U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija
Islamski misionari

Ove upute su date Maulani K. Abdullahu B.A. u pisanju Hazreti Mirze Baširud-din Mahmud Ahmad-a, Drugi  halifa Obećanog Mesije a.s.  prilikom njegovog odlaska u Englesku kao misionara. Mi svi možemo izvući inspiraciju iz ovog pisma.

”Utječem se Allahu da me sačuva od prokletog šejtana. Počinjem imenom Allaha,  Milostivog,Samilosnog. Njemu se molimo i samo Njega veličamo i neka je Njegova milost i blagoslov na Njegovog Poslanika Hazreti Muhammeda sallallahu alejhi ve sellema-a.

Predajem vas Bogu koji je Jedan i nema ni ženu ni sina. Neka On bude vaš Zaštitnik, Pomagač, Vodič, Učitelj i Vođa. Amin!

Zadatak koji vam je povjeren je veoma težak, kazao bih čak van domena čovječije moći. Ne može biti izvršen bez Božije pomoći. Srce čovjeka je u Njegovim rukama. Preporod i očišćenje srca su onda, Njegov posao. Zbog toga vi trebate položiti svoju cjelokupnu vjeru u Njega. Ne ponesite se čak ni jedan trenutak idejom da ste kadri uraditi išta. Vaše srce bi trebalo biti puno Božanske ljubavi i trebali bi izbjegavati ponos i hvalisanje. Ponizite sebe prije Boga kad god naiđete na protivnika. Odbacite ideju iz svog uma da ćete mu odgovoriti, ne čak i ako uvjerite sebe da ništa ne znate. Zaboravite sve što znate, još u isto vrijeme čvrsto vjerujte da je Bog sa vama i On će vas podučiti svim stvarima.

Molite se Bogu i odbacite svaku ideju da će vaš neprijatelj postati bolji od vas. Ostanite uz ubjeđenje da ćete biti pobjedonosni. Ali u isto vrijeme, imajte u vidu Božiju veličinu (ghina) i imajte na umu da On ne ovisi o ljudskoj pomoći. Onaj ko je ponosan svojm znanjem pao je na niske grane, iako radi za Božiju stvar. U isto vrijeme, Božija pomoć nije ni uz one koji su preplašeni od neprijatelja. Stoga, nebi trebalo biti oholosti niti hvalisanja, niti straha, a ni narušavanja svijesti. Držite se svom poniznošću, skromnošću i vjerom, i odlučno se suočite sa neprijateljem. Niko vas neće savladati. Čak i ako vas protivnik pita ono što vi ne znate, Allahovi Meleci će doći da vam pomognu i poteći će istina sa vašeg jezika i Božija inspiracija će vas podučiti u svemu što tražite. To je istina. U to nema sumnje.

Protivnik onih kojima ste poslani nije običan. Tri stotine godina i još prilično više nego toliko, muslimanski misionari su uzaludno pokušavali da odnesu pobjedu nad njim. On je osujećivao njihove pokušaje na svakom koraku. Ali još nema razloga za očaj, jer Deen-i-Hak (istinska vjera) koja se do tada borila sa njim nije bila prava i živa, Deen-i-Hak bila je samo beživotni kostur. Ko može osporiti činjenicu da čak i dijete može prevazići kostur. Napadnite ga oružijem prave Istinska Vjera i on će sam pobjeći kao muha bez glave.

Evropa je ogreznula u materijalizmu. Ona je bogat izvor svih nauka. Ona se ponosi svojim znanjem. Naduvena je mišlju, da je ono što ona smatra civilizacijom prava civilizacija, a da je sve ostalo barbarizam. Ljudi, nalazeći je toliko mnogo naprednom u nauci, zaslijepljeni su njenim ekstravagantnim tvrdnjama, dok u biti stvari, nauke Evrope ne može biti stavljene u istu ravan sa znanjem sadržanim u časnom Kur’anu. Ove su teorije podložne konstantnim promjenama dok su Kur’anske istine vječne i nepromjenljive. Otuda onaj ko vjeruje u časni Kur’an ne može ni sekundu biti zastrašen. Ako proučava njenu civilizaciju u svjetlu časnog Kur’ana, neće mu se ukazati ništa drugo do civilizacija sa svojim svijetlim biserima koji se nalaze u prostim školjkinim kućicama.

Zbog toga nikad ne budite obeshrabreni tezama Evrope. Ako vam ikada počnu ispirati mozak, okrenite se izučavanju časnog Kur’ana i radovima osnivača Ahmadija Muslimansog Džema’ata i naći ćete toliko saznanja u tome da ćete slobodno moći proturiječiti njihovom nezdravom uticaju. Imajte na umu da ćete osvojiti Evropu i da ona neće pokoriti vas. Ne pribojavajte se njenih namjera jer su one sasvim neosnovane. Ne pokorite se nevjerničkom evropskom uticaju. Ali pokušajte pridobiti Evropu za civilizacijom Istinska Vjera, prisjećajući se istovremeno naloga Allahovog Poslanika s.a.v.s., to jest saopćite ljudima radosne vijesti i ne plašite ih. Govorite umjesno. Ne mislim pri tome da bi trebali prikrivati istinu, jer bi to značilo propast vaše misije. Ono što želim reći je da Evropa pati od određenih bolesti.

