U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Ljudi izvrsnih osobina – Hazreti Omer Ibn Al-Hatab r.a.

Kratki sadržaj

Pravilno upućeni halifa – hazreti Omer r.a.

Poslije proučenog šehadeta, euze I sure el – Fatihe Hazreti Halifatul Masih V (da Allah bude njegov pomagač ) je rekao da će nastaviti govoriti o detaljima iz života hz. Omera (ra).

Bitka kod Buvejba

Halifa (aba) je rekao da je još jedna bitka koja se odigrala u doba hazreti Omera (ra) bila bitka za Buvejb, koja se takođe odigrala kod Džisra. Buvejbb je rijeka u blizini Kufe. Ova bitka se vodila tokom mjeseca ramazana. Kufa je kasnije naseljena nakon ove bitke. Kao što je to bio slučaj s prethodnom bitkom, trebalo je prijeći most. Dok je odlučivao na koju će stranu preći, hazreti Omer (ra) rekao je protivničkoj strani da trebaju prijeći, jer su posljednji put muslimani prešli most. Dok su se činovi pripremali, hazreti Musanna (ra) je jahao i pregledao redove, te ih savjetovao u vezi s bitkom. Uslijedila je žestoka bitka u kojoj je zabilježeno da je 100 000 Perzijanaca poginulo u porazu. Dok su se preostali Perzijanci povlačili prema mostu, hazreti Musanna (ra) ih je slijedio i srušio most. Kasnije će hazreti Musanna (ra) izraziti žaljenje što je krenuo za onima koji su se već povlačili i više nisu bili spremni za borbu. To je moral s kojim bi muslimani čak išli u bitku.

Huzur (aba) je rekao da se na maloj udaljenosti od bojišta, na mjestu po imenu Kavadis, nalazio kamp za žene i djecu onih koji su učestvovali u bitci. Nakon bitke, dok su neki muslimani jahali natrag u logor, žene su mislile da su to vojnici sa suprotne strane. Tako su okružili  djecu i počeli vojnike gađati kamenjem, sve dok nisu shvatili da su muslimani. Jedan od muslimanskih vojnika izrazio je da se ništa manje ne bi očekivalo od hrabrih muslimanki.

Bitka kod Kadisije

Huzur (aba) je rekao da je bila i bitka kod Kadisije. Kadisija se nalazi u današnjem Iraku. Ovo je bila odlučujuća bitka uslijed koje je perzijska vlast pala na muslimane. Vidjevši pobjede muslimana, Perzijanci su počeli utvrđivati svoje palače i tvrđave. Hazreti Omer (ra) uputio je da se vođe i poglavice okupe i vode ovu bitku protiv Perzijanaca. Hazreti Omer (ra) se posavjetovao s nekim starješinama o tome treba li pratiti vojsku, a mnogi su se složili da bi trebao otići i čak komandovati vojskom. Međutim, bilo je onih kao što je hazreti Abdur Rahman bin Auf (ra) koji je rekao da hazreti Omer (ra) ne treba ići. Kasnije je hazreti Omer (ra) održao opći skup na kojem je rekao da je, iako želi pratiti vojsku, bio upozoren da to ne učini, a zatim je potražio nekoga ko bi trebao voditi i komandovati vojskom. Na preporuku, hazreti Omer (ra) je imenovao hazreti Sad'a bin Ebi Vekasa (ra).

Halifa da Allah bude njegov Pomagač je rekao da je prije slanja vojske hazreti Omer (ra) dao hazreti Sadu detaljne smjernice i upute o tome kako taktički izvesti ovo putovanje i bitku. Hazreti Omer (ra) je poslao četiri hiljade ljudi zajedno sa hazreti Sa'dom (ra) iz Medine, a na putu za Iran muslimani su se počeli pridruživati vojsci, a po dolasku muslimanska vojska brojala je 30.000. Važnost ove bitke može se razumjeti iz činjenice da je bilo 99 ashaba Časnog Poslanika savs koji su bili dio vojske.

dalje je rekao da je tokom putovanja i bitke hazreti Omer (ra) komunicirati sa hazreti Sadom putem pisama i tražio ažuriranja i razvoj kako bi mogao pravilno savjetovati. U stvari, on je naložio hazreti Sadu (ra) da mu piše tako detaljno, da će moći zamisliti sve što se događa.

Huuzur (aba) je rekao da je 14 ljudi izabrano da ode u palatu Jazdegerd kako bi ga pozvali u islam. Na to je Jazdegard žestoko odbio i poslao nazad korpu zemljesa sobom. Iranska vojska, pod komandom Rustama, ulogorila se u Kadisiji. Rustam je zatražio da mu se pošalje predstavnik muslimana radi pregovora. Hazreti Ribi je poslan kod Rustama i odredio je tri mogućnosti; prvi je bio da prihvati islam ili da plati porez, a treći je bio da će, ako Perzijanci pokrenu napad, doći do bitke. Kasnije su drugi muslimanski predstavnici otišli kod Rustama i svi su predstavili iste tri mogućnosti. Nakon što se sastao sa svim predstavnicima, Rustam je rekao da će on i njegova vojska uništiti muslimane.

Pobjeda muslimana nad Perzijancima

Tako se odigrala bitka. Bitka se nastavila tri dana, a treće noći muslimani su ostali budni, planirajući svoj napad za sljedeći dan, i borili se s velikom hrabrošću. Tog dana Rustam je poginuo u bitci, nakon što su to čuli, Perzijanci su izgubili nadu i počeli su se povlačiti.

Huzur je rekao da je bilo nekih Perzijanaca koji su imali ranije dogovore sa muslimanima, pa je održana konsultacija šta treba s njima učiniti. Odlučeno je da, ako postoje Perzijanci koji su imali ranije dogovore s muslimanima i nisu se pridružili bitci, treba poštovati njihove sporazume. Slično, prema onima koji se nisu pridružili bitci, ili onima koji su bili prisiljeni i prisiljeni da se pridruže bitci, i oni će biti tretirani popustljivo. Oni koji su imali ranije dogovore, ali su ih raskinuli i pridružili se borbi protiv muslimana, bili su pozvani da sklope nove sporazume, i bilo im je dozvoljeno da ponovo nastane svoju zemlju, po povećanoj stopi poreza.

Voljeni Halifa (aba) je rekao da će u budućim hutbama nastaviti da ističe događaje iz života hazreti Omera (ra).

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp