U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Ljudi izvrsnih osobina – Hazreti Omer Ibn Al-Hatab r.a.

Peti Halifa i poglavar Ahmadija muslimanskog džemata

Kratki sadržaj

Pravedno upućeni Halifa – Hazreti Omer r.a.

Poslije proučenog Šehadeta, Euze i sure El- Fatihe Hazreti Halifatul Masih V (da Allah bude njegov pomagač) je rekao da će nastaviti da govori o životu Hazreti Omera r.a.

Pobjeda u  Madainu

Halifa, da Allah bude njegov pomagač je rekao da je Madain osvojen u doba hazreti Omera (ra), pobjede koju je predskazao Časni Poslanik savs. Tokom bitke kod rova, dok je udarao u stijenu koja se našla na putu dok je kopao rov, Časni Poslanik s.a.v.s. je predskazao pobjedu islama u Siriji, Perziji u dvorcima Madain i Jemen u dvorcima Sana. Iako su se u to vrijeme neki ljudi šalili govoreći kako bi muslimani osvojili tako velika carstva? Ipak, to su bila proročanstva koja su se sva ispunila.

Huzoor (aba) je rekao da se Madain nalazi južno od Bagdada, a budući da su ovdje bili naseljeni različiti gradovi, Arapi su ga nazvali Madain, ili mnogi gradovi. Tu je Kisra također boravio u bijelom dvorcu. Hazreti Sa’d (ra) je vodio vojsku prema tamo, a rijeku Tigris je trebalo prijeći da bi se tamo stiglo. Brodovi su već bili zaplijenjeni, pa je hazreti Sa'd (ra) tražio način da pređe rijeku. Jedne noći ugledao je san u kojem muslimani na konjima prelaze rijeku. Stoga su muslimani upravo tako prešli i kasnije zauzeli dvorac Kisra, čime su ispunili predskazanje koje je dao Časni Poslanik, savs.

Bitka kod Džalule

Huzur (aba) je rekao da su se Perzijanci tada okupili na mjestu zvanom Džalulah, gradu u Iraku, gdje su započeli pripreme za borbu protiv muslimana. Prema uputstvima hazreti Omera (ra), hazreti Sa‘d (ra) je poslao hazreti Hašima bin Utbaha (ra) sa vojskom od 12.000 ljudi. Kad su muslimani stigli, opkolili su Džalulah i tamo ostali mjesec dana, za to vrijeme su izbile borbe. Muslimani su na kraju pobijedili, a također su upitali hazreti Omera (ra) da li da krenu dalje za tim ljudima, na što je hazreti Omer (ra) odgovorio da ne trebaju, jer bi to živote muslimana dovelo u daljnju opasnost.

Huzur (aba) je rekao da je, ugledavši mnoge ratne plijene, hazreti Omer (ra) počeo plakati. Neko je pitao zašto plače, jer je ovo bilo vrijeme velike radosti. Hazreti Omer, ra, odgovorio je rekavši da kada ljudi naiđu na takvo bogatstvo, potencijal pohlepe i neprijateljstva se povećava, a ovaj strah ga je rasplakao. Huzur (aba) je rekao da u muslimanskoj naciji danas vidimo takvu pohlepu i neprijateljstvo nad svjetskim bogatstvom.

Halifa (aba) je rekao da je hazreti Sa’d (ra) prenio hazreti Omaru (ra) informaciju da se perzijska vojska okuplja u mjestu zvanom Masabzan kako bi napala muslimane. Hazreti Omer (ra) uputio je da se Zaarar bin Hattab pošalje sa vojskom u borbu protiv njih. Muslimani su tamo otišli i pobijedili, nakon čega su mještani pobjegli. Međutim, Zarar bin Khattab ih je pozvao nazad da žive u svom gradu. Zabilježeno je i da je ovo mjesto osvojeno bez ikakve bitke.

Osvajanje Khuzestana

Huzur (aba) je rekao da je Khuzestan također osvojen u doba hazreti Omera (ra). Pod Utbah bin Gazvanom, hazreti Omer (ra) je poslao malu vojsku na ovo mjesto jer je tamo vidio razne taktičke prednosti. Činilo se da je primarna svrha zaustaviti daljnju opskrbu koja je dolazila do perzijske vojske, a koju su koristili za borbu protiv muslimana.

Huzur (aba) je rekao da je u pobjedi nad Ahwazom muslimanska vojska predvođena Mugirom bin Ša‘bahom i Abu Musa Aš‘ari. Zabilježeno je da je tokom ovog osvajanja muslimanska vojska zarobila mnoge robove. Međutim, hazreti Omer (ra) je naložio da se svi oni oslobode, jer neće biti ropstva ili zatvora.

