V imenu Allaha, Milostnega, Vseusmiljenega.
Čaščenja ni vreden nihče razen Alaha, Mohamed je Alahov poslanec.
Muslimani, ki verjamejo, da je Mirza Ghulam Ahmad (as),
Obljubljeni Mesija in Imam Mahdi.

Kar se tiče razločevalne in edinstvene trditve islama, da so nauki Svetega Korana dovršeni in popolni ter v celoti primerni za vodenje človeštva v vseh časih, je to v celoti tudi razumsko podprto. V tako kratkem času se s to temo ni mogoče podrobno ukvarjati, zato se moram omejiti na kratko omembo samo nekaterih vodilnih načel in ponazoritev. Najprej moramo preučiti, kako islamu uspe slediti zahtevam spreminjajočega se časa in s tem preprečevati potrebo po vsakršnih popravkih svojih naukov. V zvezi s tem je zares navdihujoče raziskovati praktična navodila islama, od katerih bom zdaj navedel zgolj primer:

  • v  Islam le izraža temeljna načela in se vzdrži določanja tistih podrobnosti, ki se morajo spreminjati, da so kos spreminjajočim se časom in situacijam.
  • v  Islam v celoti upošteva človekov intelektualni, družbeni in politični razvoj in njegovi nauki poskrbijo za vse možne situacije. Ne samo da prepoznava dejstvo, da sta med narodi navzoča nenehna sprememba in razvoj, prepoznava tudi dejstvo, da v danem trenutku vsa ljudstva niso enako razvita. Možno na primer je, da ponekod zemljo še vedno naseljujejo kamenodobni ljudje in da so nekatere skupine in plemena še vedno tisoče let za našo dobo, četudi živimo v istem času. Njihov intelektualni, družbeni in politični položaj lahko morda zares pripada že dolgo preživeli dobi. Prepričan sem, da bi se vsi strinjali, da bi bil višek norosti vsiliti sodobne politične ideologije izvornim prebivalcem Avstralije ali Pigmejcem iz Konga.
  • v  Islam je religija, ki ustreza človekovi naravi in izpolni njegove potrebe. Ni potrebno spreminjati njegovih naukov, razen če se pojavi temeljna sprememba tudi v človeški naravi; možnost, ki jo lahko brez nadaljnjega zavržemo.

To je bilo nekaj vidikov o načelih islamskih naukov. Zdaj pa bom o njih razpravljal nekoliko podrobneje, tako da boste lahko bolje razumeli moje ugotovitve.