službi u  Zajednici. Jedna kćerka koja živi u SAD-u piše da su me na fakultetu druge djevojke vrijedjale jer sam Ahmadi muslimanka. Nazvala sam majku i počela plakati, međutim, ona mi je dala divne savjete, navodeći da nema razloga za plakanje, jer je to bilo kod svih poslanika i da imam priliku slijediti njihovu praksu. Također je rekla da da ako ikad trpim bol na putu zbog Ahmadijjata, tada svemogući Allah nikada me neće pustiti da propadnem. ”

Neka Allah Uzvišeni uzdigne status umrlih i omogući njihovoj djeci da idu njihovim stopama. Neka budu pobožni, pravedni, sluge svojoj vjeri i neka uvijek imaju čvrstu i odanu vezu sa halifatom.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp