V imenu Allaha, Milostnega, Vseusmiljenega.
Čaščenja ni vreden nihče razen Alaha, Mohamed je Alahov poslanec.
Muslimani, ki verjamejo, da je Mirza Ghulam Ahmad (as),
Obljubljeni Mesija in Imam Mahdi.

Kot sem že dejal: Da bi bil nauk večen, ni dovolj, da je dovršen in popoln, marveč da v njem obstaja zagotovilo za nenehno ohranjanje njegove izvorne oblike. Sveti Koran izdatno izpolni to temeljno zahtevo in Ta, ki je Sveti Koran poslal na zemljo, je to razglasil na najbolj jasen način:

Resnično razodevamo Koran in resnično bomo bedeli nad njim!13

Z drugimi besedami, Bog ga bo varoval in ne bo nikoli dopustil, da bi se vanj posegalo. Eden od načinov za ohranitev besedila je ta, da je v skladu z Božjo voljo vedno obstajalo na sto tisoče ljudi, ki so se besedilo Svetega Korana naučili na pamet, in ta navada se nadaljuje še danes. Temeljno merilo varovanja pravega pomena in bistva sporočila je Božje ravnanje pri določanju vodnikov, reformatorjev in buditeljev v kasnejših letih. Te Vsemogočni imenuje za duhovne voditelje, ki pod Božjim vodstvom razrešujejo razlike in polemike pri slednikih islama, s čimer ohranjajo pravega duha Svetega Korana.

Seveda se zastavlja vprašanje, ali je zahteva Korana glede njegove ohranitve tudi podprta z zanesljivimi dokazi.

Ključ do odgovora na to vprašanje je dejstvo, da obstaja zelo veliko število nemuslimanskih raziskovalcev, ki jim je proti njihovi volji v celoti spodletelo dokazati posege v besedilo Svetega Korana, v manjši meri po smrti Svetega Preroka islama.sa Dejansko obstaja veliko nemuslimanskih raziskovalcev, ki so se po svojih obsežnih iskanjih na tem področju čutili obvezane javno potrditi, da je bil Sveti Koran zares ohranjen in obvarovan v svoji izvorni obliki. Na primer, gospod William Muir je v svojem delu Mohamedovo življenje (The Life of Muhammad) dejal:

Na podlagi močne domneve lahko potrdimo, da je vsak verz pristno in nespremenjeno delo samega Mohameda.14

Tudi sicer smo prepričani, notranje in zunanje, da imamo besedilo, ki ga je Mohamed sam povedal in uporabljal.15

Noldeke pravi:

Morda je prihajalo do manjših tipkarskih napak, toda Usmanov Sveti Koran vsebuje le izvirne dele, četudi včasih v zelo nenavadnem vrstnem redu. Prizadevanja evropskih učenjakov, da bi dokazali obstoj kasnejših dopolnitev v Svetem Koranu, so bila neuspešna.16


13.            Sveti Koran 15:10.
14.            P. XXVIII.
15.            P. XXVII.
16.            Enc. Brit., 9. izdaja, pod geslom: Sveti Koran.