Nebi bilo korektno da se zabrani ulazak u vjersku zajednicu Deen-i-Hak (istinska vjera) osobi koja prihvata sve njene temeljne principe, ali nije u stanju da oda sve svoje slabosti odjednom. Ako je voljna da se polahko odrekne svojih zabluda i da se popravi nebi smo trebali biti nepopustljivi u našim zahtjevima. Ne sužavajte granice Božijeg kraljavstva i nikad ne oklijevajte iznijeti istinu na vidjelo i nikad ne zazirite od slobodnog izražavanja istinske vjere.

Prenosite istinu na nova pokoljenja i ni na tren ne pomišljajte o njenom odbacivanju od strane drugih. Pustite ih neka lutaju u svom nevjerstvu ako su tako odabrali, ali zašto da vi kaljate svoju vjeru pred Allahom skrivajući istinu? Zaista je lud onaj, koji u namjeri da spriječi svog prijatelja da ne uzme otrov, sam se otruje velikom dozom istog tog otrova. Prvenstveno ste vi sami sebi najpreči. Dakle, ako ljudi odbacuju istinu, nebi ste trebali biti u iskušenju da interpretirate Božiju riječ tako što ćete je prestaviti milozvučnom za uši vaših slušalaca. Deen-i-Hak ne treba takvo propovijedanje.

Ovo bi bila pobjeda za Kršćanstvo a ne za Deen-i-Hak. Ne skrećite ni za dlaku s puta, kojeg vam je odredila Istinska Vjera. Istrajte na vašem putu nepokolebljivo i vidjet ćete ljude kako vam se u gomilama približavaju. Čak će i neprijatelj mrziti podmuklu politiku odricanja od istine radi stvaranja vjeromrzaca. Posmatrajte podesnu ekonomiju hrane i odjeće. Istina je, ljudi ne vole vidjeti stvari suprotne njihovom ustaljenom redu. Ali ako oni jednom osjete strah od Boga, ali pri tome ne i želju, da uvrijede svoj njegovni skup osjećaja i ubjeđenja, doći će da vas vole i duboko poštuju.

Nije dozvoljeno jesti meso životinje koja je bila ubijena s leđa ili za vrat ili koja je paćena ili davljena do smrti. Časni Kur’an zabranjuje to, kao i osnivač koji je to utvrdio istraživanjem među putnicima namjernicima za Englesku. Ali ako Jevreji ili Kršćani zakolju čistu životinju sječenjem dušnika, bez obzira jesu li pri tome spomenuli ili ne Božije ime, dozvoljeno vam je da jedete takvo meso. Jevreji, kao što mi je poznato, su vrlo pažljivi što se tiče klanja životinje za jelo. Možete jesti to meso bez ikakvih predrasuda. Pošto Kršćani kolju životinje sa stražnje strane vrata ili ih umore davljenjem, trebali bi biti oprezni sa mesom nabavljenim od njih. Dozvoljeno vam je jesti hranu koju oni kuhaju. Meso ribe je isto tako dozvoljeno kao i od čiste životinje, ustrijeljene oružjem. Nije pokuđeno jesti iz istog tanjira s Kršćaninom, jer on nije sam od sebe nečist čovjek, nečista je stvar koja ga čini takvim.

Nije vam dozvoljeno da se rukujete sa ženama, pokušajte to objasniti ranije na najbolje mogući način. Jedna gospođa je otišla da vidi osnivača Pokreta. On ju je informisao da Allahov Poslanik Hazreti Muhammed s.a.v.s. nije dodirivao ženske ruke, što je bilo u skladu sa njegovim poznavanjem tog propisa u slučaju muškaraca, postičući na taj način nastavljanje tog rituala. To ne podrazumijeva ponižavanje žene, upravo onako kao što muškarcima nije dozvoljeno rukovanje sa ženama, iako su im bliske, slično, ženama nije dozvoljeno da se rukuju sa strancem. Da bi otklonila grijeh, Istinska Vjera ga sasijeca u samom korijenu. Takve mjere predostrožnosti su garant odbrane od zla. Uvijek govorite mirno i osmišljeno. Ne dozvolite da vam jezik bude brži od pameti i nikad ne izbjegavajte pitanja.

Pokušajte druge razumiti iskrenošću duboko ukorijenjenoj u ljubavi. Budite pristojni i srdačni čak i onda kada naiđete na surovost. Nastojte da budete dobri prema svima, bez obzira koje su vjeroispovijesti, tako da bi i drugi mogli da cijene ljepotu i časni karakter Istinske Vjere. Starajte se o onima koji bi mogli, s Božijom svjetlošću omogućeni, da prihvate Istinsku Vjeru kroz vas. Brinite se o njima kao što se pastir brine o svom stadu. Pomozite im u njihovoj vjeri i ovozemaljskim poteškoćama onoliko koliko je to u vašoj moći. Dijelite sve njihove nedaće bratski. Molite Allaha da ojača njihovu vjeru. Obratite posebnu pažnju izučavanju engleskog jezika (taj misionar je otišao u Englesku,*prevodilac).

Održite poslušan i stav pun poštovanja prema Chaudri Fateh Mohammad-u. Dokle god je on ovdje, pokušajte uskladiti svoja usmjerenja ka njegovim upustvima, dosljedno s učenjem Istinske Vjere. Surađujte s njim s ljubavlju i privrženošću, i ne budite mu ni u kom slučaju smetnja ili prepreka. Budite aktivan učesnik u njegovom radu. Vaši odnosi bi se trebali izgrađivati na takvom uzajamnom poštovanju i ljubavi, koji bi izmamljivali čuđenje i obožavanje ljudi odatle.

Proučavajte časni Kur’an i Hadise i istinski se upoznajte sa pisanjem osnivača Ahmadija Pokreta. Proučavajte i Kršćansku literaturu i Kršćansku teologiju temeljito. Bila bi prednost konstantno studirati neke od knjiga čiji je predmet zakon, i to je takođe vrlo važno. Jer ćete vi morati ljude prosvjetliti u tome za kratko vrijeme praktičnim detaljima Šerijeta (Deen-e-Hak). Dopusti ljudima neka vide i osjete jedinstvo Ahmadija Pokreta i potrebu za njim. Nebi trebalo biti prenemaganja oko pitanja o činjenici da su Istinska Vjera i Ahmadija Pokret dvije različite stvari. To su samo dva imena za istu stvar, i trudite se zato da izbrišete iz ljudskih duša ideju, da je Ahmadija Pokret samo ime društva.

Učite ljude načelima Ahmadijata koji znači Istinske Vjere, to jest odbite pohotne želje i pomirite se s Allahovom voljom. Narodi Evrope ne dovode u pitanje postojanje Boga. Njihovo htijenje da imaju religiju odgovara njihovom načinu razmišljanja. Sa svim njihovim zakonitim slobodama u ovozemaljskim interesima, oni moraju otvoriti oči da bi uvidjeli potrebu za Božijom ljubavi. Ne budite zabrinuti o broju onih koji izvrću svoju vjeru ali budite zabrinuti o istinskim obraćenicima. Pokušajte ih navesti, da pređu s riječi na dijela.

Rijetko ste bili na konju, ali sada ćete uzjahati lava. Mnogi su to pokušali, ali umjesto da se vrate na svoje, progutali su sami sebe. Molite se Bogu da bi se ovaj lav mogao pitomo podrediti vama. Molite se Bogu kad god vam je teško. Ako je vaša potreba neodloživa, hitna, a vremena je ostalo malo za moj odgovor, onda mi pošaljite pismo i molite se žarko. Moguće je da nađete rješenje za vaše probleme čak i prije no što dobijete odgovor od mene. Putevi Božiji su čudesni i tu nema dileme. On je Sveznajući i Svemogući.

Pokušajte usvojiti sufijske ideje. Umjerenost u hrani, govoru i spavanju je dobar lijek. Tahadžud je dobro oružje protiv materijalističkih uticaja Evrope, jer ljudi tamo idu na spavanje kasno u noći, a bude se kad je sunce već visoko. Idite na spavanje odmah nakon što ste klanjali jaciju namaz. To bi, dakako, malo intrigiralo vaš misionarski rad, ali vjerujte u Boga, On će vaš gubitak ublažiti. Ljudi će vam sami prići (naklonjeni).

Posjetite seosko stanovništvo i podučavajte sirotinju, seljake i radničku klasu. Ovi ljudi bi rado slušali riječ Božiju i razvijali duhovnost mnogo brže i efektnije nego imućne klase, zato jer su prvi, poređenja radi, jednostavniji i brži u shvatanju istine nego ovi drugi. Ostanite mjesec-dva u nekom malom zaseoku blizu Londona i tamo započnite vaš rad s vjerom u Boga i čekajte rezultate. Tačno je da su ponekad surovi do grubosti, ali kad budu svjesni istine to neće biti neodlučan posao. Ne gubite hrabrost na račun njihove okrutnosti. Bolesnik nikada ne uzima lijekove s uživanjem.

Savjetujte se sa mnom, prije nego što poduzmete važnije korake. Neka je Allah s vama i neka vas sačuva od svih zlih uticaja i neka vas obdari snagom i moći da činite dobra djela. Imajte na umu da je Engleska zemlja slobode i liberalizma. Vjerovatno ima i onih zlonamjernih ljudi koji spletkare protiv britanske vlade. Shvatite da se ne štitite samo od negativnog uticaja takvih ljudi, već nastojte spasiti i druge od polaganja sopstvene žrtve podlijeganja takvom uticaju.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp