V imenu Allaha, Milostnega, Vseusmiljenega.
Čaščenja ni vreden nihče razen Alaha, Mohamed je Alahov poslanec.
Muslimani, ki verjamejo, da je Mirza Ghulam Ahmad (as),
Obljubljeni Mesija in Imam Mahdi.

Zakat v nasprotju z obrestovanjem

Islam zavrača vse oblike obrestovanja in močno spodbuja, da se odpravi. Gonilna sila, ki jo za pogon gospodarskega kolesja predlaga namesto obrestovanja, se imenuje zakat.

Razumljivo, da v razpoložljivem času o tej temi ne morem podrobno razpravljati, a da bi glede tega pomembnega področja podal bistvo svojih naukov, bom navedel samo še nekaj misli o metodologiji, ki jo je privzel Sveti Koran.

Zakat je sistem obdavčitve kapitala premožnih. Razen zadovoljevanja potreb države je ta davek namenjen za zadovoljitev potreb revnih. Povedano drugače, ta sistem ne samo da zadosti potrebam vladnega mehanizma, temveč zagotavlja tudi socialno varnost. Treba je zgolj določiti osnovno načelo in ga prepustiti tistim z uvidom in razumevanjem, da v skladu s prevladujočim stanjem v določenem okolju in v danem trenutku uredijo podrobnosti.

Sveti Koran pravi, da je v premoženju tistih, ki posedujejo več od svojih osnovnih potreb, tudi delež za tiste, ki svojih osnovnih potreb ne zmorejo zadovoljiti in so v svojem okolju obravnavani kot prikrajšani. Iz tega jasno izhaja, da ima vsak človek v vsaki deželi in v vsaki družbi pravico do zadovoljitve določenih osnovnih potreb, in odgovorni za izpolnjevanje te obveznosti so tisti, ki sami posedujejo več, kot so njihove osnovne potrebe. Državi pa je prepuščeno, da izbere ustrezen modus operandi, ki zagotavlja pošten, pravičen in nepristranski sistem izpolnjevanja svojega temeljnega namena.