Lutje për të kërkuar të mirat e botës dhe të ahiretit
Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëbërësit.
Nuk ka të adhurueshëm tjetër përveç Allahut, Muhammedi është i Dërguari i Allahut.
Muslimanët që besojnë se Hazret Mirza Ghulam Ahmedi a.s.,
është Imam Mehdiu dhe Mesihu i Premtuar.

Lutje për të kërkuar të mirat e botës dhe të ahiretit

Një njeri i kërkoi Hazret Enes ibni Malikutra që ai të lutej për të. Hazret Enesi bëri lutjen që është shënuar më poshtë. Pyetësi i kërkoi për më shumë lutje. Hazret Enesira iu përgjigj:

“Çfarë dëshiron më shumë?! I kam lypur Zotit të mirat e kësaj bote dhe të ahiretit për ty”.[1]

Po Hazret Enesira rrëfen, që i Dërguari i Allahutsas shpesh e bënte këtë lutje:[2]

رَبَّنَاۤ  اٰتِنَا فِی الدُّنْیَا حَسَنَۃً وَّ فِی الۡاٰخِرَۃِ حَسَنَۃً وَّ قِنَا عَذَابَ النَّارِ

O Zoti ynë! Na jep të mirën në këtë botë, të mirën në ahiret dhe na shpëto nga ndëshkimi i zjarrit![3]


[1]. Tefsir Ibni Kethir, pj. 1, f. 558.

[2]. Buhariu, Kitabut-tefsir.

[3]. Kurani Famëlartë 2:202.

Image: Courtesy of Ali Mir; under Creative Commons License

Shpërndaje
Na kontaktoni ne Whatsapp :)
Shtypni këtu ju lutemWhatsApp