Huzur (aba) je rekao da su Romhormoz osvojili i muslimani. Jazdegard je huškao Perzijce na muslimane. Nu‘man bin Mukarrin poslan je po instrukcijama hazreti Omera (ra) da vodi vojsku. Muslimani su pobijedili Perzijce na ovom mjestu, odakle su se Persijanci ponovo okupili u Duštaru. muslimani su i tamo takođe pobijedili.

Halifa (aba) je rekao da je jedan od njihovih vođa, Hormuzan, rekao da želi da o njegovoj sudbini odluči hazreti Omer (ra). Kad je odveden tamo i vidio hazreti Omera (ra), Hormuzan je upitao gdje su obezbjeđenje i sluge hazreti Omera (ra), na šta mu je rečeno da nema takve stvari. Na to je Hormuzan rekao da se čini kao poslanik i rečeno mu je da slijedi primjere poslanika. Hazreti Omer r.a. rekao je da će s Hormuzanom razgovarati samo kada skine sav nakit i ukrase koje je nosio. Zatim ga je hazreti Omer (ra) obavijestio da je njegova sudbina ostvarena zbog njegovog nepoštenja i izdaje. Hormuzan je priznao da su muslimani pobijedili protiv njih jer su imali jedinstven front. Kasnije je Hormuzan prihvatio islam i nastanio se u Medini. Kasnije će biti konsultovan u narednim bitkama protiv Perzijanaca.

Halifa (aba) je rekao da će nastaviti da govori o životu hazreti Omera (ra) u narednim hutbama.

Dženaze

Halifa (aba) je rekao da će predvoditi dženaze sljedećih umrlih članova:

Prof. Syeda Naseem Syed Sahiba  supruga Muhammad Syed Sahiba. Nedavno je preselila u Pakistanu. Njen otac je bio hazreti al-Haadž hafiz doktor Syed Shafee Sahib koji je bio veliki učenjak i pisac. On je prihvatio Obećanog Mesiju as  kada je imao dvanaest godina. Iza Naseema Syeda Sahibe ostala su četiri sina i dvije kćeri. Služila je Zajednici na različite načine i dugi niz godina. Bila je vrlo obrazovana i ima vlastite publikacije. Bila je redovna u molitvi i imala je ličnu vezu sa četiri kalifa zajednice iz vremena drugog halife (ra). Huzur (aba) je rekao da će s njim nastaviti komunicirati putem pisama. Redovno je nudila novčane doprinose i nalagala svojoj djeci da učine isto. Huzur (aba) se molio da se Allah oprosti i oprosti prema njoj i uzdigne njen položaj.

Daud Sulaiman Butt Sahib iz Njemačke koji je preselila zbog raka. Iza njega je ostala supruga, jedna kćerka i dva sina. Uvijek je bio spreman služiti zajednici. On je zaista dao prednost svojoj vjeri nad svjetovnim poslovima. Redovno bi nudio novčane doprinose. Prije nego što započne bilo šta, obavezno je učio Časni Kur'an. U Njemačkoj bi bio dio sigurnosnih detalja Halife (aba). Halifa (aba) je rekao da ga je uvijek vidio kako izvrsno obavlja svoju dužnost. Huuzur (aba) se molio da Allah dž.š. omogući njegovoj djeci da nastave vrline.

Zahida Parveen Sahiba, supruga Ghulama Mustafe Awan Sahiba. preselila je u Pakistanu. Iza nje je ostao sin i četiri kćerke. Tri njena zeta služe kao waqf-e-zindagi Kao takve, dvije njezine kćeri bile su izvan zemlje i na kraju nisu mogle biti s njom. Huzur (aba) je molio da se Allah prema njoj oprosti i smiluje i omogući njenoj djeci da nastave vrline.

Rana Abdul Waheed Sahib iz Londona, koji je preselio 26. juna od srčanog udara. Služio je zajednici u različitim svojstvima. Radio je sa velikim žarom i srećom. Halifa (aba) se molio da ga Allah oprosti i oprosti i podari strpljenje njegovoj porodici.

Al-Haaj Mir Muhammad Ali Sahib, bivši nacionalni predsjednik muslimanske zajednice Ahmadija u Bangladešu. Bio je i lokalni predsjednik Dake. Posjedovao je mnoge vrline. On je mnogo volio Khalifat. Iza sebe je ostavio sina i dvije kćerke. Halifa (aba) se molio da ga Allah oprosti i oprosti i omogući njegovoj djeci da nastave vrline.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp