Hajdar Ali Zafar

Molana Hajdar Ali Zafar është kryeimami i Xhematit Musliman Ahmedia të Gjermanisë.