U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Ljudi izvrsnih osobina

Kratki sadržaj

Poslije proučenog Šehadeta, Euze i Sure El – Fatihe, Hazreti Halifatul Masih V (da Allah bude njegov pomagač) je rekao:

U nastavku teme u vezi života ashaba koji su učestvovali na Bedru, danas ću spomenuti hazreti Mikdad (ra) bin Asvad, čije je pravo ime bilo Mikdad (ra) bin ‘Amr. Bio je usvojeni Asvadov sin i zvao se Mikdad (ra) bin Asvad. Međutim, kada je objavljen ajet koji znači „Nazovite ih (usvojenu djecu) imenima njihovih očeva.“ [33: 6], tada se počeo zvati Mikdad (ra) bin Amr.

Titula od  hazreti Mikdada (ra) bila je Abu Ma'bad i oženio se sa hazreti Dubaom (ra), koja je bila kćerka hazreti Zubaira (ra) i hazreti Aatike (ra) bint. Vahab. Hazreti Mikdad (ra) je bio među prvim sedmoricom  ashaba koji su primili Islam u Meki. Hazreti Mikdad (ra) je bio među Muslimanima, koji su se migrirali u Abesiniju. Međutim, ubrzo kasnije vratio se u Meku. Kad je Časni Poslanik (s.a.v.s.) prešao u Medinu, hazreti Mikdad (ra) nije se mogao pridružiti migraciji i pridružio mu se kasnije. U početku je ostao u kući Časnog Poslanika (savs). Bilo je to vrijeme velikih problema i teškoće. Časni Poslanik, s.a.v.s., je imao tri koze u svojoj kući i dozvolio je hazreti Mikdadu (r.a.) i drugom ashabu da dijele mlijeko s njim. Imigranti bi prije spavanja popili svoj udio mlijeka i ostavili dio Časnom Poslaniku (s.a.v.s.). Jedne noći Hazreti Mikdad (ra) bio je iscrpljen od teškoća i popio je porciju mlijeka namijenjenu Časnom Poslaniku. Hazreti Mikdad (r.a.) se zbog toga osjećao loše i zabrinuto i mislio je da će ovo prouzrokovati Božiju kaznu. Toliko se brinuo da nije mogao zaspati i čekao je da se Časni Poslanik (savs) vrati. Kada se Časni Poslanik (savs) vratio i nije našao mlijeka za sebe, podigao je glavu prema nebu i rekao: “O Allahu, nahrani onoga koji mi da hranu i daj piće onome ko mi pruži piće.” Čuvši to, hazreti Mikdad (ra) je odmah otišao i potražio kozu. Vidio je da su vimena od sve tri kozw puna mlijeka. Pomuzao je koze i odnio mlijeko Časnom Poslaniku (savs). Na to je Časni Poslanik (savs) upitao: “Da li si večeras popio svoju porciju mlijeka?” Hazreti Mikdad (ra) odgovorio je: “Ne postavljaj mi ovo pitanje, Allahov Poslaniče, molim te, uzmi ovo mlijeko.”

Onda je Časni Poslanik (savs) pio tog mlijeka a Hazreti Mikdad je bio vrlo sretan da je bio primaoc dova koje je Časni Poslanik (savs) rekao.

Hazreti Mikdad (ra) je učestvovao u bitci na Bedru, Uhudu, Hendeku i u svim drugim bitkama zajedno uz Časnog Poslanika (savs). Tokom bitke na Badru, rekao je Allahovom Poslaniku (savs) “Allahov Poslaniče, mi nećemo govoriti  ono što su govorili sljedbenici Musa a.s. : Idi ti i Gospodar tvoj i bori se. Sigurno ne! Umjesto toga, mi ćemo se boriti na tvojoj desnoj i na lijevoj strani i ispred tebe i iza tebe.” Ova posvećenost i predanost zaista su obradovale Časnog Poslanika (savs). Hazreti Mikdad (r.a.) je dobio savjet od  Časnog Poslanik (savs) da tokom rata ne smijete ubiti osobu, koja i ako se čini da je izgovorio Kalimu  da bi spasio život, čak i ako vam je nanio štetu. Ovo je status osobe koja izgovori Kalimu i ovo pravo je dao Časni Poslanik (s.a.v.s.). [Suprotno tome] razmislite o postupcima takozvanih učenjaka i Islamskih vlada.

Hazreti Mikdad (ra) je takođe učestvovao u bitci Jarmuk i u ovoj je bitki bio Kari [recitator Kur'ana]. Nakon bitke kod Bedra, Časni Poslanik (s.a.v.s.) je uspostavio praksu da za vrijeme bitke treba učiti suru Al Anfal. Tokom jedne ekspedicije, Časni Poslanik (s.a.v.s.) je za vođu te ekspedicije odredio hazreti Mikdada (ra). Kada se vratio, Časni Poslanik (savs) ga je pitao o njegovom iskustvu da bude vođa? Odgovorio je: „Allahov Poslaniče! Kad sam otišao, počeo sam se osjećati kao da su oni svi moje sluge. “Časni Poslanik (savs) je objasnio da se ovom obavezom može pojaviti ovakvo loše mišljenje i treba se moliti da nas Svemogući Allah sačuva od ovog zla. Najbolje je shvatiti da čovjek može postati arogantan sa dobijenom vlasti i tako bi svi među nama koji smo postavljeni na položaj vlasti trebamo biti svjestani toga. Prvo, ne trebamo nikada željeti da postanemo vođe, ali kad se neko imenuje na položaju autoriteta, oni bi se trebali moliti Svemogućem Bogu da ih sačuva od zla ovog položaja, poput arogantnosti, i uvijek bi trebali tražiti blagoslovi Božji.

Hazreti Mikdad (r.a.) je rekao da je čuo kako Časni Poslanik (savs) govori kako je sretan onaj koji je zaštićen od svake nesloge. Prema tome, ne treba se moliti za teškoće ili biti izložen njima. Međutim, ako dožive bilo kakve teškoće, tada bi trebali pokazati strpljenje i ostati nepokolebljivi za razliku od pokazivanja kukavičluka.

Hazreti Mikdad (ra) je bio krupnog stasa, ali je učestvovao u džihadu. Hazreti Mikdad (ra) je preminuo u Jurufu, koji se nalazi tri milje od Medine, ljudi su nosili njegovo tijelo na ramenima i vratili ga u Medinu. Hazreti Osman (ra) mu je klanjao dženazu i nakon toga je ukopan u Džennet-ul-Baki. Hazret Mikdad (ra) je preminuo kada je imao oko 70 godina.

Hazreti Mikdad (ra) je dobio bogatstva kroz čudesne izvore i uvijek je savjetovao ljude da budu zahvalni što su muslimani i savjetovao je svima da se mole za svoje potomstvo i rodbinu. Zato je Svemogući Allah objavio: „A oni koji kažu:„ Gospodaru naš, daj nam u našim ženama i djeci radost naših očiju … “[25:75]. Dakle, uvijek treba prinositi ovu molitvu kako bi i budući potomci ostali čvrsti u vjeri i bili zahvalni Allahu Svemogućem na blagodatima koje im je dodijelio.

Hazreti Anas (ra) prenosi da je Časni Poslanik (savs) čuo jednom nekoga da uči Kur’an naglas i rekao je: “ Ova osoba se boji Allaha.” Osoba koja je učila Kur’an je bio Hazreti Mikdad bin Amr (ra).

Da nam Svemogući Bog pruži istinsko razumijevanje Islama i omogući nam da izvršavamo dužnosti koje slijede Umet Poslanika (savs) i da nam usadi strah od Svemogućeg Boga.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp